Čeština‎English

Masarykova základní škola, Praha 9 – Klánovice, Slavětínská 200

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Naše škola je běžnou základní školou zřizovanou obcí (respektive městskou částí). Máme ovšem určitá specifika, s kterými bychom vás rádi seznámili.

 

přístavba školyJsme základní školou střední velikosti, ve školním roce 2018/19 jsme dosáhli cílové kapacity 630 žáků. Kvůli naplněné kapacitě musíme bohužel mnoho přespolních zájemců o studium zklamat. Klánovické zájemce zatím přijímáme všechny a snad to tak bude i nadále.
Přes dvacet procent našich žáků je z okolních obcí a městských částí. S rostoucím počtem dětí v Klánovicích se však tento podíl rok od roku zmenšuje. Chodí k nám také děti z klánovického dětského domova.

Škola leží ve vilové čtvrti na okraji Prahy mezi lesy a zahradami. Máme dvě budovy, které leží naproti sobě přes ulici. V té menší, původně secesní, najdeme první a druhé třídy a také školní družinu. V té větší, funkcionalistické z roku 1933, ostatní učebny a školní jídelnu. U obou budov máme hřiště s umělým povrchem, u větší budovy také moderní sportovní halu s dvěma tělocvičnami. Obě také v roce 2009 dostaly novou zateplenou fasádu. V letech 2017 – 2018 došlo k moderní přístavbě šesti nových učeben směrem do dvora školy, máme také větší a lépe vybavenou školní kuchyň a jídelnu.

smrzovPedagogický sbor tvoří převážně lidé, kteří svou práci dělají s radostí. Nesouhlasíme s názorem, že škola má žáky pouze vzdělávat. Snažíme se je i nenásilně vychovávat k slušnosti a vzájemné toleranci, v čemž se neobejdeme bez spolupráce rodičů dětí. I když je to stále obtížnější, většinou se nám to daří po dobrém. Při postihování podvodů nebo náznaků „šikany“ (kterým se bohužel ani my nevyhneme) však musíme přitvrdit. Nic jiného nám nezbývá, pokud chceme, aby se děti u nás cítily bezpečně. Můžete si prohlédnout náš školní řád, stejně jako poslední výroční zprávu.
Kromě školního řádu si děti v každé třídě formulují vlastní třídní pravidla chování. Aktivní studenti 4. – 9. ročníku se sdružují ve školním parlamentu, což je jakýsi kolektivní partner vedení školy. Naším cílem je, aby žáci mohli být hrdí na svou školu a učitelé zase na své žáky.

Hlavním nepřítelem školního klimatu je podle našeho názoru nuda. Snažíme se tedy, aby jí bylo co nejméně. Rodiče jsou ve škole vítáni, každý jejich námět bereme v úvahu, i když všem pochopitelně vyhovět nemůžeme.

Neodmítáme paušálně tradici české školy, ale pozorně se rozhlížíme i kolem nás a snažíme se aktivně využívat nejnovější poznatky moderní světové pedagogiky. Náš školní vzdělávací program „ŠNEK“ vychází především ze vzdělávacího programu „Začít spolu“, známého také pod názvem Step by Step. Podle tohoto programu jsme na 1. stupni pracovali v letech 1997 – 2007 a jako jedna z průkopnických škol jsme jej pomáhali „ladit“ v českých podmínkách.

Snažíme se, aby i po vyučování bylo ve škole co dělat. Smysluplnou zájmovou činnost totiž považujeme za významný prvek prevence negativních jevů (alkohol, drogy, kriminalita atd.). Záleží nám ovšem také na tom, aby i zájmové kroužky splňovaly určitá kritéria kvality. Těší nás, že o většinu kroužků je značný zájem, a to nejen mezi žáky naší školy.

Snažíme se vést děti k přirozenému zájmu o životní prostředí a přírodu vůbec, na kraji Klánovického lesa k tomu máme ideální podmínky. Nepřetržitě od roku 1996 sponzorují naši žáci tučňáky v pražské ZOO.

Snažíme se také, aby škola byla kulturním centrem městské části. Spolupracujeme s místním úřadem i nezávislými sdruženími, pořádáme akce pro děti i dospělé.

Po několika letech jsme navázali spolupráci se zahraničními školami, naše projekty v němčině sbírají každý rok mezinárodní ocenění. Je škoda, že podobně úspěšné zatím nejsou naše projekty v angličtině, každoročně však vyrážíme na jazykově poznávací zájezd (např. v roce 2019 do Švédska, předtím do Skotska atd.).

hristeVybavení školy se postupně zlepšuje. Máme moderní počítačovou učebnu, interaktivní tabule s připojením k Internetu ve všech učebnách, badatelskou učebnu přírodopisu, odbornou učebnu fyziky a chemie s interaktivním dotykovým panelem, moderní tělocvičnu, postupně vybavujeme i další odborné učebny. V podkroví školy máme učebny hudební a výtvarné výchovy. Díky výtahu je naše hlavní budova bezbariérová. Od roku 2012 provozujeme tzv. přípravnou třídu („nultý ročník“). Podmínkou přijetí do přípravné třídy je doporučení pedagogicko-psychologické poradny, od roku 2019 už zase není nutný odklad školní docházky.

Snažíme se vyjít vstříc požadavkům na výuku cizích jazyků. Plošné zavedení povinné výuky cizího jazyka od 1. ročníku, po němž někteří volají, se nám nejeví jako rozumné, ale od školního roku 2014/15 otvíráme každý rok kromě dvou „klasických“ prvních tříd také jednu dvojjazyčnou česko-anglickou (získali jsme povolení MŠMT). Jinak si děti od první třídy mohou vybrat z několika jazykových kroužků a škol. Od třetí třídy začíná už pro všechny povinná výuka cizího jazyka, děti jsou rozděleny do skupin podle stupně pokročilosti.
Jako první cizí jazyk učíme angličtinu (v případě dostatečného zájmu i němčinu), od šesté třídy nabízíme další cizí jazyk – francouzštinu,  němčinu nebo španělštinu. V naší koncepci je další cizí jazyk povinný od 6. do 8. ročníku, v 9. ročníku už je pouze volitelný pro dobrovolníky. Volitelné předměty vůbec tvoří na 2. stupni (a především v 9. ročníku) významnou část učebního plánu, který si tak žáci a jejich rodiče zčásti určují sami. Náboženství učíme jako nepovinný předmět.

Snažíme se v rámci možností pečovat o své žáky se specifickými poruchami učení. V 1. – 5. ročníku pracují tyto děti jednu až dvě hodiny týdně v malých skupinkách, odděleně od svých tříd. Integrujeme i několik žáků s vážnějším postižením, z programu „Začít spolu“ máme rozsáhlé zkušenosti s efektivním využitím asistentů pedagoga. Ve větším rozsahu integrace nám ovšem brání nedostatek prostoru a větší počet dětí ve třídách (průměrně přes 27).

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Slavětínská 200, 190 14, Praha 9

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

PaedDr. Michal Černý
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Slavětínská, Hlavní město Praha, 190 14, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *