Čeština‎English

Co je andragogika?

Článek Vysoké školy 26.7.2023 Pavel Bartoš, LL.M., DBA

Termín andragogika se v běžné konverzaci objevuje málokdy, a tak není překvapením, že ho většina lidí nezná. Běžněji se setkáváme s pojmy jako pedagogika, pedagog nebo didaktika. Jak se tedy liší?

Pedagogika je vědecká disciplína zkoumající teorie a praktické stránky vzdělávání a výchovy mládeže. Zaměřuje se na otázky související s efektivním přenosem znalostí, dovedností a hodnot v rámci formálního a neformálního vzdělávání. Navíc se zabývá možnostmi podpory rozvoje osobnosti a sociálního chování jedinců. Pedagogika si klade za cíl vypracovat teoretické a praktické modely vzdělávání, které slouží ke kvalitnímu a smysluplnému vzdělávání pro všechny.

Didaktika je odnoží pedagogiky se zaměřením na praktické aspekty vzdělávání. Tato vědecká disciplína se soustředí na teorie a metody efektivního přenosu znalostí a dovedností v rámci formálního vzdělávání. Didaktika řeší otázky jako například tvorba učebních plánů, výběr výukových materiálů a metod, hodnocení a evaluace vzdělávacího procesu, a také jak podporovat rozvoj studentů. Cílem didaktiky je vytvořit teoretické a praktické modely vzdělávání, které mohou být použity pro účinné a efektivní vzdělávání.

Nyní se dostáváme k termínu andragogika. Tato vědecká disciplína se věnuje teoriím a praktickým aspektům vzdělávání dospělých. Andragogika se liší od jiných oblastí vzdělávání, jako je například pedagogika, svým zaměřením na specifické potřeby a charakteristiky dospělých studentů. Tyto potřeby zahrnují například touhu převzít odpovědnost za vlastní vzdělávání, nutnost vzdělávání relevantního pro praktický život a touhu po vzdělávání, které umožňuje dospělým rozvíjet své znalosti a dovednosti. Andragogika má za cíl vytvořit teoretické a praktické modely vzdělávání, které mohou být použity pro účinné a smysluplné vzdělávání dospělých.

Rozdíl mezi pedagogikou a andragogikou je v podstatě minimální. Obě reprezentují vědecké disciplíny zaměřené na vzdělávání, ale cílí na různé skupiny. Pedagogika se věnuje vzdělávání a výchově dětí a mladistvých, zatímco andragogika se zaměřuje na vzdělávání dospělých. Tyto dvě oblasti se také liší v přístupech k vzdělávání a v metodách, které používají.

Vzdělávání dospělých většinou probíhá formou večerního studia, obvykle o víkendech nebo po pracovní době. V poslední době se však rapidně rozvíjí online forma studia, kdy se dospělá populace může vzdělávat z pohodlí domova, čímž šetří hodně svého času, který mohou věnovat například rodině nebo koníčkům.

Zdroje:

Zobrazit články autora

Pavel Bartoš, LL.M., DBA

Zástupce školy

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
26.7.2023 Pavel Bartoš, LL.M., DBA
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář