Čeština‎English

Střední škola Futurum Tomáše Jízdného otevírá gymnázium, bude připravovat studenty na zahraniční univerzity

Střední školy Z domova 28.5.2024 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Kromě zapojení technologií do výuky je pro Střední školu Futurum Tomáše Jízdného důležitý také individuální talent studentů. I proto je nový obor, který škola otevírá gymnázium s integrovaným kariérním poradenstvím i přípravou na studium v zahraničí. S přesunem části školy do nové budovy na Florenci se loni škola rozšířila o Akademické lyceum, které připravuje studenty na univerzitní studium. I nově otevřený obor gymnázia klade důraz na jazykovou přípravu, takže studenti se budou setkávat s rodilými mluvčími. Kromě toho však škola také v rámci výuky bude sestavovat studentům kariérní plán a pomůže jim s objevením a rozvojem individuálních talentů, podobně jako to dělají zahraniční střední školy, se kterými Jízdný spolupracuje v rámci Education.cz. Gymnázium Futurum v neposlední řadě poskytne studentům dlouhodobou přípravu na studium v zahraničí. Tato příprava bude začleněná do výuky.

Škola tak velmi podporuje studenty, kteří chtějí získat zahraniční zkušenost na vysokých školách, podporu mají ale i ti, kdo chtějí nějaký čas studia střední školy strávit za hranicemi České republiky. “Už teď máme žáky, kteří vyjeli například do USA, Německa, Slovinska nebo Anglie a studium v zahraničí chceme podporovat a ukazovat žákům možnosti i nadále,” popisuje ředitelka Střední školy Futurum Kateřina Ondráčková.

Studenti mohou vyjet do zahraničí už na střední škole, podpora se však liší

“Řekla bych, že na českých školách není běžné, že aktivně podporují své žáky vzhledem k výjezdům do zahraničí. Ti pak často volí přerušení studia a po návratu navazují v ročníku, který opustili. Ne každá škola však tuto možnost vítá. Za naší školu se snažíme vždy najít cestu a poskytnout žákům individuální možnosti tak, aby zvládli studium v zahraničí – i naší školu,” popisuje ředitelka Střední školy Futurum Kateřina Ondráčková. Škola se svými žáky, kteří se rozhodli vyjet do zahraničí, udržuje pravidelný kontakt a pomáhá jim s tím, aby mohli na vzdělávání na české škole plynule navázat. “Máme k tomu hned několik důvodů. Žák zůstane naším žákem a udržuje kontakt se třídou i učiteli.  Nenaruší se mu tak jeho sociální zázemí, které si vybudoval. Ze zahraničí pak poskytuje své zkušenosti a zážitky. Rozšiřuje tak obzory i ostatním žákům, kteří z různých důvodů nemohli vycestovat.”

Učitelé na Střední škole Futurum připravují žákům individuální plány a jsou v online spojení, poskytují jim materiály ke vzdělávání a zpětnou vazbu k jejich práci. “Než žák odjede do zahraničí, konzultujeme s ním i zákonným zástupcem všechny možnosti a nabízíme cestu, která je ideální pro obě strany. Po návratu má žák dostatek času na doplnění studia především specifických předmětů pro naši školu jako je pedagogika, psychologie a humanitní předměty,” dodává Ondráčková.

Neexistuje však jednotná metodika, která by školám předepisovala, jak mají k žákům, kteří se rozhodnou část studia strávit v zahraničí, přistupovat. “Záleží na řediteli školy a programu, který žák studuje. Je však nutné dodat, že podpora školy vyžaduje jisté zatížení pro učitele a individuální přístup. Ne každá škola je ochotna a každý pedagog připraven,” uzavírá Kateřina Ondráčková, ředitelka Střední školy Futurum v Praze.

Studium v zahraničí studenti zkracují, aby se vyhnuli komplikacím ve škole

“Někteří studenti mají z jednání se školou před odjezdem do zahraničí podle nás zbytečný stres a zahraniční zkušenost si chtějí raději zkrátit, aby se vyhnuli komplikacím na české střední škole po návratu,” vysvětluje ředitelka společnosti Education.cz, která studentům na zahraniční střední školy pomáhá, Lucia Klimková. “Samozřejmě chápeme, že je třeba studenta nebo studentku přezkoušet z předmětů jako je český jazyk, nicméně občas se stává, že školy neuznávají ani předměty jako je matematika. Občas vidíme, že ne vždy je škola schopná pro studenta, který o studiu v zahraničí na střední škole uvažuje, podpořit a vytvořit pro něj podmínky,” dodává. “Spousta zahraničních středních škol vychází mezinárodním studentům vstříc a pomůže jim nastavit studijní plán tak, aby jim vyhovoval. To může zvýšit šance na uznání zahraničního vzdělávání a snížit počet srovnávacích zkoušek.”

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
28.5.2024 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář