Čeština‎English

Mateřská škola Na Dlouhém lánu

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

„CÍLEM VÝCHOVY JE PŘIPRAVIT DÍTĚ NA CESTU, NIKOLIV CESTU PRO DĚTI.“

Naše školka je umístěna ve staré zástavbě Prahy 6 Vokovicích mimo průmyslovou zónu a dopravní ruch.

Budova školy prošla v roce 2015 kompletní rekonstrukcí. Součástí školy je prostorná zahrada obklopená stromy a zelení. Zahrada je vybavena herními prvky i přírodním mobiliářem, bazénem s mlhovištěm a také zahradním domkem. Poskytuje dětem celoročně bezpečné místo k venkovním aktivitám. Také je to místo setkávání při akcích s rodiči.

Kapacita dvoupodlažní budovy je 100 dětí. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd podle věku. Vzhledem k nedávné rekonstrukci je materiální vybavení školy na vysoké úrovni, ve dvou třídách jsou na instalované interaktivní tabule. V objektu se nachází šatny, třídy, herny a množství hraček a didaktických pomůcek, v přízemí pak moderně vybavená kuchyň.

Snahou kolektivu pedagogů i ostatních zaměstnanců je poskytnout dětem vlídné, přátelské, bezpečné a podnětné prostředí. Prostřednictvím ŠVP PV všestranně působíme a rozvíjíme osobnost dítěte. Vzdělávací nabídka poskytuje dětem pestrou škálu her, aktivit a činností. Rozvíjíme a podporujeme prosociální dovednosti jako je spolupráce, kamarádství, ohleduplnost, toleranci a respektování druhých. Učíme děti samostatnosti.

Školní vzdělávací program

V naší mateřské škole vzděláváme děti od 3 do 7 let. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP PV) s názvem „PUTOVÁNÍ STONOŽKY ZA POZNÁNÍM“.

Náš program předškolního vzdělávání zahrnuje jednotlivé tematické celky (příroda, kultura, lidé aj.), které vycházejí ze vzdělávacích oblastí. V rámci tematických celků ŠVP PV jsou u dětí rozvíjeny gramotnosti a klíčové kompetence potřebné pro jejich další vzdělávání. Vzdělávací nabídka umožňuje dětem zejména formou hry, vlastního prožitku a poznávání se seznamovat s elementárními zákonitostmi světa. Děti se učí, komunikují, spolupracují, tvoří, radují se, objevují, žasnou, jsou šťastné.

ŠVP PV je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte a napomáhá přirozenému rozvoji jeho osobnosti.

V naší mateřské škole vzděláváme v rámci inkluze i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Začleňování  dětí se SVP respektuje jejich individuální potřeby, schopnosti, možnosti a pracovní tempo. Vzdělávací proces pak probíhá s pomocí asistentek pedagoga.

Šablony II

Vzděláváme i děti ohrožené školním neúspěchem a děti jiných národností a etnik, a to s pomocí školní asistentky. Naše školka je zapojena do projektu Šablony II_Na Dlouhém lánu CZ.02 3.68/0.0/0.0/18_064/0015602

Kulturní projekty a aktivity

 • pravidelná divadelní představení ve školce
 • návštěvy Městské knihovny
 • děti ze tříd Veverek a Delfínů se účastní hudebně-vzdělávacího projektu Rudolfínek, do kterého se naše školka zapojuje již několik let
 • spolupráce se ZUŠ Ch. Masarykové – koncerty pro děti
 • Plánujeme zapojit se opět do projektu Státní opery Praha „Hurá do opery“.

Ekologie     EKO osvedceni

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

Do vzdělávacího programu zařazujeme prvky enviromentální výchovypracovní a polytechnické výchovy, pravidelně zařazujeme ekoprogramy, dlouhodobě se účastníme projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Mrkvička

Mrkvička (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2007, a do kterého je zapojeno cca 860 mateřských škol ze všech krajů ČR včetně té naší.

Kompostování

Na zahradu školy jsme pořídili vysoký záhon, kompostér na přírodní odpad. Plánujeme vytvořit celoroční program tematicky zaměřených činností rozvojového vzdělávání a také více spolupracovat rodiči.

Mít se k světu

Vytvořili jsme vlastní projekt v rámci  globálně rozvojového vzdělávání – Mít se k světu, v rámci tohoto projektu spolupracujeme se sdružením Záhony pro školky. Hlavním cílem projektu je začlenění globálních témat do výuky, rozšířit znalosti dětí, ale především působit na jejich hodnoty, postoje, a tím i jednání.

Specifické cíle projektu
 • Snížení produkce odpadů, zejména plastu a tetrapaku
 • Plnohodnotné využití školní zahrady
 • Zážitkové vyučování
 • Vytvoření celoročního programu globálního rozvoje vzdělávání
 • Zapojení všech (dětí i zaměstnankyň školky) do praxe ochrany přírody
 • Aktivizace dětí
 • Zvýšení kompetencí (dětí i zaměstnankyň) k řešení problémů
 • Změna stravování – více čerstvých potravin, zejména čerstvých bylin
 • Navázání spolupráce s konkrétními spolky nebo iniciativami věnujícími se environmentální problematice
 • Spolupráce s hnutím a konkrétními obchody Fair Trade
Hlavní aktivity projektu
 • péče o záhony
 • péče o kompostér
 • sběr vlašských a lískových ořechů
 • sběr a využití ovoce že zahrady (jablka, hrušky – výroba kompotů, pečení štrůdlu, sušení křížal)
 • sklízení bylin a jejich používání v kuchyni
 • v zimě péče o ptactvo – výroba a doplňování krmítek, jejich pravidelná kontrola, pozorování ptactva
 • péče o hmyz (výroba hotelu pro hmyz, pozorování)
 • péče o pokojové rostliny ve třídě (zalévání, rozmnožování)

Dlouhodobé projekty

V rámci projektu Adopce na dálku podporujeme prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha vzdělávání dívku z africké Ugandy Fionu Atim.

V rámci mezigeneračních vztahů spolupracujeme s Domovem pro seniory Elišky Purkyňové v Břevnově.

Pravidelné akce

 • táboráky
 • adventní a jarní tvořivá dílna – dílny jsou spolufinancované z projektu Otevřený svět MČ Prahy 6 a zčásti ze SRPŠ
 • rozsvícení vánočního stromu
 • masopustní karneval
 • celodenní výlety
 • Zahradní slavnost s pasováním předškoláků na konci školního roku

Komunikace

O všech akcích školky pravidelně informujeme prostřednictvím webových stránek školky. Změny na webu se zobrazují přehledně v sekci NOVINKY, protože neočekáváme, že rodiče pravidelně procházejí všechny stránky našeho webu. Na stránce Info pro rodiče přinášíme důležité informace rodičům a dokumenty ke stažení. Stránka Akce školky se zaměřuje hlavně na publikování fotografií, fotoreportáží a krátkých článků z akcí konaných pro děti v naší školce. Školka nezajišťuje kroužky pro děti, a tak je stránka Kroužky určena ke zprostředkování informací o kroužcích, které konají jiné subjekty pro děti z naší školky. Jídelníček zveřejňujeme vždy na daný týden včetně alergenů.

Učitelky zasílají pravidelné e-mailové reporty všem rodičům ze třídy – ve třídách Žabky a Ježci zpravidla jednou za 14 dní nebo po ukončení tématu dle třídního vzdělávacího programu. Veverky a Delfíni reportují rodičům zpravidla každý týden. Zasíláme fotky z dění ve třídě, z akcí školky, informujeme rodiče o průběhu vzdělávacího programu nebo připomínáme nadcházející akce školky.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo

Nechanského 3, 160 00, Praha 6

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Eva Fulínová
Ředitelka

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Nechanského, 3, Hlavní město Praha, 160 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *