Čeština‎English

Projekt Praha očima studentů oživí veřejný prostor v metropoli

Vysoké školy 22.11.2023 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Hlavní město ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM) vytvořilo pilotní projekt symbolicky nazvaný Praha očima stu­dentů. V nadcházejících měsících veřejnosti představí různé pohledy na Prahu prostřednictvím graficky pojatých plakátů několika studentů Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace UMPRUM.

Metropole v rámci pilotního projektu Praha očima studentů pokračuje v oživení veřejného prostoru. Ve spolupráci s UMPRUM vzniklo v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace pod vedením Petra Krejzka a Richarda Jaroše deset grafických motivů. Výběr grafik představí Praha v rámci podzimu a zimy na vy­braných CLV plochách. Studenti se při zpracování inspirovali hudbou, přírodou, vlastním dětstvím, archi­tekturou, českým jazykem a obecně tím, co člověka v běžném životě obklopuje, ale je často přehlíženo.

„Moc mě těší, že se nám prostřednictvím studentských prací podaří oživit veřejný prostor. Chtěl bych poděkovat všem studentům za jejich neskutečné nasazení a těším se na další spolupráce, které mohou probíhat i s jednotlivými městskými částmi – máme talentované studenty, tak pojďme jejich potenciál využít naplno. Troufám si tvrdit, že tento projekt zvedne obrovskou vlnou nadšení a otevře brány dalším projektům, které moc rádi podpoříme. Zároveň bych rád zmínil, že UMPRUM není jedinou vysokou školou, se kterou hlavní město spolupracuje, v současnosti aktivně jednám i s Univerzitou Karlovou a prostor pro spolupráci v nejrůznějších oborech zde určitě je,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast školství Antonín Klecanda.

„Vnímám tuto akci jako skvělou iniciativu, která nám umožní nahlédnout do světa mladých talentovaných umělců z Uměleckoprůmyslové školy, kteří tak budou mít jedinečnou příležitost prezentovat svá díla přímo v centru Prahy. Tím nejen získají zaslouženou pozornost, ale také přispějí k oživení adventní a zimní atmosféry v srdci města svými netradičními grafickými uměleckými díly. Tato spolupráce představuje výborný příklad kultivace veřejného prostoru a zároveň snížení vizuálního smogu prostřednictvím podpory mladých umělců na začátku jejich umělecké kariéry,“ doplňuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

Pražanům představí svou autorskou grafiku například Sára Rašovská, která se inspirovala městskou přírodou a ka­ždodenními tématy, které ji obklopují. Ve své tvorbě experimentuje s kombinováním různých technik a koncepčních přístupů a tentokrát vycházela její interpretace městského prostředí z textu Písně o Praze Waldemara Matušky, jejímž autorem je Petr Rada. Svoji práci představí i Sergei Gavroche, jehož vizuální ztvárnění metropole v množství geometrických tvarů a vzorů odkazuje na jedinečný národní architektonický směr z počátku 20. století – rondokubismus. A Terezie Puršlová se ve svých pracích obrací naopak do svého vlastního nitra a návratem do dětství přibližu­je témata spjatá s veřejným prostorem, která pro ni s odstupem času nabývají nového významu.

„UMPRUM je tvůrčím prostorem otevřeným ke spolupráci nejen se soukromým sektorem, ale i státními a samosprávnými institucemi. Spolupráce s Prahou si velice vážíme. Studenti se již během svého studia setkají s konkrétními zadavateli. Ti jim dávají důležitou zpětnou vazbu z reálného světa. Studenti zase při­nášejí aktuálnost, osobitý autorský přístup a jedinečnou perspektivu na témata, se kterými Praha přichází,“ komentuje spolupráci prorektorka pro vnější vztahy Ida Chuchlíková.

Spolupráci s uměleckoprůmyslovými obory UMPRUM, kam patří architektura, design, volné umění, užité umění, grafika i teorie dějin umění zaštiťuje UMlab – kreativní laboratoř koordinující spolupráci akade­mické sféry s partnery ze soukromého sektoru, samosprávy, státní správy i neziskového sektoru. Smyslem UMlab je navázání spolupráce vedoucí i k výzkumným projektům s potenciálem pro využití v praxi.

Cílem hlavního města je, aby díla vzdávala hold architektuře, kulturnímu a historickému bohatství metropole i českému jazyku svým osobitým autorským stylem. Pilotní projekt Praha očima studentů navazuje na Memorandum o vzá­jemné spolupráci mezi hlavním městem Prahou a UMPRUM uzavřené na počátku roku 2022. Metropole zároveň do budoucna plánuje oslovit i další vzdělávací umělecké instituce, které by k oživení veřejného prostoru rády přispěly. Podrobnosti naleznete na těchto stránkách.

Zdroj: Tiskové oddělení MHMP

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 8
X

Sledovat

E-mail: *
22.11.2023 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář