Čeština‎English

Elektrikář / Electrician 26-51-H/01

Sledovat
Sleduje: 12
X

Sledovat

E-mail: *

Obor Elektrikář 26-51-H/01 spadá pod úplnou profesní kvalifikaci, ta je určena uchazečům, kteří

již elektrikáře dělají ale nemají vzdělání. Rovněž mohou kvalifikaci absolvovat i uchazeči,

kteří chtějí rozšířit svojí uplatnitelnost v podnikání nebo na trhu práce.

Absolvent kvalifikace je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické

rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a

specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii.

Také později po získání praxe může pracovat jako OSVČ nebo revizní technik.

Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např.:

provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení.

Absolvent získá oprávnění dle §6, NV 194/2022 Sb. (dříve vyhláška 50/1978 Sb. §6).

Výhody získání úplné profesní kvalifikace:

Získáním profesní kvalifikace „Elektrikář“ absolvent má možnost díky zákonu 179/2006 Sb. a 561/2004 Sb. § 113c „Osoba s alespoň základním vzděláním získala profesní kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání, může, i bez předchozího vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři a bez předchozího úspěšného vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání, získat stupeň vzdělání úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky“ tzn. absolvent může přistoupit rovnou k výuční zkoušce na středním odborném učilišti bez nutnosti absolvovat předchozí 3-letou školní docházku a získat tak téměř okamžitě výuční list.

 

Získání živnostenského oprávnění:

Živnost elektrikáře se nazývá: „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“.

Živnostenský zákon stanovuje, že: „Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem nebo doklady o získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací.“

Zobrazit více Zobrazit méně

Vypsané termíny

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Kontakty

Komentáře (0)

Napsat první komentář
Napsat komentář

Napsat komentář

Sledovat
Sleduje: 12
X

Sledovat

E-mail: *