Čeština‎English

Komentář PaedDr. Věry Jakoubkové k navrhované vyhlášce nahrazující vyhlášku č. 410/2005 Sb.

BLOG - Mateřské školy 6.11.2023 Ivana Mrklasová Archivovaný článek

V rámci projektu IKAP 2 se scházejí a diskutují o aktuálních problémech odborníci na předškolní vzdělávání napříč institucemi. Propojují se vzájemně ředitelé i pedagogové předškolních institucí, vzdělavatelé ze středních odborných škol, vysokých škol i odborníci z dalších organizací, kteří se problematikou předškolního vzdělávání zabývají. V současné době je v předškolním vzdělávání velmi aktuální navrhovaná nová vyhláška, ke které se svým komentářem vyjádřila jedna z odbornic na legislativu ve školství – bývalá ředitelka mateřské školy v Praze 7, vysokoškolská pedagožka a aktivní členka výboru Společnosti pro předškolní výchovu PaedDr. Věra Jakoubková.

Připomínky k navrhované vyhlášce, která má nahradit vyhlášku č. 410/2005 Sb.:

Filozofie nové vyhlášky:

a) rozhodovací kompetence předány ve stanoveném rozsahu povinností zřizovatelům výchovně vzdělávacích institucí a poskytovatelům péče,

b) vymaňuje se direktivnímu státnímu přístupu v oblasti ochrany veřejného zdraví,

c) vytvořen obecnější a udržitelnější právní předpis,

d) vypuštěním striktních parametrů dochází k zmírnění požadovaných povinností.

Navrhovanými změnami nejsou ohroženy principy ochrany veřejného zdraví.

Nová vyhláška nastavuje:

a) mírnější požadavky pro stavby, které doposud nebyly využívány pro výchovu a vzdělávání,

b) zrušuje stavebně-technické požadavky, tj. plošné ukazatele na osobu v pobytových prostorách dozorovaných zařízení,

c) zavádí kritérium sledováním kvality vzduchu ve vnitřním prostředí pobytových místností sledováním koncentrace oxidu uhličitého,

d) zrušuje plošný ukazatel u pozemku všech typů předškolních zařízení,

e) zrušuje duplicity v právních předpisech – oplocení pozemku, protiskluzová úprava podlah,

f) zrušuje počty zařizovacích předmětů na hygienickém zařízení,

g) zjednodušuje požadavky na vybavení hygienického zařízení,

h) zrušuje zřizování úklidových komor s výlevkou a zdrojem vody,

i) zrušuje frekvenci malování pobytových prostor,

j) upravuje požadavky na osvětlení v souvislosti s přijetím nové normy ČSN EN 17037,

k) odstraňuje obsoletní ustanovení – zásobování vodou, údržba pozemku.

Navrhovaná vyhláška, která má nahradit vyhlášku č.410 /2005 Sb. je obecnější právní předpis, ve kterém jsou vypuštěny striktní parametry a dochází tím ke zmírnění požadovaných povinností, daných pouze rozhodnutím zřizovatele. Ve své dlouholeté praxi jsem zažila různé nestandartní podmínky na prostory i počty zařizovacích předmětů na hygienických zařízeních, zejména v 70. a 80. letech při nárůstů počtu dětí. Zvládli jsme to a dokázali jsme i v těchto podmínkách připravit pro děti předškolní vzdělávání. Výstavba nových mateřských škol i úpravy a rekonstrukce stávajících škol na základě současných parametrů zajistily pro děti dostatečný denní prostor i pobytový prostor na školní zahradě k umožňování   činností a aktivit vedoucích ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a naplňování daných kompetencí. Zvýšené počty dětí v menších učebnách budou mít negativní vliv na děti i negativní dopad na předškolní vzdělávání.

„Co je psáno to je dáno,“ pokud ve vyhlášce už nebudou minimální standarty může dojít na základě požadavku zřizovatele i k absurdním změnám nejen při zřizování nových prostor pro mateřskou školu, ale i k úpravám současných, prostorově velkých škol (velký prostor jedné třídy se rozdělí na dva, pro třídy dvě), tím bude mít možnost škola přijmout více dětí.

Oplocení školní zahrady je důležité pro bezpečnost dětí, neznamená to, že by děti mohly samy ze zahrady odejít, to mohou i při vycházkách a návštěvách jiných hřišť v okolí. Jde zejména o to, aby se na této zahradě nepohybovali cizí osoby, psi,  apod. a tím ničili zařízení zahrady. Provozní řád zahrady jasně definuje i postup údržby zahrady, revize apod. Pokud bude zahrada otevřená, na koho bude odpovědnost?

Současné znění vyhlášky obsahuje výjimky, které platí jednak automaticky (například pro lesní mateřské školy), a navíc umožňuje, aby příslušná KHS udělila konkrétní škole trvalou nebo dočasnou (časově omezenou) výjimku.

V navrhovaném znění oceňuji, že na dětskou skupinu platí jasně stejné požadavky jako na mateřské školy.

V navrhovaném znění nedošlo k úpravám tolik diskutovaných nedostatečných hygienických i prostorových podmínek pro lesní mateřské školy. Za zcela zásadní považuji, že není jasně definováno „zázemí“ lesní mateřské školy

Do názvu vyhlášky legislativci doplnili dětské skupiny cituji: „o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin“. Nemyslím si, že je to nutné, protože dětská skupina je defacto provozovnou pro výchovu a vzdělání dětí. Druhy zřízení pro výchovu vzdělání dále vysvětluje §1, dětská skupina je uvedena v odstavci 2.

Navrhuji, aby Společnost pro předškolní výchovu a další odborníci pro předškolní vzdělávání podpořili tyto připomínky Pedagogické komory k navrhované vyhlášce.

Zásadní připomínka k § 3:

Zcela zásadně nesouhlasíme s vypuštěním minimálního standardu 4m2 na 1 dítě na nezastavěnou plochu pozemku (školní zahrada) mateřských škol (i dalších „zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovně pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a dětské skupině“). Požadujeme, aby tento údaj zůstal ve vyhlášce uveden, protože zaručuje dětem alespoň minimální prostor pro venkovní aktivity.

Zásadní připomínka k § 3:

Zcela zásadně nesouhlasíme s vypuštěním povinnosti oplocení pozemku mateřských škol (i dalších „zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovně pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a dětské skupině“).

Zásadní připomínka k § 4:

Zcela zásadně nesouhlasíme s vypuštěním minimálního standardu 4 m2 na 1 dítě v případě denních místností mateřských škol (i dalších „zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovně pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a dětské skupině“) a

Tuto plochu nelze rozhodně nahradit měřením hladiny CO2 v učebnách (které ani není součástí vyhlášky a neexistuje žádná jistota, že bude schváleno, kdy a v jaké podobě). Dodržení minimálního standardu ohledně stanovených metrů čtverečních na 1 dítě/žáka mohou KHS snadno zkontrolovat, protože se jedná o jednoznačný neměnný údaj, hladinu CO2 nikoliv, protože se v průběhu času zásadně mění.

Zásadní připomínka k § 24 odst. 1: Není jasné, co bude platit pro zařízení, jejichž užívání bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, když stanovené paragrafy pro ně neplatí.

Příloha č. 1 k vyhlášce

Zásadní připomínka: Zcela zásadně nesouhlasíme s vypuštěním původních minimálních standardů z vyhlášky.

Autor: PaedDr. Věra Jakoubková

Zobrazit články autora

Ivana Mrklasová

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
6.11.2023 Ivana Mrklasová Archivovaný článek
Zobrazit Skrýt

Komentáře k článku (0)

Napsat komentář

Napsat komentář