Čeština‎English

Gymnázium Karla Sladkovského

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Vyučování na zdejší škole bylo zahájeno 20. září 1897 kdy byly slavnostně otevřeny první dvě třídy tzv. c. k. reálky na Žižkově. Žižkov byl od r. 1881 samostatným městem, které v té době rostlo nejrychleji ze všech měst v Čechách. Žižkov byl navíc městem ryze českým. Obecní zastupitelstvo města Žižkova podalo již r. 1892 žádost o zřízení nižšího reálného gymnázia, ale teprve po čtyřech letech bylo jednání o zřízení střední školy korunováno úspěchem a výnosem vídeňské vlády z 24. října 1896 povoleno založení střední školy-reálky.

Vyučování v prvních dvou třídách začalo r. 1897 v budově žižkovské radnice na Havlíčkově nám., protože nynější budova na Sladkovského nám. byla otevřena až 17. září 1899. Se stavbou zdejší školní budovy se začalo na jaře 1898 na území bývalého dvorce Reismanky pod vedením architekta Motejla a prakticky za jediný rok byla stavba hotova nákladem 250 000 zlatých. Budova sama byla postavena v novorenesančním slohu tak, že z centrální části vybíhají dvě stejně dlouhá křídla.

Vnější rámec budovy byl v minulosti ještě podtržen zřízením parčíku před budovou. Tento parčík byl péčí Obvodního úřadu Prahy 3 před několika roky obnoven, čímž se bezprostřední okolí školy výrazně zlepšilo.

Původně byly ve třídách pouze prkenné podlahy, ve třídách se topilo v kamnech uhlím, chodby nebyly vytápěny, ve třídách nebyl vodovod. Teprve po 2. světové válce byla budova postupně restaurována a modernizována. Ve škol. roce 1959/60 byly do všech místností položeny parketové podlahy, v téže době byl do všech tříd zaveden vodovod.

V posledních letech pak probíhala za plného provozu další modernizace a údržba školy. V r. 1991/92 byla provedena přestavba školní jídelny, byly zřízeny učebny výpočetní techniky, učebna hudební výchovy, nově vybavena laboratoř chemie, modernizován školní rozhlas. Ve škol. roce 1992/93 se uskutečnila celková rekonstrukce vodovodních rozvodů a sociálního zařízení. Jedna z největších úprav proběhla ve škol. roce 1994/95, kdy došlo k přestavbě kotelny z pevného paliva na zemní plyn. Touto úpravou bylo zajištěno pravidelné a přiměřené vytápění celé školy.

Od r. 2005 probíhaly další rekonstrukce -střecha, půdní prostory, vnější fasáda, schodiště, osvětlení, elektroinstalace, aula, dvůr, hřiště… Ve škole se tak propojuje dlouholetá tradice s moderními trendy současnosti.

V r. 1996 byla na budově školy umístěna pamětní deska A. B. Svojsíkovi, zakladateli skautingu u nás. A. B. Svojsík působil na zdejší reálce v l. 1901-14 a založil zde v r. 1911 první oddíl skautů, junáků v našich zemích.

V roce 2006 byla na naší škole umístěna pamětní deska Karla Sladkovského, po němž je pojmenováno i náměstí, na kterém škola stojí. Jestliže se vnější podoba školní budovy od r. 1899 výrazně nezměnila, pak interiéry se změnily takřka k nepoznání.

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Obory

Osmileté studium

Čtyřleté studium

Zobrazit vše

Ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat jednu třídu osmiletého studia a dvě třídy čtyřletého studia.

OSMILETÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Kód oboru Zaměření Počet otevíraných tříd 
ve školním roce 2023/2024
Maximální počet přijímaných žáků
79-41-K/81 všeobecné 1 30

 

ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Kód oboru Zaměření Počet otevíraných tříd 
ve školním roce 2023/2024
Maximální počet přijímaných žáků
79-41-K/41 všeobecné 2 60

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Gymnázium Karla Sladkovského Praha 3

Sladkovského náměstí 8, 130 00, Praha 3

Obecné kontakty

info@gykas.cz

222 721 108

cci28ad

Kontaktní osoby

Mgr. Tomáš Hušek
Ředitel školy
e-mail: husek.tomas@gykas.cz

Mgr. Jana Drhová
Statutární zástupce
e-mail drhova.jana.@gykas.cz

Mgr. Jitka Smejkalová
Zástupce ředitele školy
e-mail smejkalova.jitka@gykas.cz

Mgr. et Bc. Roman Möstl
Zástupce ředitele školy
e-mail mostl.roman@gykas.cz

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Sladkovského náměstí, 8, Hlavní město Praha, 130 00, Česko.

Lidé

Mgr. Tomáš Hušek

Ředitel školy

Napsat uživateli

Jitka Smejkalová

Napsat uživateli
Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *