Čeština‎English

Mateřská škola Pohádka v Praze 12

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Úvod

MŠ Pohádka v Praze 12 byla otevřena 1.9.1985 a od 1.1.1996 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

Zřizovatelem školy je Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany.

Ve školním roce 2021/22 je v provozu třicátý sedmý rok. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajícících. Při hospodaření se státními prostředky to znamená, že škola sama plánuje své vybavení – pořizování majetku, opravy a údržbu, zajišťuje dostatek učebních pomůcek, hraček, materiálu pro činnosti dětí, ale i dostatek studijní literatury pro učitelky a jejich další vzdělávání.

Škola leží v klidné přírodní zóně malého sídliště v blízkosti lesa. Je čtyřtřídní s kapacitou 112 dětí. Ve třídě Rybek a Žabek jsou děti ve věku 3 – 4,5 let, ve třídě Ohniváků a Havranů jsou děti 4,5 – 6ti leté. Školu navštěvují děti z blízkého okolí Prahy 12.

Budova školy je jednopatrová, obklopená přiměřeně velkou zahradou osetou travou, chráněna řadou vzrostlých jehličnanů a několika listnatými stromy. Na školní zahradě jsou tři krytá pískoviště, čtyři zahradní domky a několik dřevěných průlezek včetně pergoly. Nechybí prostory pro výtvarnou činnost dětí, individuální hru a odpočinek. Interiér školy je vybaven novým hodnotným a estetickým nábytkem, splňujícím podmínky k všestrannému rozvoji dětí. Škola má svojí vlastní tělocvičnu a keramickou pec.

Školní jídelna plní program Skutečně zdravé školy (komplexní program kvalitního a udržitelného školního stravování vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu).

Škola je díky sponzorskému daru jednoho z rodičů nadstandardně zabezpečená kamerovým a čipovým systémem, který brání vstupu cizím lidem.

MŠ Pohádka je klasickou mateřskou školou s estetickým zaměřením a důrazem na rozvoj prosociálního chováni dětí a emoční inteligence. Zaměřujeme se na rozvoj jak jazykové, tak i tělesné výchovy, rozumových schopností a výtvarných dovedností. Škola poskytuje integraci dětem s různým znevýhodněním.

 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program mateřské školy se nazývá:

RADOSTNÁ ATMOSFÉRA POMÁHÁ OTEVŘÍT SRDCE

Zásady tohoto programu jsou:

  • Respektuj a budeš respektován – důraz na rozvoj emoční inteligence dětí.
  • Umění nám pomáhá rozumět světu – prohlubování vztahu ke kulturnímu dědictví, seberealizace v různých estetických oblastech.
  • Respektování individuality dítěte, pochopení hlavních principů demokracie, dostatek prostoru ke sportovnímu vyžití, důraz na výchovu environmentální, multikulturní a prevenci sociálně-patologických jevů.

Děti mají možnost při získání nových poznatků být aktivní, uplatňovat své názory a připomínky. Učí se objevováním a experimentováním. Paní učitelky se vědomě snaží poskytovat dětem dostatek prostoru k přemýšlení a vytvářet situace, v nichž se dítě může učit vzniklou situaci či problém analyzovat a rozhodovat se. Také reagují na aktuální situaci a nápady dětí i když tím pedagogická práce nabude na větší náročnosti a složitosti.
Speciální cíle se týkají všech oblastí práce s dětmi a jsou zárukou vnitřní motivace. Umožňují dětem uplatňovat své názory a připomínky. Děti vnášejí vlastní nápady, samostatně vyjadřují pocity a úsudky, formulují otázky, uvědomují si, že je důležité dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti z různých činností, chápou prostorové vztahy, pracují s knihou, rozumějí základním matematickým souvislostem a prakticky je využívají. Děti nezahlcujeme zbytečně podněty a informacemi, kterým by nemohly porozumět.

Základní témata si naše paní učitelky samy volí, formulují a doplňují tématy vzešlými ze spontánně vzniklých situací. Uskutečňují je takovým způsobem, aby naplňovaly jak rámcové, tak i specifické cíle, které si předškolní vzdělávání stanovuje.

Podtémata jsou vytvářena během školního roku a vycházejí z diagnostiky dětí ve skupině a ze situace školy. Inspirujeme se při nich ročními obdobími, společenskými a kulturními událostmi i tradicemi. Při plánování činností dodržujeme správnou proporcinalitu mezi rozvíjením tělesných, emocionálních a intelektových schopností dětí. Plnění je celoroční a odpovídají za ně třídní učitelky.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo

Imrychova 937/15, 143 00, Praha 4

Kontaktní osoby

Monika Lienertová
Ředitelka

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Imrychova, 937, Hlavní město Praha, 143 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *