Čeština‎English

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Ke studiu se mohou přihlásit žáci z 5. tříd základních škol, kteří úspěšně ukončí pátý ročník. Žáci se připravují ke studiu na vysokých školách a univerzitách, popřípadě na vyšších odborných školách. Studium je bezplatné, zakončené maturitní zkouškou.

V jednotlivých ročnících daného studia se vyučují povinné předměty, jejichž týdenní hodinová dotace je stanovena v učebních plánech. Tyto plány jsou dále rozpracovány v ŠVP. Za obsah učiva a za jeho dodržování jsou zodpovědné předmětové komise v čele se svým předsedou. Ve vyšších ročnících se výuka diferencuje formou volitelných předmětů (semináře, cvičení a konverzace v cizích jazycích). Nad rámec základní výuky mohou studenti navštěvovat nepovinné předměty – sbor, orchestr, keramiku nebo sportovní klub.

Povinně se vyučuje angličtina a od primy jako druhý cizí jazyk němčina, francouzština, španělština nebo ruština. Jazykové vědomosti si studenti upevňují na poznávacích a vzdělávacích kurzech v zahraničí.

Jsme fakultní školou Univerzity Karlovy, z čehož vyplývá, že v některých hodinách mohou ve spolupráci s našimi pedagogy vyučovat i posluchači vysokých škol, vyslaní UK na praxi.

Ke zvyšování kvality výuky všech předmětů napomáhá i moderní vybavení učeben, jako např. interaktivní tabule, dataprojektory, laboratoř chemie nebo odborná pracovna biologie a fyziky. K dispozici jsou dvě počítačové učebny s počítači připojenými k lokální počítačové síti a na internetu. Jednotlivé předmětové komise pořádají řadu exkurzí do zajímavých výrobních podniků a různých lokalit v celé republice.

Didaktickým cílem školy je aktivní zapojení žáků do výuky. Tomu napomáhají nejen různé moderní vyučovací metody, ale i snaha nutit žáka samostatně získávat informace. Místem, kde tyto informace mohou studenti vyhledávat, je školní knihovna a studovna s počítači připojenými na internet, studenti mohou využít i bezdrátovou wi-fi.

Získané vědomosti žáci zhodnocují v různých soutěžích a olympiádách, kde obdrželi nejedno významné ocenění. V současnosti se mohou pochlubit významnými výsledky, kterých dosáhli v českém jazyce, matematice, chemii, biologii, ve fyzice, dějepise i v cizích jazycích.

Samostatnou kapitolu tvoří výsledky v tělesné výchově, např. první místo v celostátní soutěži v lehké atletice; trvale přední místa získáváme v soutěžích v plavání nebo ve volejbalu. Tato ocenění studenti dosáhli, kromě jiného, i díky možnosti využívat kvalitní sportoviště. Gymnázium má k dispozici dvě tělocvičny, travnaté fotbalové hřiště s atletickým oválem, umělá hřiště na házenou a tenis a plavecký bazén.

Při škole existuje mnoho zájmových útvarů, které jsou určeny, jak pro naše žáky, tak i pro širší veřejnost (keramický kroužek, sportovní klub, plavecké školy, jazykové kurzy apod.).

Vzdělávací možnosti, vybavení školy a pěkné vztahy mezi žáky a profesorským sborem zaručují dobré předpoklady ke kvalitní přípravě studentů pro studium na vysokých školách.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Mezi Školami 2475, 158 00, Praha 5

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

RNDr. Vilém Bauer
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Mezi Školami, 2475, Hlavní město Praha, 158 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *