Čeština‎English

Mateřská škola Chaberáček, Praha 8 – Dolní Chabry, Protilehlá 235

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *
Charakteristika mateřské školy
Budova a zahrada:
Mateřská škola se nachází v oblasti starší vilové zástavby v blízkosti lesoparku. Samo zařízení je umístěno v budově, která dříve sloužila jako rodinný dům. Po několika stavebních úpravách pak získala budova podobu dnešní trojtřídní MŠ. Poslední rekonstrukce byla realizována v roce 2015.
 Právě z uspořádání budovy plyne i řada omezení pro chod MŠ (např. uspořádání jednotlivých oddělení-přístupy po schodišti, omezení sociálního zařízení, malé prostory pro různorodé pohybové aktivity dětí…). Nedostatky vycházející především z prostorového omezení jsou však kompenzovány pobyty dětí na zahradě MŠ a v blízkém lesoparku, což se odráží i v zaměření MŠ. Podoba budovy a s ní spojený provoz dává MŠ charakter zařízení rodinného typu (úzká spolupráce jednotlivých tříd, rozvoj sounáležitosti a ohleduplnost při organizaci každého dne v MŠ…).
V suterénu MŠ je z bývalého bytu vybudována vlastní kuchyň a jídelna, což dotváří celkový charakter této MŠ. Vnitřní prostory spolu s vybavením jsou veselé a barevně sladěné. Barevnost budovy (fasáda MŠ) se odráží zároveň na logu MŠ – logo bylo vytvořené akademickou malířkou Tatianou Svatošovou.
Nedílnou součástí MŠ je i zahrada, která byla v průběhu let doplněna řadou herních prvků pro pohybové aktivity dětí. Stejně jako prostor u budovy školky, který byl využit k vytvoření malého multifunkčního hřiště se zabudovanými trampolínami a 3D boulemi se speciálním bezpečnostním SmartSoft povrchem. Díky finanční dotaci MHMP se podařilo zrevitalizovat i malou zahradu za budovou MŠ do podoby malé přírodní učebny s výukovými vzdělávacími panely.        
Děti:
 Mateřská škola má kapacitu pro 69 dětí, které jsou rozděleny podle věku do 3 tříd: Modrá, Zelená, Žlutá.
S dětmi v nich pracuje kolektiv 6 zkušených učitelek a podle potřeb i pedagogický asistent.
Modrá třída má kapacitu 22 dětí a jsou do ní zařazovány děti nejmladší a děti čtyřleté (podle potřeby).
Zelená třída má kapacitu 24 dětí a zařazovány jsou zde děti prostřední věkové skupiny, popřípadě děti předškolního věku.
Pro nejstarší děti, předškoláky je určena Žlutá třída s kapacitou 23 dětí. V této třídě je předškolákům věnována cílená výchovně vzdělávací péče a jsou využívány nejrůznější vzdělávací programy tak, aby byli co nejlépe připraveni na vstup do školy.
Věkové složení jednotlivých tříd se může měnit podle celkového věkového rozložení dětí v daném školním roce.
V MŠ po celý den probíhají ve všech třídách nejrůznější aktivity, které rozvíjejí osobnost dětí a vychází ze školního vzdělávacího programu „Radost a krása kolem nás“.
ŠVP:
Koncepce MŠ podporuje a doplňuje rodinnou výchovu. Cílem je zdravé, samostatné a spokojené dítě, které je připravené se učit a rozvíjet své schopnosti (rozvíjení zdravého způsobu života). Dítě, které vnímá své okolí a je s ním schopno aktivně komunikovat (rozvíjení aktivního přístupu k životu). ŠVP preferuje především estetickou výchovu a oblast ekologie, zaměřuje se na rozvíjení společenských a kulturních návyků. Velký důraz je kladen na rozvíjení sociálních vztahů a na individualitu každého dítěte (výchovně vzdělávací činnost se zaměřuje na osobnostní rozvoj jednotlivých dětí a na jejich zapojení do kolektivu).
Aktivity doplňující ŠVP:
  • 2 týdně angličtina hrou v odpoledních hodinách
  • ekologický program
  • výtvarná dílna 1x týdně
  • hudebně – dramatické aktivity 1x týdně
  • plavání
  • škola v přírodě
  • divadla a výlety
Způsob hospodaření:
Mateřská škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Při hospodaření s přidělenými státními prostředky MŠ sama plánuje další rozvoj zařízení – vybavenost, údržbu a opravy, zajišťuje pomůcky a materiál pro chod zařízení. Mateřská škola díky vypracovaným projektům čerpá dotace z programů  EU a grantů  Hl. m. Prahy. Na těchto dotačních programech se také finančně spolupodílí.
Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo

Protilehlá 235, 184 00, Praha 8

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

PhDr. Helena Kalábová
Ředitelka

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Protilehlá, 235, Hlavní město Praha, 184 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *