Čeština‎English

Gymnázium Jana Keplera

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *

Dlouhodobě budované zaměření staví na představě moderní školy, odpovídající potřebám společnosti 21. století, ale i na rozvoji intelektových a osobnostních předpokladů jednotlivce a individuálních potřeb každého studenta školy. Na školu již po řadu let přicházejí velice kvalitní žáci jak do primy, tak do 1. ročníku. Typickým rysem koncepce práce s takovými žáky je pak snaha o propojení výchovné a vzdělávací složky, rovnováha mezi rozvojem dovedností a nárůstem vědomostí, ovlivňování osobnostního vývoje žáků, důraz na dobré interpersonální vztahy, motivace k pozitivnímu přístupu k životu.

Při studiu je kladen důraz na vysokou volitelnost (předměty i učitelé), možnost profilace každého žáka, rozvoj nadání (soutěže, olympiády), ale i zodpovědný přístup ke studiu.

Z cizích jazyků studují všichni studenti povinně angličtinu, druhý jazyk si mohou zvolit. Pro výuku cizích jazyků jsou studenti od prvního ročníku rozděleni do skupin podle úrovně znalostí, a to nikoliv v rámci třídy, ale v rámci celého ročníku. Součástí výuky je i příprava na mezinárodní jazykové zkoušky a pro výborné studenty i možnost získání stipendia na zahraničních školách.

Úroveň výuky mohou studenti volit také v matematice, estetické výchově, informatice a některých volitelných předmětech.

Poslední ročník studia je chápán jako příprava na maturitu a další studium, takže studenti navštěvují povinně pouze minimum předmětů. Základem učebního plánu v tomto ročníku jsou volitelné a maturitní předměty.

Škola připravuje studenty ve čtyřletém i osmiletém programu především k dalšímu studiu na vysoké škole, výjimečně k dalšímu pomaturitnímu studiu. Úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy tradičně dosahuje téměř 100% přijatých absolventů GJK na fakulty různého zaměření v ČR i zahraničí.

Na začátku studia GJK již tradičně probíhá nepovinný mimopražský kurz GO! pro studenty 1. ročníků a Go prima GO! pro studenty primy, ve kterém se studenti navzájem poznávají a připravují se na vstup do nového prostředí. Podobný kurz absolvují studenti osmiletého gymnázia i v kvartě. Tyto kurzy pořádané na GJK od roku 1991 se staly základem celostátního středoškolského „Hnutí GO“ a v minulých letech i vzorem pro podobné kurzy pořádané na základních školách Prahy 6 i středních školách v celé ČR.

Na škole probíhá pro studenty průběžně i cyklus seminářů a přednášek, jehož obsahem jsou informace týkající se problému přechodu na střední školu, efektivních způsobů studia, asertivity, problému drog, kouření, alkoholu atd. Během studia absolvují žáci v sekundě, kvintě (1. ročníku) lyžařský, ve 2. ročníku (sextě) astronomický, jazykový a zeměpisný kurz, ve 3. ročníku (septimě) sportovní kurz.

Škola má dobré zahraniční kontakty, organizuje jazykové kurzy v zahraničí, řadu let na škole působí pěvecký sbor a orchestr, pořádají se výtvarné výstavy, pravidelně je organizována celoroční soutěž o nejlepšího esejistu a soutěž o nejvšestrannějšího sportovce školy, k dispozici studentům je knihovna se studovou, internet, počítačová síť, krytá umělá lezecká stěna atd.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Parléřova 2, 169 00, Praha 6

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Ing. Arch. Pavlína Pospíšilová
Ředitelka školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Parléřova, 2, Hlavní město Praha, 169 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *