Čeština‎English

Mateřská škola, Praha 4, Přímětická 1247

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Snaha poznat víc než vlastní zahrádku se jmenuje ZVÍDAVOST. Je to krásná vlastnost.
Všichni lidi ji nemají, ale všechny děti ji mají.
JAN WERICH

Maminko a tatínku,
zveme Vás na návštěvu do naší pěkné mateřské školy „Naše sluníčka“ se zelenou zahradou vybavenou hracími prvky (trampolína, provazové průlezky, skluzavka, kreslící tabule), mlhovištěm, fotbalovým a dopravním hřištěm – METRO C – stanice Budějovická ( 5 min.cesty – viz. Kontakty ).
● Zřizovatel MČ PRAHA 4
● Provozní doba 7,00 – 17,30 hod
● Máme čtyři třídy – čtyři barevná sluníčka
 • přijímáme děti zpravidla od 3 let
 • o děti pečuje zkušený pedagogický tým
 • zařazujeme do tříd dle věku dítěte
 • specifikum – ANGLICKÁ třída – dvojjazyčné prostředí (česká učitelka a rodilý mluvčí) – pomalý přechod od poslouchání k mluvení pomocí her a ostatních činností
● Předškolní vzdělávání
Vlastní školní vzdělávací program rozpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ se jmenuje „Duhová cestička … pro Naše sluníčka“ – cestička k poznání je cennější než poznání samé. Vychází z práv každého dítěte na výchovu a vzdělání. Doplňujeme rodinnou péči v oblastech, které vyžadují odbornost ve vzdělávání dítěte.
Hlavní činnosti, které ve vzdělávání dětem nabízíme a umožňujeme:
 • každodenní motivační protažení těla, relaxační cvičení
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji
 • hudební a hudebně pohybové činnosti
 • sebeobslužné činnosti
 • pravidelná životospráva a každodenní pobyt venku
 • rozvoj řeči a mluveného projevu
 • dostatek pozitivních příkladů a vzorů, tolerance a ohleduplnosti, vstřícné komunikace, pozitivního hodnocení
 • přirozené poznávání okolního prostředí a svého města
 • pěstování citlivého vztahu k přírodě, pěstování schopnosti obdivovat, pečovat, chránit
 • celkový rozvoj osobnosti dítěte, respektování jeho individuálních vlastností a individuální přístup k němu
 • pozornost věnujeme stránce citové a estetické
 • předškoláci po dohodě s rodiči nemusí odpočívat na lehátku a mohou se věnovat nějaké zábavné činnosti
 • zaměření na výtvarnou činnost – vlastní keramická pec, práce s převážně přírodním materiálem
 • předškoláci po dohodě s rodiči nemusí po obědě odpočívat na lehátku a mohou se věnovat nějaké zábavné činnosti (např.využíváme „čtecí babičky“)
 • v povinném předškolním vzdělávání se věnujeme maximální přípravě pro úspěšný vstup do základní školy
 • interaktivní tabule

O to vše se snažíme pomocí hry, prožitku a v široké spolupráci s rodinou – HRAJEME SI A UĆÍME SE

Povinné předškolní vzdělávání

Od 1.9.2017 se zavádí povinné předškolní vzdělávání, které se týká všech dětí, které nejpozději do 31.8.2017 dosáhly 5 let věku. Uskutečňuje se v pracovních dnech v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem Vyhlášky č.14/2005Sb

• stanovuje se v rozsahu nepřetržitých 4 hodin, ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání
• ředitelka školy stanovila dobu předškolního vzdělávání v časovém rozmezí – 8,30 – 12,30hodin
• povinnost předškolního vzdělávání se nevtahuje na dny, které připadají na období školních prázdnin v ZŠ
• každou denní neúčast dítěte na předškolním vzdělávání, musí rodič neodkladně omluvit do omluvného listu
• ředitelka školy je oprávněna požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen tento důvod nepřítomnosti dítěte doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy

● Dětem nabízíme

 • divadla v i mimo MŠ
 • tematické výlety, programy a exkurze
 • ekologické programy
 • celodenní výlety
 • kulturní akce mimo MŠ
 • „Den čertů a andílků“ s nadílkou od Mikuláše
 • „Den čarodějnic“
 • Karneval
 • Vánoční setkání
 • Mezinárodní den dětí
 • Zahradní slavnosti:
  • Lampiónový průvod
  • Den matek
  • Rozloučení s předškoláky
 • sezónní tvořivé dílničky
 • „Čteme dětem“ čtecí babičky
 • „Škola nanečisto“ pro předškoláky

● Rodičům nabízíme

 • širokou spolupráci + stálý přístup do třídy
 • logopedické vyšetření dítěte
 • vyšetření zraku dítěte
 • školní psycholožku z PPP + vyšetření školní zralosti
 • „Tvoření s dětmi“ výzdoba školy
 • Den otevřených dveří + ukázkové hodiny

● Nadstandardní aktivity

 • angličtina
 • výtvarníčci
 • zpívánky – vítání občánků na radnici
 • plavání
 • flétna
 • keramika
 • fotbal

Zápis do MŠ probíhá v měsíci květnu, pokud se uvolní místo, přijímáme děti i během školního roku.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo

Přímětická 1247, 140 00, Praha 4

Kontaktní osoby

Eva Kuříková
Ředitelka

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Přímětická, 7, Hlavní město Praha, 140 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *