Čeština‎English

Gymnázium Chodovická

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Od školního roku 2006/2007 byl zaveden do výuky Školní vzdělávací program „Chléb a hry“ (dále jen ŠVP) pro nižší stupeň gymnázia, od září 2009 je ŠVP závazný i pro vyšší stupeň gymnázia. Kompletní znění ŠVP je k dispozici v sekci Dokumenty.

Ústředním pojmem probíhající reformy ve školství a relativně novým principem, který formuluje vrcholný cíl působení školy, jsou klíčové kompetence. Smyslem a cílem vzdělávání na nižším a vyšším stupni gymnázia je vybavit všechny žáky souborem takových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Za klíčové jsou považovány kompetence k učení, řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, kompetence občanská a kompetence k podnikavosti (více ve ŠVP Chléb a hry).

Od primy se žáci učí dvěma cizím jazykům – angličtině a němčině. Dalším volitelným jazykem je latina v septimě. Ve výuce je věnována velká pozornost aktuálním tématům, dále rozvíjení kompetencí žáků a také informačním technologiím.
V rámci výuky podle ŠVP byly zavedeny nové předměty na nižším stupni gymnázia: mediální výchova, výchova demokratického občana, seminář z dějepisu, seminář z informatiky, člověk a svět práce a výchova ke zdraví.
Ve vyšších ročnících gymnázia jsou zařazeny tyto volitelné předměty – konverzace v cizím jazyce, seminář z matematiky, rétorika a latinský jazyk. V oktávě si studenti vybírají tři z pětihodinových bloků seminářů z informatiky, matematiky, fyziky, biologie, chemie, dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd. Ve vyšších ročnících vede většinu hodin anglické konverzace lektor – rodilý mluvčí.

Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 je školou ve které mohou probíhat odborné praxe studentů učitelství. Z tohoto důvodu se řádné výuky s vědomím vedení školy průběžně mohou účastnit studenti oboru učitelství (náslechy, výukové hodiny).

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Chodovická 2250, 193 00, Praha 9

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Zuzana Suchomelová
Ředitelka školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Chodovická, 36, Hlavní město Praha, 193 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *