Čeština‎English

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace sídlí ve starobylé budově někdejšího raně barokního Paláce Straků z Nedabylic v Praze na Malé Straně. Objekt doplňují další dvě budovy s učebnami umělecké výuky, domovem mládeže a školní jídelny. Je školou s celorepublikovou působností a mimopražským studentům nabízí ubytování v domově mládeže.

Od založení školy bylo vzdělávání určeno především zrakově postiženým, v současnosti je realizace inkluzivního vzdělávání tou nejpřirozenější cestou, při níž se žáci učí vzájemnému respektu a přijímání různých odlišností. Vzdělávací nabídka zahrnuje několik oborů. V konzervatoři lze studovat šestiletý obor hudba nebo zpěv, ve střední škole čtyřletý maturitní obor ladění klavírů a příbuzných nástrojů s dvojím zaměřením – ladění nebo klavírnictví. Škola si klade za cíl poskytovat vzdělávání v takovém obsahu, aby připravila absolventy nejen pro další umělecké studium, ale aby hudebníci obstáli ve značné konkurenci a ladiči nebo klavírníci se uplatnili ve svém oboru.

Současné zaměření a působení Konzervatoře a střední školy Jana Deyla navazuje na činnost někdejšího Deylova ústavu, založeného v roce 1910 významným očním lékařem a vědcem MUDr. Janem Deylem. Tento ústav vznikl jako dobročinné zařízení určené výchově slepé mládeže. V jeho působení byla od 20. let stále výrazněji akcentována výuka hudby se záměrem připravit žáky na profesi učitele hudby a ladiče klavíru. Po 2. sv. válce došlo k diferenciaci působení pražských ústavů, pečujících o zrakově postižené a posléze i k jejich proměně na státní zařízení. Hudební výchova byla od roku 1948 svěřena Deylovu ústavu, v nové podobě Hudební škole pro slepé. V roce 1960 byla přejmenována na Střední hudební školu internátní a Odbornou ladičskou školu internátní a jejím zřizovatelem se stalo Ministerstvo školství. V průběhu několika desetiletí byl název školy měněn. V roce 1976 na Konzervatoř pro zrakově postiženou mládež a Odbornou ladičskou školu pro zrakově postiženou mládež. V roce 1992 se jméno MUDr. Jana Deyla vrací do jejího názvu a z té doby také pochází označení Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla. Od roku 2006 jako Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené a od 31. 5. 2017 změnou zřizovací listiny jako Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace. V září 2020 škola oslaví 110. výročí založení.

Vzhledem k tomu, že výuka hudby zrakově postižených má svá specifika a klade na učitele značné nároky, nabízí škola konzultace všem pedagogům, kteří zrakově postižené žáky vyučují v základních uměleckých školách či jinde. Konzultace si mohou pedagogové sjednat v průběhu školního roku se zástupci ředitelky.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Maltézské náměstí 476/14, 118 44, Praha 1

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Stanislava Lustyková DiS.
Ředitelka školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Maltézské náměstí, 476, Hlavní město Praha, 118 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *