Čeština‎English

O projektu iKAP2 – KPRS

iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství (iKAP2 – KPRS)

Projekt je pokračování dlouholeté spolupráce Magistrátu hlavního města PrahyHospodářskou komorou hl. m. Prahy. Cílem je praktická realizace vybraných klíčových intervencí naplánovaných v krajském akčním plánu hl. m. Prahy.

Hlavní město Praha díky realizaci projektu iKAP2 podstatně rozvíjí aktivity směřující k růstu kvality pražského školství, které si vetklo za cíl prostřednictvím implementace aktivit krajského akčního plánu. Úspěšný projekt, který již s předstihem naplnil své cíle a zapojil do svých aktivit desítky tisíc účastníků je přitom již ve své cílové rovince. Jeho realizace bude ukončena dnem 30.11.2023.

Za 26 měsíců realizace se v rámci projektu podařilo:

 • Zbudování 22 moderních multimediálních učeben tzv. Center interaktivní výuky v prostorách pražských středních škol,
 • úspěšně provozovat výukový program pro žáky ZŠ ve 38 tzv. Polytechnických hnízdech, tedy moderních učebnách pro polytechnickou výuku (mechanika a robotika) rozmístěných po celé Praze,
 • založit a spustit provoz 4 pilotních oborově specifických Polytechnických hnízd – multimediálního, gastronomického a dvou stavebních,
 • uspořádání 8 dovednostních soutěží Sollertia na národní i mezinárodní úrovni v oborech Kadeřník, Kuchař, Malíř-Lakýrník, Autolakýrník, Elektrikář, Truhlář, Kovář, Strojník,
 • zrealizovat stovky jednotlivých akcí – workshopů, TOP Kempů či nadstavbových kroužků pro žáky pražských škol,
 • uspořádat 420 výjezdů mobilní dílny tzv. PolyTechBusu, přivážející řemeslo k žákům přímo do prostor pražských mateřských a základních škol,
 • zorganizovat 402 návštěv žáků v interaktivní polytechnické expozici,
 • proškolit pedagogické pracovníky v pedagogickém užití multimediálních učeben či v tématech robotika a 3D tisk,
 • umožnit realizaci 211 pilotních kurzů celoživotního vzdělávání v prostředí pražských škol
 • dále rozvíjet a provozovat portál prazskeskoly.cz,
 • zrealizovat soustavu aktivit, posilujících spolupráci MŠ a pedagogických škol

40 milionů korun si v neposlední řadě rozdělilo 65 partnerských škol na přímé financování svých aktivit formou tzv. šablon.

Celkově bylo v rámci projektu podpořeno již více než 59 151 osob a napříč jeho 7 klíčovými aktivitami uskutečněno 7 555 akcí pro žáky mateřských škol, základních a středních škol, jejich učitele či veřejnost.

Společné úsilí Hlavního města Prahy a partnera Hospodářské komory hl. m. Prahy je tak již nyní upřeno na zajištění návaznosti vzdělávacích aktivit prostřednictvím projektu IDZ – implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje v rámci programu MŠMT OP JAK.

Více informací o jednotlivých aktivitách projektu naleznete zde.

Projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a rozpočtu hlavního města Prahy. Realizace projektu byla zahájena 1. 6. 2021 a ukončení projektu je plánováno na listopad 2023. Projekt je rozpočtován na celkovou částku CZK 199.394.668,92. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047.