Čeština‎English

Zápisky z MŠ: Představujeme zapojené školky – Mateřská škola MOTÝLEK na Praze 13

BLOG - Mateřské školy 24.8.2023 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Do projektu IKAP 2, směřujícího ke zkvalitnění pedagogických praxí, je zapojeno 30 zařízení z Prahy poskytujících předškolní vzdělávání. Mezi nimi jsou státní, církevní i soukromé mateřské školy, centra předškolní výchovy při DDM či předškolní třídy v ZŠ. Ředitele nebo mentory, kteří zajišťují pedagogické praxe jsem požádala o krátké shrnutí celého projektu a jeho konkrétního přínosu pro dané zařízení. Dalším v řadě předškolních zařízení je Mateřská škola Motýlek v Praze 13. Na moje otázky odpovídala paní ředitelka Kateřina Páralová.

Představte, prosím, krátce vaše zařízení

Jsme mateřská škola Motýlek, v Praze 13. Nacházíme se v městské části Stodůlky. Budova mateřské školy je umístěna v klidné části původní staré zástavby Stodůlek, kde se nachází spíše rodinné domy, než velké obytné domy v blízkosti Centrálního parku Praha 13. Naši mateřskou školu navštěvuje 100 dětí ve čtyřech třídách. Děti jsou do tříd zařazeny dle věku. Do třídy Žlutých motýlků dochází děti ve věku tří let. Do zelených motýlků dochází děti ve věku 4 -5 let. Do červených motýlků dochází děti ve věku 5-6 let. Modré motýlky navštěvují děti ve věku 6 let a děti s odkladem školní docházky. Mateřské škola jejímž zřizovatelem je městská část Praha 13 má 17 zaměstnanců, z toho 10 pedagogických a 7 nepedagogických.

Jaké zkušenosti má vaše zařízení s pedagogickými praxemi budoucích předškolních pedagogů?

Naše mateřská škola má několikaleté zkušenosti se studenty pedagogických škol. Naši MŠ využívali k uskutečňování praxí studenti pedagogických škol již v minulosti. Budoucí učitelé mají v naší mateřské škole otevřené dveře, rádi jim ve všem vyjdeme vstříc a poradíme.

Proč se vaše instituce zapojila do projektu?

Zapojili jsme se do projektu, protože již zkušenosti se studenty máme a jsme ochotni předat své praktické dovednosti budoucím pedagogům. Považujeme za důležité, aby se studenti seznámili se svým budoucím povoláním ještě před nástupem do praxe, získali informace z praxe a osvojili si dovednosti, které v teorii nenačerpají.

S jakými očekáváními se do projektu zapojila? Která očekávání se v průběhu projektu naplnila?

Mým očekávání je, nabídnout místa pro uskutečnění praxe všem studentům, kteří se k nám přihlásí a předat jim informace, tak aby svou práci dělali s láskou a nadšením, aby práce s dětmi pro ně byla motivující a naplňující.

Skutečně se k nám studenti hlásí, z praxe odchází pozitivně motivovaní a dokonce se nám vrací na další blok praxe, ovšem do tříd s jinou věkovou kategorií, aby načerpali informace a získali dovednosti v práci s jinou věkovou kategorií dětí.

V čem byl, či je pro vás projekt náročný, s čím jste měli větší problém?

Projekt jako takový nepovažuji za náročný. Náročná je práce se studenty. Náročnost je spíše časová. Aby studenti získali informace, je třeba s nimi konzultovat jejich práci, radit jim, předávat materiály atd.  Veškerá tato činnost a jiná související s praxemi je především náročná na čas, kdy je nutné se studentům intenzivně věnovat.

Co je největším přínosem projektu pro vaši organizaci?

Velkým přínosem pro naši organizaci je dostávání se do širšího povědomí lidí, a to nejen studentů, ale i jejich pedagogů – vzdělavatelů, kteří je vysílají na praxi,  dalších škol, či institucí, které s námi mohou spolupracovat a v neposlední řadě širší veřejnosti. Velkým přínosem je šíření dobrého jména naší školy.

Co vás v průběhu projektu nejvíce oslovilo, zaujalo, naplnilo?

Velice mě zaujalo a oslovilo umístění naší školy na portál Pražské školy, kde si širší veřejnost může o naší mateřské škole vyhledat potřebné informace.

Také mě velice naplňuje práce se studenty, kteří se k nám vrací.

V poslední době mě na projektu ovšem nejvíce zaujalo sdílení zkušeností mezi pedagogy přijímajícími studenty na praxi a vysílajícími pedagogy ze středních škol, které je uskutečňováno prostřednictvím kulatých stolů.

Kolik pedagogů z vaší instituce se do projektu zapojilo?

Osm pedagogů ve všech třídách.

Účastnili byste se podobného projektu i budoucnosti? Máte nějaký konkrétní nápad týkající se pedagogických praxí? Jaké téma projektu by vás zajímalo, obohatilo, bylo by vám blízké, potřebné?

Do dalšího projektu bych se jistě zapojila. Pokračovala bych ve sdílení zkušeností mezi pedagogy vysílajícím a přijímajícími studenty na praxi s případným zapojením zástupců z řad studentů.

Chcete něco konkrétního vzkázat hlavním garantům projektu?

Jen tak dál! Tento projekt dává smysl.

Děkujeme za odpovědi!

Autor: Ivana Mrklasová

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
24.8.2023 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář