Čeština‎English

Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA: V rámci celoživotního vzdělávání plníme sny o řemeslných dovednostech spoustě dospělých lidí

ROZHOVOR 25.1.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek

Představte nám prosím stručně Vaši školu a povězte nám něco o principech, na kterých stojí Vaše práce.

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná má dlouholetou tradici ve výuce řemesla. Byla založena v r. 1953 jako učiliště tehdejšího závodu Tatra Smíchov. Do dneška se držíme principů poctivého řemesla, učíme naše žáky vyrábět a opravovat nábytek, zvládat kovářské a zámečnické práce, vytvářet repliky historického nábytku i navrhovat a vyrábět vybavení interiérů podle současných trendů. Akceptujeme technologický vývoj, snažíme se žáky učit ovládat nejmodernější technologie.

Pro které uchazeče je Vaše škola právě tím pravým vzdělávacím ústavem a koho si kladete za cíl svojí prací zaujmout a přilákat?

Všechny, kteří mají skutečný zájem tvořit ze dřeva a kovu. Především poskytujeme vzdělání uchazečům přicházejícím ze základních škol, kteří mají zájem naučit se pracovat s kovem či dřevem, vytvářet trvalé hodnoty, uplatnit svoji fantazii i manuální dovednost. Studium nabízíme také těm uchazečům ze středních škol i z praxe, kteří chtějí doplnit svoji kvalifikaci o řemeslné dovednosti. V neposlední řadě nabízíme studium restaurování na vyšší odborné škole. V rámci celoživotního vzdělávání plníme sny o řemeslných dovednostech spoustě dospělých lidí.

Jaké obory se u Vás učí a proč by měl dobrý zaměstnavatel vyhledávat právě absolventy Vaší školy?

Vzděláváme truhláře, čalouníky, umělecké truhláře, umělecké řezbáře a umělecké kováře. To vše ve tříleté verzi s výučním listem i ve čtyřleté verzi s maturitní zkouškou. Navíc učíme i designéry nábytku a na vyšší odborné škole obory restaurování. Kromě pracovitosti a dobrých řemeslných dovedností požadujeme po našich žácích také základní schopnosti uplatnění se na trhu práce. Je to například společenský rozhled, kritické vnímání reality, umění sebekritiky a sebehodnocení, komunikační dovednosti, schopnost porozumění pokynům, včasné chození do výuky (do práce), respektování pravidel – hlavně s ohledem na bezpečnost práce a další schopnosti užitečné v občanském a pracovním životě.

Jak přínosná je podle Vás spolupráce studentů a pedagogů s lidmi z praxe?

Nesmírně. Jako škola máme kontakty téměř se 70 tzv. „sociálními partnery“, tedy s firmami, kde naši žáci a studenti vykonávají odborný výcvik a praxe. Organizujeme exkurze do firem a institucí, které mohou svojí činností žáky obohatit. Učitelé odborných předmětů přicházejí především z praxe, z firem přinášejí užitečné praktické poznatky a dovednosti, které žákům předávají. Na škole pravidelně pracují studentské firmy, mentorované odborníky z praxe, dosahují pozoruhodných výsledků.

Co přivedlo k pedagogické práci Vás osobně?

Měla jsem v životě štěstí na skvělé učitele. Jako malá jsem je obdivovala a milovala, nejdřív v mateřské škole, potom v základní a střední. Pravda, na vysoké škole už jsem je tolik neobdivovala, tedy určitě ne všechny.

S výjimkou období, kdy jsem chtěla být třeba řidičkou kamionu nebo saniťákem, jsem toužila být učitelkou. Zní to divně, ale je to tak. Tohle přání jsem si splnila – a tak jsem tu. Líbí se mi být hercem před tabulí, mentorem a koučem vývoje, vyzyvatelem k mentálnímu zápasu, podporou při objevování nového, ale také oporou kolegům a podněcovatelem nových nápadů.

Posledních několik měsíců je pro všechny náročnější než obvykle. Aktuální situace se silně dotýká celé oblasti školství i přímo dětí. Pokud pomineme tato negativa, co Vám toto období dalo pozitivního?

Nadhled. Naučila jsem se přehlížet prkotiny, které otravují život a přitom mají jen malý nebo žádný význam.

Hrdost. Na své učitele. Protože předloni v průběhu několika týdnů zvládli distanční výuku, teď skvěle ovládají digitální technologie, nově zvládají hybridní výuku (tj. mají současně část žáků ve třídě a část žáků doma v karanténě). Jsou unavení, mají nervy na pochodu, ale neremcají. Nebo tak potichu, že to neslyším.

Stíháte Vy a Vaši žáci také nějaké projekty a aktivity nad rámec běžné výuky?

Ano, poměrně hodně a různé. Musíme, pokud se chceme jako škola rozvíjet. A to je práce nejen pro ředitelku školy, ale pro všechny pracovníky, studenty i žáky. Prezentujeme řemesla na veřejnosti, zdokonalujeme se v zájmových kroužcích a aktivitách, spolupracujeme se zahraničními školami, občas se mihneme v televizi, studentské firmy vítězí v regionálních i národních soutěžích.

Co se Vám povedlo, na co jste hrdí a jaké plány a cíle před Vaší školou vidíte v horizontu 5–10 let?

Máme šikovné žáky, kteří navzdory pandemii ovládají své řemeslo. Podařilo se nám modernizovat a digitalizovat školu tak, že nám výukové prostředí závidí všechny partnerské zahraniční školy. Dostavěli jsme část školy, o kterou jsme usilovali 20 let.

Chceme stavebně upravit i další části školy, abychom žili a učili se v hezkém a moderním prostředí. Přestavíme dílny na Zlíchově, v budově Pod Táborem bude nový prostorný výtvarný ateliér, plánujeme přístavbu školy s čalounickým ateliérem na Kovářské a další digitální a multimediální učebny v budově Na Výsluní.

Jak se ve Vaší škole osvědčila polytechnická hnízda? Jaké zkušenosti můžete předat dalším školám?

Skvěle. Nejen že naši žáci získali moderní vybavení učeben, ale máme možnost přivést žáky základních škol, se kterými dlouhá léta spolupracujeme, do příjemných dílenských prostor. Velmi pozitivně jsou také hodnoceny třídy centra interaktivní výuky, které přinesly nejnovější technologie do výuky a skvěle pomohly při distanční výuce.

Jak přistupujete k celoživotnímu vzdělávání? Realizují se na Vaší škole nějaké kurzy či jiné aktivity v této oblasti?

Spoustu. Nabízíme oddechové zájmové řemeslné kurzy – zpracování dřeva, umělecké truhlářství a uměleckou řezbu, výtvarné kurzy – malbu, kresbu, fotografii a další výtvarné techniky. V současné době zahajujeme také výuku v kurzech kvalifikačních, zaměřených na ekonomické vědy, nábytkářské technologie, dějiny umění. Po jejich absolvování si účastníci budou moci i udělat maturitní zkoušku z daného předmětu.

Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA, ředitelka Střední školy a vyšší odborné školy umělecké a řemeslné

Děkujeme Mgr. Ing. Janě Porvichové, Ph.D., MBA za poskytnutý rozhovor!

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná má dlouholetou tradici v poskytování odborného vzdělávání. Vznikla v r. 1953 jako Odborné učiliště závodu Tatra Smíchov, od r. 1963 jako Učňovský závod ČKD Praha. V r. 1991 se škola stala samostatným právním subjektem – SOU TATRA Smíchov. V r. 1993 došlo ke změně názvu na SOU nábytkářské a technické, od 1. 9. 2007 se název školy změnil na Střední škola umělecká a řemeslná.

V současné době škola nabízí obory vzdělání v oblastech nábytkářství, uměleckořemeslného zpracování dřeva, restaurování, uměleckořemeslného zpracování kovů. Svým žákům zajišťuje speciální kurzy svařování ukončené zkouškou a certifikované osvědčení. Ve všech oborech zaručuje kvalitní přípravu pro samostatné podnikání i pro případné pokračování v dalším vzdělávání a studiu. Výuka ve všech oborech vzdělání včetně nástavbového denního studia probíhá bezplatně.

Více informací o škole najdete zde.

Zobrazit články autora

Markéta Brücknerová

Sledovat
Sleduje: 3
X

Sledovat

E-mail: *
25.1.2022 Markéta Brücknerová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář