Čeština‎English

Mateřská škola Křeslice

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Informace o MŠ

Mateřská škola Křeslice vznikla jako příspěvková organizace MČ Praha – Křeslice v roce 2014. Na konci listopadu 2014 započala stavba budovy mateřské školy a na konci února 2015 se budova kolaudovala. Do srpna 2015 probíhalo vybavovaní interiéru a úprava školní zahrady včetně vyřízení všech nutných povolení k zahájení provozu. Plný provoz škola zahájila 1.9.2015. Škola je koncipována jako jednotřídní s kapacitou 28 dětí s tím, že do budoucna je možné budovu zvýšit o jedno patro a tím kapacitu zdvojnásobit  až na 56 dětí ve dvou třídách. Budova je postavena jako nízkoenergetická dřevostavba s plastovými okny, vytápění zajišťuje plynový kotel. Pro případ vysokých teplot je herna vybavena pevnou klimatizační jednotkou Toshiba.

Tým mateřské školy tvoří ředitelka, učitelka a provozní zaměstnankyně. Jsme tedy vzhledem k velikosti MŠ, počtu zaměstnanců a dětí školou rodinného typu. Vzdělávání probíhá podle ŠVP PV s motivačním názvem  PROČ?

Stravování dětí je zajištěno výdejnou jídel, do které si jídlo dovážíme z Mateřské školy Formanská (MČ Praha – Újezd).
V květnu 2016 byla dostavěna k mateřské škole dřevěná terasa, která je vybavena tak, aby mohla sloužit jako přírodní učebna. Postupně se upravuje prostor školní zahrady, kde by mělo vzniknout v průběhu prázdnin mlhoviště a součástí vybavení bude i několik dřevěných prvků, které obohatí hry dětí.
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Vzdělávací cíle a záměry:
Mateřská škola v Křeslicích je instituce, která slouží především dítěti a jeho vzdělávání. Děti se svými dětskými zájmy a přirozenými potřebami stojí ve středu našeho zájmu i práce. Prospěch dítěte je pro zaměstnance naší školy v každé situaci rozhodující. Zabezpečujeme zdravý rozvoj a prospívání dítěte, snažíme se uspokojovat všechny jeho potřeby. Spolu s všestrannou a vzhledem k věku dítěte nezbytnou péčí, je naším hlavním pedagogickým záměrem dítě cílevědomě vést, vychovávat, vzdělávat a tak mu poskytnout dobré základy do života i dalšího vzdělávání. Jsme si vědomy důležitosti kvalitního předškolního vzdělávání. Proto v našem předškolním zařízení vytváříme dětem takové vzdělávací podmínky, aby v průběhu předškolního vzdělávání dostatečně rozvíjelo svůj všestranný potenciál a aby v době, kdy opouští naší školu, disponovalo kompetencemi, schopnostmi, dovednostmi, poznatky, postoji v míře a kvalitě optimálně odpovídající jeho osobním možnostem a potřebám.
Vycházíme z předpokladu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet se a učit se jiným tempem. Respektujeme vrozené i získané osobní dispozice a přirozené rozvojové i osobnostní rozdíly mezi jednotlivými dětmi. Podporujeme takový způsob vzdělávání, který je pro rozvoj a učení dítěte příznivý, vhodný a především přirozený. Naše pojetí vychází z myšlenky, aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet a všemu potřebnému učit, musí se cítit spokojené. Víme, že to jak se dítě v MŠ cítí a co prožívá, je velmi důležité.  Zdravé sebevědomí, důvěra ve vlastní schopnosti, prosociální postoje, vstřícný a otevřený vztah ke společnosti i ke světu, jsou tím nejcennějším, co jim může mateřská škola umožnit získat. Náš školní vzdělávací program je tvořen na základě osobnostně orientovaného modelu, který umožňuje individuální získávání kompetencí. Vycházíme z toho, že dítě předškolního věku se rozvíjí a učí na základě vlastní aktivity. Učí se na základě činnosti, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá, které provádí. Učí se tím, co samo dělá, co si samo zkusí. Úkolem pedagogů v MŠ Křeslice je postupovat cílevědomě, ale proces vzdělávání stavět na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je  učitelkou promyšleně vedeno, ale nepociťuje vedení jako vnější nátlak, cítí se samostatné a svobodné. Dítě je ovlivňováno vším, čeho se v MŠ účastní, co prožívá, co se v jeho okolí děje a s čím se setkává.
Základní otázkou dítěte v mateřské škole by mělo zůstat slovo PROČ? A s tím související chuť se ptát, objevovat, zkoumat, třídit si poznatky, zkušenosti a dovednosti a sdílet je s ostatními. Klademe si za cíl být aktivními průvodci dětí na jejich cestě k poznávání.
P – pospolitost, pohoda, prostor, pravidla, péče
R – rovnost, radost, rozlet, různost/rozličnost, rodinné prostředí
O – osobnost, otázky, odpovědi, okamžik, ochota
Č – čas, činnost, činorodost,
 Formy a metody práce:
•vzdělávání   dětí   maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním     potřebám dětí
•respektujeme individualitu každého dítěte
•každému dítěti poskytneme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje
•vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítěte
•pedagogické aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí
•pro realizaci našich cílů využíváme metod prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí
•mnoho aktivit zakládáme na přímých zážitcích dětí
•podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat
•podporujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové
•snažíme se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné
•uplatňujeme aktivity spontánní i řízené a dbáme o jejich vyváženost
•didaktický styl vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte
•chceme být průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním,
•připravujeme prostředí a nabízíme dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe.
Principy a metody vzdělávání
Školní vzdělávací program se věnuje dvěma oblastem, ze kterých se „svět dítěte“ v předškolním období skládá.
Jednak je to svět vnější – nukleární rodina, širší rodina, přátelé, spoluobčané, prostředí, ve kterém dítě žije (městská část a její nejbližší okolí). A pak je to svět vnitřní – tj. rozvoj poznávacích procesů, myšlení, vnímání, emoce, komunikace, hra, probíhající socializace atd.
Jednotlivé integrované bloky jsou zaměřeny tak, aby dítě postupně získávalo dovednosti, zkušenosti, dílčí kompetence z vnějšího a vnitřního světa, a to za plného respektování individuálních zvláštností a potřeb každého jedince.
Naším cílem je, aby si dítě na elementární úrovni vytvářelo vazby k místu, kde žije. Zároveň však usilujeme o navození potřeby a chuti poznávat i svět za hranicemi naší městské části.
ŠVP PV je koncipován tak, aby smysluplně podporoval rozvoj vnitřního světa dítěte – potřeba poznávat, objevovat, experimentovat, tvořit, komunikovat, prožívat emoce, na elementární úrovni si vytvářet stupnici mravních hodnot, podporovat sebevědomí a sebeúctu.
Uspořádání témat v ŠVP PV
•Září – Proč pravidla pomáhají?
•Říjen – Proč je podzim barevný?
•Listopad – Proč se starám o své zdraví?
•Prosinec – Proč jsou krásné Vánoce?
•Leden – Proč je v zimě zima?
•Únor – Proč je prima číst a znát české pohádky?
•Březen – Proč se dodržují tradice a rituály?
•Duben – Proč je jaro voňavé?
•Kveten – Proč nás baví cestování?
•Červen – Proč nás čeká loučení?
Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo

K Brůdku 390/17, 104 00, Praha 10

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Yvona Hrstková
Ředitelka

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

K Brůdku, 390, Hlavní město Praha, 104 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *