Čeština‎English

Mateřská škola EduArt

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Nejsme jenom školka, jsme Vaše druhá rodina.

Praktické informace:

 • akreditované mateřské školy pro děti od 2 do 7 let
 • jesle pro děti od 1 roku do 3 let
 • kvalifikovaný tým pedagogů a asistentů
 • vlastní školní vzdělávací program
 • výlety do lesa a za poznáním
 • podpora a rozvoj silných stránek dětí
 • angličtina běžnou součástí denních aktivit
 • nabídka hudebních, výtvarných a pohybových činností
 • aktivity mimo běžný program: pohádkové noci, školka v přírodě

Naše vize

Ve školce se snažíme budovat atmosféru, která je velmi blízká domácímu prostředí. Ke každému dítěti proto přistupujeme jako k jedinečné osobnosti, nasloucháme mu a respektujeme pravidla, na která je zvyklé ze své rodiny. Chceme totiž, aby se cítilo v každé situaci bezpečně a přirozeně. Dítě si tak snadněji osvojí rytmus a řád školky a zapadne do jejího společenství.

Děti jsou od přírody zvídavé a chtějí se učit. Pro jejich rozvoj je přitom důležité, aby svět poznávaly s chutí a radostí. Snažíme se proto být v prvé řadě pozorovateli a nabízet dětem co nejpestřejší škálu aktivit dle toho, co je zajímá a baví. Zvláštní pozornost věnujeme budování pozitivního vztahu k přírodě, pochopení jejích principů a schopnosti o ni s pokorou pečovat.

Vzdělávací program EduArt

Vzdělávací program školek EduArt vyzdvihuje zejména skutečně individuální přístup ke každému dítěti a jeho rodině. U dítěte jsou podporovány silné stránky a je rozvíjeno jeho nadání a talent. Pracuje s dramatickou výchovou ve výuce.

Program aktivně pracuje s teorií mnohočetné inteligence Howarda Gardnera, respektuje vzdělávací oblasti Rámcově vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání a inspiruje se myšlenkami Montessori pedagogiky.

Program využívá metodu Hejného matematiky. Významnou roli v něm hraje environmentální výchova a vzdělávání směřující ke zdravému životnímu stylu. Program vychází z potřeby všudypřítomného rytmu a řádu.

Naše školky

 • Pracujeme s přímým zážitkem dítěte, přirozenou zvídavostí a fantazií dítěte.
 • Vedeme děti k samostatnému zaujímání postojů k hodnotám a kritickému myšlení.
 • Nabízíme dětem co nejširší možnost trávit čas venku a podporujeme vytváření kladného citového vztahu k živé i neživé přírodě.
 • U dítěte podporujeme silné stránky a rozvíjíme jeho nadání.
 • Nabízíme dětem dostatek rozmanitých možností, jak poznávat svět.
 • Přistupujeme k nim s respektem a pomáháme jim rozšiřovat si obzory i mimo jim známá prostředí rodiny a školky.

Hlavní činnosti

 • budování matematických představ
 • podpora silných stránek
 • rozvoj čtenářské pregramotnosti
 • environmentální výchova
 • hudební, výtvarné a pohybové aktivity
 • dramatická výchova
 • výuka prostřednictvím skutečného prožitku
 • anglický jazyk

Doprovodné činnosti

 • logopedická prevence
 • jóga pro děti
 • canisterapie
 • jezdectví na koni
 • noční přespávání ve školce
 • tzv. Pohádkové noci
 • společné akce dětí a rodičů: workshopy, jarmark, slavnosti,
 • divadelní představení

Naše jesličky

 • Klademe důraz na individuální potřeby dítěte.
 • Zaměřujeme se na zdravý vývoj dítěte v bezpečném a láskyplném prostředí.
 • Usilujeme o to, aby si děti vše vyzkoušely na vlastní kůži.
 • Podporujeme jejich přirozenou zvídavost a fantazii.
 • Nabízíme kreativní aktivity (dramatická, výtvarná, hudební výchova).
 • Trávíme čas venku a budujeme pozitivní vztah k přírodě.
 • Podporujeme silné stránky dětí a rozvíjíme jejich nadání a talent.
 • Pomáháme budovat správné hygienické návyky.
 • Trénujeme sebeobslužné činnosti a pěstujeme smysl pro pořádek.
Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Mateřská škola EduArt s.r.o.

K hájovně 739/13, 142 00, Praha 4

Naše pobočky

Jesle a mateřská škola EduArt Vinohrady

Jana Masaryka 677/45, 120 00 Praha 2

Mateřská škola EduArt Libuš

K hájovně 739/13, 142 00 Praha 4

Mateřská škola EduArt Hloubětín

Laponská 1160/4, 198 00 Praha 9

Zobrazit vše

Kontaktní osoby

Mgr. Radka Wirthová
Ředitelka

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

K hájovně, 13, Hlavní město Praha, 142 00, Česko.

Laponská, 1160, Hlavní město Praha, 198 00, Česko.

Jana Masaryka, Hlavní město Praha, 120 00, Česko.

Lidé

Mgr. Adéla Stejskalová

Ředitelka školky

Napsat uživateli
Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *