Čeština‎English

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

VIZE ŠKOLY – CÍL:

Škola je komplexním vzdělávacím centrem odborného vzdělávání v dřevozpracujících uměleckých, nábytkářských a jim příbuzných profesích s takovou vzdělávací nabídkou různých forem studia v oborech vzdělání s maturitní zkouškou i s výučním listem a dalších forem celoživotního vzdělávání, která je plně v souladu s potřebami trhu práce a zároveň uspokojuje požadavky jak absolventů základních škol na střední vzdělání, tak požadavky ostatních občanů a institucí na celoživotní vzdělávání.

Je moderní, demokratickou institucí, která efektivně a profesionálně plní výchovně vzdělávací funkce v souladu s novodobými principy pedagogiky a humanismu. Poskytuje výchovné, vzdělávací a se vzděláním související služby pro občany, firmy a další instituce, akceptující zásady rovnoprávného respektování druhých, vzájemné tolerance a snahy vyvinout maximální úsilí pro dosažení očekávaných výsledků.

MISE – POSLÁNÍ:

Škola nabízí a poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního odborného vzdělání s výučním listem a středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou, a dále ve vzdělávacích programech v rámci profesního celoživotního vzdělávání. K tomu využívá znalostní, pedagogický i lidský potenciál nejen vlastních zaměstnanců, ale také pracovníků spolupracujících vzdělávacích institucí, pracovníků smluvních partnerů – firem v prvovýrobě i firem poskytujících služby, pracovníků veřejných institucí.

Své žáky škola připravuje nejen na kvalitní uplatnění na trhu práce, ale také na plnohodnotné občanství v demokratické společnosti a v multikulturním prostředí globalizující Evropy i světa. Vybavuje je k tomuto účelu širokou škálou znalostí a kompetencí, a to jak vzdělávacích a profesních, tak společenských a lidských, a vede je k zájmu o další získávání znalostí a dovedností v rámci celoživotního vzdělávání.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná má dlouholetou tradici v poskytování odborného vzdělávání. Vznikla v r. 1953 jako Odborné učiliště závodu Tatra Smíchov, od r. 1963 jako Učňovský závod ČKD Praha. V r. 1991 se škola stala samostatným právním subjektem – SOU TATRA Smíchov. V r. 1993 došlo ke změně názvu na SOU nábytkářské a technické, od 1. 9. 2007 se název školy změnil na Střední škola umělecká a řemeslná. Od 1. 9. 2018 byl akreditován program vyššího odborného vzdělávání a změnil se název školy na současný.

V současné době škola nabízí obory vzdělání v oblastech nábytkářství, uměleckořemeslného zpracování dřeva, restaurování, uměleckořemeslného zpracování kovů. Svým žákům zajišťujeme speciální kurzy svařování ukončené zkouškou a certifikované osvědčením. Ve všech oborech zaručujeme kvalitní přípravu pro samostatné podnikání i pro případné pokračování v dalším vzdělávání a studiu. Výuka ve všech oborech vzdělání včetně nástavbového denního studia probíhá bezplatně.

Škola velmi úzce spolupracuje s přibližně 50 právnickými a fyzickými osobami – podnikatelskými subjekty, které se podílejí na přípravách vzdělávacích programů a kde žáci jednotlivých oborů vykonávají odborný výcvik a odbornou praxi. Zástupci některých z nich tvoří Uměleckou radu, poradní orgán ředitele školy, a podílí se na přípravě maturitních a závěrečných zkoušek. Všechny tyto subjekty jsou zárukou, že všichni naši úspěšní absolventi mohou nalézt uplatnění ve svém oboru na trhu práce.

Pro naše žáky zajišťujeme stravování ve vlastních zařízeních a ubytování ve smluvních domovech mládeže, tématické exkurze a zájezdy tuzemské i zahraniční, výměnné odborné stáže v zahraničí. Škola motivuje své žáky k dobrým výsledkům ve vzdělávání prostřednictvím stipendijního řádu, který zaručuje žákům s dobrými studijními i pracovními výkony finanční odměny. Za kvalitní produktivní činnost v rámci odborného výcviku v dílnách školy i na pracovištích smluvních firem žáci dostávají odměnu.

Ve škole aktivně pracuje Školská rada, která má 6 členů – 2 zástupce zřizovatele, 2 zástupce pedagogů a 2 zástupce zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků. Dalšími aktivními orgány jsou Rada rodičů, Umělecká rada a Žákovská rada jako poradní orgány ředitelky a vedení školy.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Nový Zlíchov 1063/1, 150 00, Praha 5

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Ing. Jana Porvichová, Ph.D.
Ředitelka školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Nový Zlíchov, Hlavní město Praha, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *