Čeština‎English

Praha má své první gastronomické polytechnické hnízdo

Článek - iKAP 21.5.2022 Daniel Hendrych Archivovaný článek

To, že moderní a profesionální gastronomický provoz má jen málo společného s běžnou kuchyní v domácnostech či se školní kuchyňkou, mohou nově žáci pražských základních škol snadnou a zábavnou formou zjistit ve specializovaném gastronomickém polytechnickém hnízdě. Polytechnická hnízda přitom byla od počátku orientovaná na oblast robotiky a mechaniky. V posledních třech letech jich postupně v prostředí pražských škol a DDM vzniklo 38. Jejich služeb využilo několik desítek tisíc žáků. Tento úspěšný koncept se proto v letošním roce rozšiřuje o první oborově specializované centrum svého druhu. Volba přitom padla právě na oblast gastronomie, kterou není možné ve stávajících hnízdech prezentovat. Toto 39. hnízdo své místo nalezlo v supermoderní kuchyni SOU gastronomie U Krbu. Žáci a učitelé základních škol se v rámci jednoho dne mohou v praxi seznámit s profesí kuchaře, číšníka i cukráře. Vyzkouší si přípravu excelentních pokrmů na nejmodernějších přístrojích, zvládnou správnou techniku prostírání stolu, naučí se základní principy práce s potravinami a pochopí i s tím spojené hygienické požadavky.

Myšlenku přenášet polytechnickou výchovu žáků základních škol na půdu středních škol a domovů dětí a mládeže uvedl v život společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Hospodářské komory hl. m. Prahy. Vše stojí od počátku na logice zpřístupnění moderně vybavených dílen a kvalifikovaného personálu většímu počtu žáků.

Cíl je od počátku stejný: Vytvořit dokonale vybavené a profesionálnímu prostředí blízké provozy – tzv. polytechnická hnízda, umístěná přímo v zázemí středních škol a DDM a jejich brány otevřít žákům škol základních. Základní školy získají možnost zařadit polytechnickou výchovu do svých vzdělávacích programů a vyhnout se přitom nákladným investicím do vybavení vlastních dílen, jejich provozu, školeného personálu. Program je přitom pro žáky základních škol zdarma.

Již třicátým devátým takovým centrem se stává polytechnické hnízdo v prostorech SOU gastronomie U Krbu na Praze 10. Jedná se o první oborově zaměřené polytechnické hnízdo, které nabízí svůj program školám z celé Prahy. Vznik i provoz hnízda se podařilo zafinancovat díky podpoře z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Slavnostní otevření proběhlo v pátek 20.05.2022 od 10:00 za přítomnosti místopředsedy Hospodářské komory hl. m. Prahy, pana Ing. Pavla Fingera, MBA.

Mgr. Daniel Hendrych, hendrych@hkp.cz

Zobrazit články autora

Daniel Hendrych

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
21.5.2022 Daniel Hendrych Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář