Čeština‎English

Poptávková a výběrová řízení

VIRTUÁLNÍ REALITA PRO POLYTECHNICKÉ HNÍZDO STAVEBNÍ V PROSTŘEDÍ STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY JAROV

Datum vyhlášení: 22.7.2022

Zadavatel: Hospodářská komora hl. m. Prahy

Anotace: Předmětem poptávky je dodání softwaru – 6 výukových modulů pro virtuální realitu a zaškolení na užívání jednotlivých modulů pro pedagogy (délka 6 vyučovacích hodin). Bližší informace jsou uvedeny v souborech ke stažení níže.

Soubory ke stažení:

Poptávkové řízení – virtuální realita

Příloha 1: Specifikace poptávky

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY V PROSTŘEDÍ CENTER INTERAKTIVNÍ VÝUKY

Toto poptávkové řízení bylo uzavřeno!

Datum vyhlášení: 16.3.2022

Zadavatel: Hospodářská komora hl. m. Prahy

Anotace: Předmětem poptávky je realizace vzdělávacích kurzů pro interní lektory Center interaktivní výuky a facilitované workshopy pro 100 pedagogických pracovníků středních škol – oborově specifické kabinety.  Celkový požadovaný počet realizovaných školení je 200 jednotek v rozsahu 4 hodin (s možností spojení 2 jednotek do bloku po 8 hodinách). Kurzy budou realizovány výhradně na území hlavního města Prahy – v prostorách vybraných Center interaktivní výuky.

Soubory ke stažení:

Zadávací dokumentace – Základní informace

Zadávací dokumentace – Vzdělávání v CIV

Příloha 1: Krycí list

Příloha 2: Podrobný popis poptávaného plnění

Příloha 3: Čestné prohlášení

Příloha 4: Smlouva

Příloha 5: Přehled učeben CIV

Příloha 6: Specifikace vybavení učeben CIV

KOMPLEXNÍ PROGRAM ROZVOJE KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PRAŽSKÉHO ŠKOLSTVÍ – POSKYTNUTÍ SLUŽEB INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVY NA AKCE REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

Toto poptávkové řízení bylo uzavřeno!

Datum vyhlášení: 4.2.2022

Zadavatel: Hospodářská komora hl. m. Prahy

Anotace: Předmětem poptávky je poskytnutí služeb individuální dopravy na akce realizované v rámci výše uvedeného projektu. Služba zahrnuje zpáteční přepravu autobusem s kapacitou 45 a více osob ze sídla školy na území hl. m. Prahy na místo konání vybrané akce taktéž na území hl. m. Prahy včetně veškerých souvisejících nákladů vynaložených dodavatelem na poskytnutí komplexní služby.

Soubory ke stažení:

Zadávací dokumentace – podrobné informace

Návrh smlouvy (doc)

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY POLYTECHNICKÝCH HNÍZD – PROGRAMOVÁNÍ ROBOTICKÝCH A MECHATRONICKÝCH STAVEBNIC, 3D TISK

Toto poptávkové řízení bylo uzavřeno!

Datum vyhlášení: 15.12.2021

Zadavatel: Hospodářská komora hl. m. Prahy

Anotace: Předmětem poptávky je realizace školení na 3D tisk a programování robotických a mechatronických stavebnic pro pedagogické pracovníky PH. Požadovaný počet realizovaných školení je 80 jednotek v rozsahu 4 hodin (s možností spojení některých školení do bloku po 8 hodinách). Obsahem školení je zvládnutí technologií pro 3D tisk a programování robotických a mechatronických stavebnic využívaných v PH – stavebnice řady Mechatronic Educations a VEX. V případě školení na programování robotických a mechatronických stavebnic je přepokládáno jejich rozdělení do dvou úrovní – základní a pokročilé. Školení budou probíhat na území hlavního města Prahy.

Soubory ke stažení:

Zadávací dokumentace – základní informace

Zadávací dokumentace – podrobné informace

Návrh smlouvy (doc)