Čeština‎English

Praha pracuje na řešení kapacit středních škol

Nezařazené 17.8.2023 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Hlavní město připravuje zajištění dostatečných kapacit v nastávajícím školním roce 2023/2024 na středních a základních školách. Vytvořená je dostatečná finanční rezerva pro střední a základní školství v Praze, hotové jsou analýzy počtu míst a predikce demografického vývoje. Na podzim má být také novelizován školský zákon, který počítá s elektronizací přihlášek na střední školy. 

Pražští zastupitelé se na zasedání 25. května usnesli na jedenácti úkolech, které hlavní město v oblasti školství splní, což povede k zajištění potřebných kapacit na středních a základních školách v hlavním městě. Rada hl. m. Prahy na jednání v pondělí 14. srpna vzala plnění těchto úkolů na vědomí.

Mezi úkoly bylo například vytvoření dostatečné investiční rezervy pro posílení kapacit v oblasti školství. Pro tyto účely zastupitelé 22. června schválili jednu miliardu korun pro základní školství a dalších 250 milionů korun pro střední školy. Hotová je dále analýza počtu tříd v jednotlivých ročnících a jejich obsazenosti na základních a mateřských školách, kterou Praha vypracovala ve spolupráci s městskými částmi. Na základě predikce demografického vývoje bude díky analýze zajištěno, aby nehrozil nedostatek míst, a to s výhledem do roku 2035.

Na přelomu května a června se uskutečnilo také dotazníkové šetření na městských částech. Podle něj čítají celkové kapacity základních škol na území Prahy celkem 118 639 dětí, což je reálně o 11 tisíc míst méně oproti těm, které jsou uváděny v rejstříku škol a školských zařízení, těch je 129 662. V případě mateřských škol se jedná o rozdíl necelých 2 300 míst, kdy jako reálné městské části uvedly 40 563 dětí, přičemž v rejstříku škol a školských zařízení je uveden počet míst 42 820.

„Provedené průzkumy ukázaly potřebnost komunikace mezi úrovní městských částí a hlavního města Prahy, kdy čísla v rejstřících neodpovídaly skutečným kapacitám škol. Dále také spolupráci mezi Prahou a Středočeským krajem při tzv. příjezdové turistice žáků. Spolupráce s vládní úrovní nám otevřela dveře ke změně v celostátním měřítku, ať už se jedná o vyhlášku o hygienických požadavcích na školní prostory anebo tolik potřebnou digitalizaci zápisu na střední školy. Děláme maximum pro to, abychom byli na zápisy v příštím roce připraveni, klíčové jsou investice do rozšíření kapacit škol,“ říká Antonín Klecanda, pražský radní pro oblast školství, sportu a volného času.

Na území Prahy také byly vytipovány objekty pro nové školské využití, a to Brandejsův statek v Suchdole, kde by mohlo vzniknout gymnázium, a Dominikánský dvůr v Praze 4, který poslouží pro speciální školu, případně pracoviště poradenského zařízení. Oba objekty vyžadují větší rekonstrukci a přístavbu, jsou památkově chráněny a nejsou nijak využívány.

Nicméně v nejbližším horizontu by mohla vzniknout odloučená pracoviště středních škol na území městských částí Praha-Šeberov, kde by mohla být střední škola typu sportovní gymnázium, Praha-Újezd, kde se uvažuje o čtyřletém gymnázium, a v Praze-Březiněvsi, kde je v plánu střední škola lyceálního typu.

Mezi další splněné úkoly patří například účast zástupců hlavního města Prahy na veškerých strategických jednáních, které svolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek, a na jednáních Národního konventu o vzdělávání, který se uskutečňuje na půdě Senátu Parlamentu ČR a jehož výstupy jsou důležité pro další směřování vzdělávací politiky.

Posun také nastal v přípravě elektronických přihlášek. Ministerstvo připravuje novelu zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) s cílem zavést nový způsob přijímacího řízení na střední školy. Úkolem zajistit technické řešení elektronizace procesu přijímacího řízení by měl být pověřen CERMAT, přičemž bude zachována možnost podat přihlášku i písemně pro ty uchazeče, kteří nemají přístup k internetu. Novela školského zákona by měla být projednávána na vládní úrovni v září.

Zástupci Prahy taktéž jednali s vládou a ministerstvem ohledně změny vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Přísné hygienické normy totiž často výrazně komplikují možnost využití stávajících prostor i výstavbu nových kapacit. Na posledním jednání pracovní skupiny 27. června byl dohodnut jasný postup pro příslušné novelizace a v říjnu by měla zmíněná vyhláška vstoupit v platnost.

Zdroj: Tiskové oddělení MHMP

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
17.8.2023 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář