Čeština‎English

Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola Svojšovická byla otevřena v r. 1967 jako pavilonový objekt tehdy nového sídliště  Spořilov .  V  r. 2000-2005 proběhlo v rámci optimalizace sítě škol ke sloučení se sousední MŠ Malovickou a při této příležitosti byly vnitřní prostory i exteriér budov kompletně opraveny a přizpůsobeny nejnovějším požadavkům hygienických norem i moderním trendům ve výchovně vzdělávací práci. Školní zahrada  byla  vybavena novými dřevěnými  hracími prvky a pískovišti a postupně je dokončováno i budování letního amfiteátru.
 Škola je čtyřtřídní, pavilónového typu, obklopena velkou  a členitou zahradou se vzrostlou zelení. Škola má vlastní školní kuchyni a prádelnu.
Celková kapacita školy je 112 dětí, rozdělených dle  věku do prostorově oddělených podlaží se  třídami a kompletním sociálním zázemím.

 

2. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A  PROGRAMU ŠKOLY

Mateřská škola Svojšovická je instituce, která slouží především dítěti a jeho vzdělávání. Prospěch dítěte je pro zaměstnance naší školy v každé situaci rozhodující.
Zabezpečujeme zdravý rozvoj a prospívání dítěte, snažíme se uspokojovat všechny jeho potřeby. Spolu s všestrannou a vzhledem k věku dítěte nezbytnou péčí, je naším hlavním pedagogickým záměrem dítě cílevědomě vést, vychovávat a vzdělávat, a tak mu poskytnout dobré základy do života  i dalšího vzdělávání.
Jsme si vědomy důležitosti úspěšného vstupu dítěte do základní školy. Proto v našem předškolním zařízení vytváříme dětem takové  vzdělávací podmínky, aby v průběhu předškolního vzdělávání dostatečně rozvíjelo svůj všestranný potenciál a aby v době, kdy opouští naší školu, disponovalo požadovanými kompetencemi(schopnostmi, dovednostmi, poznatky, postoji) v míře  a kvalitě optimálně odpovídající jeho osobním možnostem   a potřebám.
Vycházíme z předpokladu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet se   a učit se jiným tempem. Naše učitelky respektují vrozené i získané osobní dispozic a přirozené rozvojové i osobnostní rozdíly mezi jednotlivými dětmi. Podporují takový způsob vzdělávání, který je pro rozvoj a učení dítěte příznivý, vhodný a především přirozený.
V našem pojetí vychází z myšlenky, aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet a všemu potřebnému učit, musí se cítit spokojené.

 

 

Náš školní vzdělávací program je vytvořen jako kompaktní celek, který umožňuje individuální i kolektivní získávání cílových kompetencí  dětí. Vycházíme z toho, že dítě předškolního věku se rozvíjí a učí na základě vlastní aktivity, aktivního uplatnění. Učí se na základě činnosti, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá, které provádí. Učí se tím, co samo dělá, co si samo  prakticky vyzkouší. Úkolem pedagogů v MŠ  je postupovat cílevědomě, ale proces vzdělávání staví na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je sice učitelkou promyšleně vedeno, ale nepociťuje  vedení jako vnější nátlak, cítí se samostatné a svobodné. Dítě je ovlivňováno vším , čeho se v MŠ účastní , co prožívá , co se v jeho okolí děje a s čím se setkává .
Výchovně-vzdělávací koncepce školy vychází z měsíčních tematických plánů, přizpůsobených dle věkových a individuálních potřeb dětí. Hravou formou se naučí vše potřebné pro další životní etapu- vstup do ZŠ.  Třídní vzdělávací programy  respektují přirozené potřeby dětí , ale zároveň je nenásilně rozvíjí  po stránce estetické (výtvarné, hudební, literární činnosti), tělesné, rozumové(rozvoj jazykových ,předmatematických dovedností,znalostí z přírody a společnosti) a po stránce grafomotorické.  Děti jsou vedeny k samostatnosti  avšak s ohledem na prosociálnost  svého chování a jednání.
Zvýšená pozornost je věnována předškolní přípravě a dětem s odkladem školní docházky. Právě z  tohoto důvodu v naší pedagogické práci preferujeme  věkově oddělené třídy. Ve třídě  starších dětí  jsou v rámci moderních vzdělávacích postupů  využívány počítače, výukové tablety a MAGIC BOX  s dětskými,  věku přiměřenými vzdělávacími programy pro MŠ. Tyto PC programy jsou využívány pouze jako  doplněk  kvalitní práce třídních učitelek .
Škola klade důraz na kvalitu  poskytování výše uvedených  výchovně- vzdělávacích činností  kvalifikovanými pedagogy.  Z tohoto důvodu vyučují  i nadstandardní zájmové kroužky kmenoví zaměstnanci školy.

 

Nabízené kroužky nad rámec předškolního vzdělávání

a) vlastními kvalifikovanými pedagogy :
úterý 16,00-16,45        keramický kroužek

b) ve spolupráci s externím lektorem:
středa  odpoledne       výuka anglického jazyka

 

3. INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY

Mateřská škola je  v provozu od pondělí do pátku v době od 7,00 do 17,00 hodin.
Děti lze přivádět ráno  od 7,00-8,30 hodin, při polodenním  docházce dítěte si rodič vyzvedává dítě v době od 12,10-13,00 hodin. Celodenní docházka končí odpoledními činnostmi a vyzvednutí dítěte je možné od 15,10- 17,00 hodin.

Organizace dne v mateřské škole

• 7,00 – 8.30 scházení dětí, hry dle volby dětí
• 8.30 – 9.00 ranní cvičení , hygiena
• 9.00 – 9.20 svačina, hygiena
• 9.20 – 10.00 didakticky cílené vzdělávací činnosti (záměrné na
• spontánní učení)
• 10.00 – 12.00 pobyt venku, hygiena
• 12.00 –12.30 oběd
• 12.30 – 13.00 hygiena , rozcházení dětí , příprava na odpočinek
• 13.00 – 14,00/14.30 odpočinek , zájmové aktivity
• 14,00/14.30 – 15.00 vstávání, hygiena, svačina
• 15.00 – 17.00 odpolední zájmové činnosti
Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo

Svojšovická 3, 141 00, Praha 4

Kontaktní osoby

Mgr. Jana Merhautová
Ředitelka

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Svojšovická, 3, Hlavní město Praha, 141 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *