Čeština‎English

Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy:

Fakultní základní škola PedF Univerzity Karlovy je velká městská škola, založená v roce 1902. V roce 1998 se k ní přidružila Mateřská škola U Studánky. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání cca 500 žákům a předškolní péčí cca 118 dětem. Na prvním stupni základní školy jsou vždy 3 paralelní třídy v ročníku, na druhém stupni jsou to 2třídy v ročníku. V každém ročníku je vždy jedna třída zaměřená na hudební výchovu. Existují však i třídy, které jsou zaměřeny na výuku cizích jazyků. Mateřská škola má 5 oddělení.

Umístění školy:

Škola je umístěná v klidném prostředí v těsném sousedství Stromovky. Doprava je zde řídká, omezená jednosměrnými ulicemi i mnoha retardéry v okolí školy. Blízkost parku Stromovka umožňuje dětem z mateřské školy i školní družině provádět velkou část své činnosti venku. Také jej lze využívat při výuce výchov nebo biologie.

Vybavení školy:

Výuka probíhá v kmenových třídách a v několika odborných učebnách. Vzhledem k velkému zájmu o školu a tedy i k velké naplněnosti školy odborné učebny jsou většinou zároveň kmenovými třídami. Ve 3 samostatných odborných učebnách se vyučují cizí jazyky, samostatnou místnost má i hudební výchova, výuka informatiky a pracovních činností, pro které jsou k dispozici školní dílny a cvičná kuchyňka. Žáci mají možnost také navštěvovat žákovskou knihovnu a studovnu, výtvarný ateliér a keramickou dílnu se dvěma keramickými pecemi. Škola má tělocvičnu na míčové hry a druhou tělocvičnu na gymnastiku. Na školním dvoře bylo vybudováno venkovní hřiště s umělým povrchem. V současné době se jedná o dobudování dalších sportovních prostor na školním dvoře, zaměřených především na lehkou atletiku.

Nejkrásnější místností v budově školy je školní aula (bývalá kaple), která je chloubou školy. Pořádají se v ní všechny nejvýznamnější akce školy, kulturní vystoupení a společenské akce.

Škola je bezbariérová, pro žáky s tělesným postižením byl vybudován výtah a dvě plošiny.

Školní družina má 7 oddělení. Vzhledem k nedostatku prostor je většina z nich umístěná v kmenových třídách. Třídy jsou dost velké, aby jejich část byla upravená pro odpolední činnost dětí a pro jejich odpočinek. Družině slouží 2 samostatné místnosti, z nichž jedna je určená pro ranní a večerní družinu, případně pro celodružinové akce.

Školní kuchyně a školní jídelna po rozsáhlé rekonstrukci zcela odpovídá svým vybavením požadavkům EU. Mateřská škola sídlí v samostatné budově se zahradou. V letech 2006 – 2007 prošel celý areál velkou rekonstrukcí, která bude ještě pokračovat vnější fasádou.

Škola dostala v roce 2004 nový plášť a byly provedeny některé zásadní opravy na jejím vzhledu. Vzhledem ke stáří budovy jsou však problémy s vnitřním zařízením, elektrickou instalací, vodovodními rozvody či odpady.

Co se týká materiálních a technických podmínek – škola je průměrně vybavená počítačovou technikou s připojením na Internet. Většina tříd je vybavená videorekordérem nebo DVD přehrávačem a televizorem. V dostatečném počtu jsou k použití audiopřehrávače. Nedostatečné je vybavení projekční technikou. Škola pociťuje nedostatek finančních prostředků nejen na techniku, ale také na obnovu školního nábytku, nákup učebnic a dosluhujících pomůcek.

Charakteristika pedagogického sboru:

V čele školy stojí její ředitel, Mgr. Bohumil Kettner. Pracují zde i 2 zástupci – pro 1. a 2. stupeň. Spojení s mateřskou školou vyžaduje ještě jednoho zástupce pro předškolní vzdělávání. Ve škole pracuje 34 učitelů, 7 vychovatelek školní družiny, 7 vychovatelek mateřské školy a 1 asistent pedagoga.

Aprobovanost výuky je velmi vysoká. Několik vyučujících si kvalifikaci doplňuje dálkovým studiem. Ve školní družině je 5 kvalifikovaných vychovatelek, v mateřské škole jsou kvalifikované všechny pracovnice. V pedagogickém sboru je rovnoměrné zastoupení mladých absolventů a zkušenějších pedagogů. Průměrný věk pedagogických pracovníků je 41 let.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty:

Školní rada byla zřízená v roce 1996. Jsou v ní zastoupeni rovnoměrně zástupci školy, rodičů i zřizovatele. Školní rada se schází častěji, než jí ukládá zákon, na své schůzky zve pravidelně ředitele školy, se kterým řeší různé problémové situace.

Vedení školy se 5x ročně schází se zvolenými zástupci tříd. Rodiče se s učiteli scházejí na třídních schůzkách nebo v jejich konzultačních hodinách. Pravidelné hodiny pro rodiče má i výchovná poradkyně. O dění ve škole jsou rodiče informováni také na internetových stránkách školy.

Velmi dobrá spolupráce je navázaná s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8. Dr. Vítová pravidelně nebo podle potřeby navštěvuje školu a pomáhá při integraci dětí se SPU. Konkrétní pomoc poskytuje žákům i pedagogům speciální psycholožka Mgr. Budíková. V souvislosti s integrací žákyně na vozíčku s kombinovaným postižením spolupracuje škola také s Jedličkovým ústavem.

Škola získala v roce 1995 titul Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Tento titul se musí každé tři roky obhajovat. Ve spolupráci s pedagogickou a přírodovědeckou fakultou škola pomáhá při přípravě budoucích pedagogů, testuje některé fakultní projekty i studijní materiály.

Úspěšná je i spolupráce s orgány zřizovatele, s odborem školství, sociálním odborem a s protidrogovou koordinátorkou. Spolupráce s Domem dětí a mládeže se soustředí především na organizování soutěží a olympiád, dopravní výchovu a nabídku některých kroužků.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Umělecká 8, 170 00, Praha 7

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Bohumil Kettner
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Umělecká, 8, Hlavní město Praha, 170 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *