Čeština‎English

iKAP 2

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *

Informace

Výzkum, vývoj a vzdělávání

06/2021 - 11/2023

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

199 394 669 Kč

Projekt „iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství“ je pokračování dlouholeté spolupráce Magistrátu hlavního města Prahy s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy. Cílem je praktická realizace vybraných klíčových intervencí naplánovaných v krajském akčním plánu hl. m. Prahy. Díky projektu bude na území Prahy pokračovat celá řada úspěšných a osvědčených intervencí a zároveň uvedena do praxe a podpořena další sada nástrojů, které povedou v dlouhodobém měřítku k dalšímu výraznému zkvalitnění pražského školství.

Vedle Hospodářské komory hl. m. Prahy je do projektu přímo zapojeno dalších 64 partnerů z řad pražských středních škol.

Realizace projektu přispěje k naplňování cílů, předsevzatých krajským akčním plánem vzdělávání na území hlavního města Prahy.

  • Personál škol získá nové kompetence, které pomohou zefektivnit a zároveň také zatraktivnit výuku. Synergicky k tomuto účelu bude rovněž pořízeno adekvátní technické vybavení.
  • Žáci díky zapojení do pilotáže jednotlivých programů posílí své kompetence, klíčové pro volbu své další studijní dráhy, případně pro své profesní uplatnění.

Díky projektu v konečném důsledku očekáváme:

  • nižší podíl předčasného ukončení vzdělávacího procesu
  • větší propustnost vzdělávacího systému a jeho jednotlivých stupňů
  • větší motivaci dětí ke vzdělávání v oborech žádaných trhem práce (především pak v oborech techničtěji zaměřených)
  • program vedoucí k růstu kvality praxí žáků pedagogických škol, kteří se připravují na vlastní pedagogickou činnost v rámci mateřských škol
  • větší míru motivace a zapojení škol do vzájemného síťování a aktivit zaměřených na přenos dobré praxe
  • technickou infrastrukturu odpovídající moderním požadavkům na výuku
  • aktivizovanou síť vzájemné spolupráce škol a spolupráce škol s dalšími významnými aktéry v oblasti trhu práce či vzdělávání

JAKÉ KONKRÉTNÍ NÁSTROJE MÁME K DISPOZICI?

Polytechnické hnízdo

Moderně vybavená třída (dvojice tříd pro 15 žáků), která umožňuje realizaci normovaných výukových jednotek polytechnické výchovy, robotiky a mechatroniky. Každá třída disponuje totožným základním vybavením. Všechny třídy umožňují srovnatelnou realizaci jednotného programu pro základní školy, stejně jako umožňují realizaci dalších aktivit (nadstavbové kroužky atp.).

Polytechnická hnízda aktuálně najdete v těchto institucích:

iDnes.cz: Udělat pyré a nádivku. Deváťáci si vyzkoušeli, jak vypadá den na učilišti

 

Centrum interaktivní výuky (CIV)

Moderně vybavené prostory, vhodné pro realizaci nového konceptu multimediální výuky. K dispozici jsou proškolení interní lektoři, kteří přenáší kompetence na další pedagogy uvnitř vlastní školy i vůči pedagogům jiných škol (dlouhodobě udržitelná aktivita). CIV v konečném důsledku podporuje rozvoj výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.

Centra interaktivní výuky aktuálně najdete v těchto institucích:

Sollertia

Originální pražský koncept soutěží, který je postaven na principu srovnání žáků nikoliv mezi sebou, ale vůči mistrovi z praxe. Koncept původně zaměřený čistě na řemeslné obory se postupně rozšířil také na obory průmyslovek. Nově bychom rádi metodiku soutěže upravili pro ještě širší skupinu soutěžních oblastí (umělecké obory, programování, grafika) a zároveň upravili tak, aby byl koncept realizovatelný i v nadregionálním a mezinárodním kontextu.

 

Desátý ročník soutěže Sollertia potvrdil, že zručnost budoucím řemeslníkům nechybí!

TZ: Žáci změří své síly s profesionály na desátém ročníku soutěže SOLLERTIA

 

TOP kemp

Nástroj určený původně pro podporu nejnadanějších žáků. Smyslem je realizace specifické pedagogické jednotky, kdy mistr oboru pracuje s omezeným okruhem žáků tak, že využívají materiál a vybavení, které nebývá ve školním prostředí dostupné. Beneficientem je v případě TOP kempů kromě žáků rovněž pedagog.

PolyTechBus

Mobilní polytechnická dílna s personálem – alternativa vůči realizaci Polytechnické výchovy na ZŠ a zároveň i doplněk palety nástrojů polytechnické výchovy. Je vhodný pro MŠ.

Přečtěte si více v našich článcích:

Kontaktní osoby:

Ing. Barbora Kafková – koordinátor spolupráce středních škol a podniků

Mail: kafkova@hkp.cz

Tel.: 739 261 270

 

 

Vypsané termíny

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Pořadatel

Kontakty

Adresa konání

Nám. Franze Kafky 17/7, 110 00, Praha 1

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Ing. Barbora Kafková – koordinátor spolupráce středních škol a podniků
Tel.: 739 261 270, kafkova@hkp.cz

Komentáře (0)

Napsat první komentář
Napsat komentář

Napsat komentář

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *