Čeština‎English

TZ: Žáci změří své síly s profesionály na desátém ročníku soutěže SOLLERTIA

Článek - iKAP 24.3.2023 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

V pondělí 27. března proběhne jubilejní desátý ročník dovednostní soutěže Sollertia. Žáci středních odborných škol z Čech a Slovenska se střetnou s odborníky z praxe a zabojují tak o čestný titul SOLLERS (lat. zručný). V letošním ročníku proběhne soutěž v osmi oborech vzdělání, např. kuchař, truhlář, kovář a další. V úterý 28. března budou v Brožíkově sále Staroměstské radnice oceněni jako vítězové ti nejzručnější z nich. Z rukou radního hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času Mgr. et Mgr. Antonína Klecandy a místopředsedy Hospodářské komory hl. města Prahy Františka Blažka převezmou originální stříbrné medaile vyražené Českou mincovnou. Účast médií na ceremoniálu je vítána.

Hlavním principem dovednostní soutěže Sollertia je přímé porovnání výkonu žáků s odborníkem z praxe, takzvaným vyzyvatelem. Nejlepší soutěžící, který dosáhne alespoň 66 % výsledku vyzyvatele, je oceněn čestným titulem SOLLERS a medailí zhotovenou ze 42 gramů ryzího stříbra. V letošním ročníku se soutěží v osmi oborech vzdělání – kadeřník, kuchař, malíř, autolakýrník, elektrikář, truhlář, kovář a strojař. Některé soutěže budou probíhat za účasti škol z dalších krajů České republiky a také škol ze Slovenska.

Špičky v jednotlivých oborech budou inspirovat žáky ať už v roli vyzyvatelů, nebo porotců. Například soutěžící v oboru kuchař představí svůj soutěžní pokrm porotcům ve složení Radek Kašpárek, držitel michelinské hvězdy a šéfkuchař restaurace FIELD, Jan Punčochář, šéfkuchař restaurace U Matěje, a Roman Staša, vítěz soutěže MasterChef Česko. Mezi porotce kadeřnické soutěže zasedne vedle Jana Pešana, prezidenta cechu kadeřníků Esthete Author, a majitele prestižního salonu Jana Těšíka i držitelka kadeřnického Oscara Petra Měchurová.

„Řemeslné dovednosti mají zvláště v dnešní době neocenitelnou hodnotu. Soutěž Sollertia je ukázkou toho, že na českých i slovenských školách najdeme spoustu šikovných žáků, kteří mají odvahu popasovat se s mistry svých oborů. Získání titulu SOLLERS jim pak kromě neocenitelné zkušenosti může pomoci v budoucím uplatnění na trhu práce,“ říká Ing. Barbora Kafková, koordinátorka projektu iKAP 2 – KPRS.

Sollertia Praha je součástí programu hl. m. Prahy Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy a projektu iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Soutěž si klade za cíl rozšířit přímou účast podniků jako budoucích zaměstnavatelů na obsahu výuky a na hodnocení výsledků žáka, a to zejména v praktickém vyučování. Zapojení odborníků z praxe obohacuje a rozšiřuje praktickou výuku odborných předmětů, posiluje vazby mezi podniky a školami a je možné díky nim objektivně zjistit úroveň získaných vědomostí a dovedností žáka v porovnání s profesionálem v oboru.

Soutěž proběhne v pondělí 27. března v prostorách osmi pražských středních škol.

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v úterý 28. března v 10:30 hod v Brožíkově sále Staroměstské radnice.

Pro více informací o harmonogramu soutěže a pro potvrzení účasti na akcích prosím kontaktujte Ing. Barboru Kafkovou, koordinátorku aktivit (kafkova@hkp.cz, 739 261 270).

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
24.3.2023 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář