Čeština‎English

Mateřská škola, Praha 3, nám.Jiřího z Lobkovic 23/119

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *

Mateřská škola MŠ Lobkovicova vznikla 19. 1. 1951. Až do roku 1957 však  sídlila v ZŠ Lobkovicova. 1. 9. 1957 byla otevřena nová budova školky, která se nachází na rozhraní Vinohrad a Vršovic, na katastrálním území Prahy 3. Z jedné strany sousedí se základní školou a z druhé strany je obklopena zelení naší prostorné, terasovité školní zahrady, s travnatou plochou, vzrostlými stromy a keři. Budova prošla několika rekonstrukcemi a úpravami.

V roce 2012 prošla velkou rekonstrukcí školní kuchyně, ředitelna školy a Červená třída. Na podzim v roce 2013 proběhlo zřizovatelem zateplení fasády školy, výměna oken a obnova vstupu do MŠ. Na školní zahradě vyrostl nový domeček s toaletami a také byla školní zahrada rozšířena o nový prostor s umělým povrchem s herními prvky. V zimě roku 2013 byla vybudována technická místnost, kam byla zakoupena pračka a sušička a za podpory zřizovatele MČ Praha 3 i nová podlaha v zelené třídě. V roce 2014 pak byla za finanční pomoci MČ Praha 3 vybudována pátá třída pro 21 dětí s menší rekonstrukcí sociálních zařízení v horním patře budovy. Škola byla napojena na nový systém topení ENESA. V zimě 2014 se podařilo zrekonstruovat vestibul školy, sklad drogerie a vybudovat novou místnost jako spisovnu, obměnit chrániče na topení a obměnit vybavení jídelny MŠ, také zrekultivovat záhony před budovou školy a vybudovat záhony pro děti na školní zahradě. V lednu 2015 pak prošla rekonstrukcí garáž školy, kde jsme pro děti vybudovali novou keramickou dílnu. V létě 2015 jsme vymalovali kuchyň a její zázemí a chodby školy.

Celkem je tedy nyní v mateřské škole 5 barevně odlišených tříd se samostatným sociálním zařízením, 2 samostatné ložnice, ve dvou třídách byla vybudována patra s možností uskladnění lehátek, tělocvična, proběhla rekonstrukce podlahy v ložnici školy. Na třídách je dle finančních možností postupně obměňován nábytek, vestavěné skříně, podlahové krytiny i vybavení hračkami a didaktickými pomůckami. Ve škole se též nachází nově zařízená jídelna pro děti, školní kuchyně, nájemní byt a kryt CO, který také postupně vylepšujeme a zhodnocujeme.

Rozsáhlá zahrada školy byla v létě 2016 kompletně zrekonstruována, dopadové plochy pod multifunkčními herními prvky s průlezkami, interaktivními prvky a skluzavkami, jsou z měkkého, pogumovaného materiálu, pro bezpečnost dětí, na zbývající plochy byl položen travní koberec. Byl postaven nový domeček pro hračky i s pítkem pro spodní část zahrady, altánek, houpadla, lavičky a další vybavení zahrady. Stromky i keře byly obnoveny novou výsadbou, bezpečnost též zajistí i sítě a plůtky kolem svahů. Taktéž byla v létě 2016 zrekonstruována přístupová cesta, která již jevila velké nedostatky a byla v havarijním stavu. Povrch byl původně plánován na asfalt, ale z důvodu urychlení prací byl změněn na pokládku zámkové dlažby. V létě 2016 byla také dokončena oprava a renovace plotu ze dvou třetin kolem MŠ. V roce 2017 jsme dokončili kompletní vybavení školní zahrady, v zelené a modré třídě jsme instalovali odpočinková patra a zakoupili jsme nové interaktivní tabule. V létě 2017 jsme zrekonstruovali bramborárnu školy včetně odpadů. V roce 2018 jsme vybudovali „Solnou jeskyní“ pro naše děti, nově namalovali plochu u vjezdu do školky dětskými motivy. Do žluté třídy bylo zakoupeno nové odpočinkové patro od firmy LOKKI v roce 2019. V létě roku 2020 proběhla na škole nákladná oprava kanalizace a prostory kuchyně i chodeb byly po renovaci nově vymalovány. Do žluté třídy byla zakoupena nová kuchyňka od firmy LOKKI a od stejné firmy byly zakoupeny do všech šaten i nové nástěnky a na chodbu dekorace vhodné k doplnění stávající výzdoby.

Od března 2017 z rozhodnutí MČ Prahy 3 byla MŠ Lobkovicova rozšířena o detašované pracoviště MŠ Třebešín, na adrese Zvěřinova 3416/16, Praha 3. Zde se od září roku 2018 vzdělává 60 zapsaných dětí ve třech homogenních třídách se sociálním zařízením u třídy, šatnami a výdejnou jídla. U školy je zahrada s herními prvky a dvěma pískovišti, která se v roce 2019 zvětšila o další prostor, který byl v létě roku 2019 oplocen. Vyrostla zde nová školní zahrada s herními prvky a na podzim roku 2020 zde bylo vystavěno nové sportovní hřiště z umělého povrchu, přibyla pítka, nová houpačka a lavice pro možné vzdělávání na školní zahradě.

Vize školy

Filosofií naší mateřské školy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti a aby bylo připravené vnímat své okolí a komunikovat s ním a neztratit se ve velkém světě. K tomu vytváříme podnětné, estetické a multikulturní vzdělávací prostředí, obsahově bohaté tak, aby se děti u nás ve škole cítily bezpečně a spokojeně. Cestou přirozené výchovy rozvíjíme samostatné a zdravě sebevědomé dítě.

Děti budou ve škole šťastné a budou se těšit na každý další den, pokud jim nabídneme:

– zdravé, klidné prostředí s maximálním omezením rušivých vlivů, s radostnou atmosférou,

podporující přátelské vztahy mezi dětmi a poskytující citové zázemí,

– účelné, modernizované vybavení, tvůrčí prostředí s dostatkem hraček a pomůcek,

které podporují tvořivost a jsou přístupné dětem,

– jasně definovaná, společně přijatá pravidla, která při dodržování poskytují pocit jistoty,

– vlídné, vstřícné, tvořivé a nápadité paní učitelky, které mají pochopení pro všechny děti,

jednají s nimi bez pocitu nadřazenosti, dokážou děti zaujmout a získat si jejich důvěru.

Děti se budou všestranně rozvíjet, jestliže:

– budou získávat nové poznatky především cestou vlastních prožitků a zkušeností při hře

a praktických činnosti,

– pro ně připravíme množství podnětů bohatých a rozmanitých činností,

každodenní nabídku možností bude tvořit pestrá mozaika slova, kresby, malby, zpěvu,

tance, pohybu, práce a zábavy,

– všechny kvalifikované paní učitelky jsou průvodcem, nikoliv vůdcem,

děti motivují, inspirují, dítě dochází k poznání samo, základním předpokladem

úspěchu bude úzká spolupráce s rodiči na základě partnerství.

Vzdělávací program “ ROK S FERDOU MRAVENCEM“

ŠVP Rok s Ferdou mravencem

ŠVP je vypracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, odpovídá cílům a záměrům předškolní výchovy. Vše, co nás obklopuje je různorodé a barevné jako barvy duhy, kterou máme v logu školy. Pojítkem mezi tématy našeho ŠVP je Ferda Mravenec, který v průběhu čtyř ročních období, zdárně dovede dítě do cíle, tedy připravené pro vstup do ZŠ, samostatné, tvořivé, zvídavé a zdravě sebevědomé, které dokáže komunikovat, samostatně se rozhodovat, spolupracovat s bohatou slovní zásobou a dobrou výslovností. Vzdělávací obsah je rozdělen do 4 integrovaných bloků, na jejichž základě si paní učitelky vytvoří TVP pro jednotlivé třídy. Integrované bloky obsahují nabídku témat. Tato témata nejsou závazná, ani časově ohraničená. Obsahová náplň jednotlivých témat vychází z věkového složení třídy a individuálních zvláštností dětí a ze situací, které přináší život dětí, třídy, školy a společnosti. TVP lze tedy během jeho naplňování měnit, doplňovat a aktualizovat dle vzniklé situace.

ŠVP každoročně doplňujeme o nový Doprovodný projekt akcí a aktivit, který nabízí pedagogům i dětem bohatou nabídku aktivit, akcí a podporuje tak pestrost nabídky pro plnění dlouhodobých vzdělávacích cílů a konkretizuje nabídku aktivit vhodných pro plnění jednotlivých kompetencí.

Mateřská škola má dále zpracované vlastní projekty a programy dle kterých pracuje a které jsou vypracovány přímo na míru škole, najdete v „Projekty MŠ“.

Máme vypracovaný vlastní „Adaptační program“, „Desatero rad pro rodiče“ a „Školní zralost“ (dokumenty si můžete stáhnout v sekci dokumenty ke stažení). Každý rok se zapojujeme i do projektů „Celé Česko čte dětem“, „Zelená školka“, V září Světlušky září“, každoročně se zapojujeme do projektů vypsaných MČ Praha 3.

Naše mateřská škola dále dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Lobkovicovo nám. 22, kam jsou děti i se svými rodiči zvány na akce pořádané touto školou speciálně pro předškoláky.  Paní učitelky s dětmi pravidelně navštěvují ZŠ, kde se účastní dopolední výuky. Paní učitelky si navzájem předávají potřebné informace o dětech a snaží se tak předškolním dětem a jejich rodičům co nejvíce usnadnit vstup do ZŠ.

Při mateřské škole funguje „Spolek rodičů při mateřské škole“, který pomáhá při organizování akcí, zajišťuje nákup hraček pro děti, z vybraných peněz hradí divadla, školní výlety, drobná vybavení, knihy, herní prvky pro MŠ a maminky úzce spolupracují s vedením školy.

Poobědové aktivity MŠ

MŠ Lokovicova:

  • Pondělí: Logopedický kroužek „Povídálek“ – Mgr. Halová od cca 15:45 hodin
  • Úterý: „Keramika pro předškoláky“ – děti ze zelené a modré třídy – poobědová aktivita vedou paní učitelka Tereza a Míša
  • Středa: „Tancujeme, zpíváme a cvičíme s Ferdou“ – mladší děti – poobědová aktivita vedou paní učitelky Kamila a Jana
  • „Angličtina pro předškoláky“ – pro předškolní děti – od 14.00 hodin vede pan učitel Martin
  • Čtvrtek: „Florbal“ – od 15:00 hodin – vedou zástupci BUTCHIS školy
  • „Předškoláček“ bude probíhat průběžně po celý týden pro předškolní děti ze zelené a modré třídy – vedou paní učitelky na třídách
  • „Čeština pro cizince“ – 2x týdně ½ hodiny – vede paní učitelka Ing. Pilátová
Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo

náměstí Jiřího z Lobkovic 119/23, 130 00, Praha 3

Kontaktní osoby

Hana Sekerová
Ředitelka

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Náměstí Jiřího z Lobkovic, 119, Hlavní město Praha, 130 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *