Čeština‎English

Jak konstruktivně hodnotit a komunikovat se studenty na pedagogických praxích v mateřinkách

BLOG - Mateřské školy 1.3.2022 Ivana Mrklasová Archivovaný článek

To bylo hlavním tématem webináře, který se uskutečnil díky projektu iKAP 2-KPRS. V rámci aktivity KA 06: Program pro růst kvality praxí žáků pedagogických oborů v prostředí MŠ spolupracujeme s 30 mateřskými školami a DDM a v průběhu screeningu zjišťujeme průběh praxí studentů. Seminář vznikl na podnět vzdělavatelů, tj. pedagogických středních a vyšších odborných škol a také mentorů pedagogických praxí z mateřských škol. Vzdělávání se ujaly dvě odbornice na slovo vzaté z Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity Mgr. Eva Svobodová a Mgr. Veronika Kadlecová. Konal se online ve dvou dnech 9. a 23. 2. 2022.

Účastnicemi byly převážně učitelky, ředitelky a vedoucí praxí z mateřských škol, Center předškolních dětí při DDM, kolegyně z řad tutorek, které vedou praxe na středních a vyšších nejen pedagogických školách.

A co bylo hlavní náplní webináře? Zde je několik postřehů:

S hodnocením studenta na praxi, tzv. rozborem, se potýká valná část vzdělavatelů i mentorů vedoucích praxe. Jak studenta pozitivně a konstruktivně hodnotit a tím ho kvalitně připravovat na budoucí povolání a jeho rizika, je často skutečným pedagogickým oříškem. Motivovat, kvalitně připravit a neodradit od budoucí profese, je asi ta nejlepší rada zkušených mentorů. Ale je to skutečně tak snadné? I na tyto otázky hledal odpovědi seminář.

První den setkání byl zaměřen na pozitivní hodnocení s možností si ho vyzkoušet na vlastní kůži.

Po společném sdílení očekávání ze semináře a představení se, lektorky zapojily kolem 30 účastnic semináře do praktického aktivního hodnocení studenta. Společně shlédly videoukázku z praxe, kterou následně sami hodnotily. Měly si sami položit otázku a zároveň na ni odpovědět: Za co by studentku pochválily? Ukázalo se, že i tato jednoduchá otázka může být pro mnohé z nás problém. Většina nacházela kladné odpovědi, ale našly se i tací, co nezapomněly v pochvale uvést hned několik výtek. Už tímto prvním úkolem, byli účastnice vystaveny nelehkému úkolu.  Jak u studenta vyzdvihnout jeho přednosti a v jeho výstupu hledat především klady. Následně může samozřejmě přijít i konstruktivní kritika, ale je třeba vždy myslet především na to, aby studenta skutečně posunula dál, pomohla mu zorientovat se, nalézat rizika a hledat řešení problémů. Během semináře vyvstala další témata k diskusi, která jsou často nedílnou součástí hodnocení. Na tyto témata hledal odpovědi další díl semináře.

Ten začal znovu prací ve skupinách na určená témata:

1) Co by asi měl zvládnout na praxi student VOŠ v 1., 2. a 3. ročníku?

2) Co by měl zvládnout student 1. a 2. ročníku SOŠ?

3) Co by měl zvládnout student 3. a 4. ročníku SOŠ?

4) Jaká jsou rizika učitelského povolání, čeho se vyvarovat?

Skupiny témata podrobně rozebíraly a pak je “mluvčí” skupiny odprezentoval.  Shrnutí doplňovali svými postřehy jednotliví seminaristé a tím se i probudila další diskuse nad individualizací požadavků na jednotlivé studenty s ohledem na jejich věk, zkušenosti a dovednosti.

Seminář byl skutečně podnětný, prakticky zaměřený a aktivní zájem zúčastněných to jen potvrdil.

Mgr. Ivana Mrklasová

Zobrazit články autora

Ivana Mrklasová

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *
1.3.2022 Ivana Mrklasová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář