Čeština‎English

Mateřská škola Praha – Radotín

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Základní cíle mateřské školy

 

Filosofií našich mateřských škol je rozvíjet u dětí samostatné a zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy, umožnit dětem jejich vzdělávání již od útlého věku, pochopitelně s přihlédnutím k jejich možnostem, zájmům a potřebám. Veškeré snažení zaměstnanců směřuje k tomu, aby se děti mezi námi cítily maximálně šťastně a spokojeně.

 

 Náš vlastní vzdělávací program s názvem „ Hastrmánkovy pentličky“ vychází z RVP PV. Každá lidská bytost je jedinečná, proto se snažíme přistupovat k dětem individuálně :

* ať zkoumají své okolí
* ať vyjadřují své myšlenky, city, prožitky, chyby
* ať se u nás cítí v bezpečí
* ať mají možnost výběru chci nebo nechci, zúčastním se nebo nezúčastním

Nabízíme dětem individuální přístup s bohatou nabídkou činností v průběhu celého dne, s dostatkem volnosti, svobody a samostatnosti.

 

Péče o zdraví:

Cílem je prospívat fyzickému, psychickému a sociálnímu zdraví, růstu a vývoji dítěte.
Dítě je vedeno:
· K poznávání své identity ve vztahu k druhým a okolí tak, že získává pozitivní zkušenosti
· k péči o své zdraví,
· k vývoji zodpovědnosti za své jednání a chování
· k zodpovědnosti za svoji každodenní osobní hygienu
· k bezpečnému chování v daném prostředí
· k dobrému chování při stolování
· k pozitivním vztahům ke svým kamarádům
· k pozitivním vtahům k dospělým lidem
· k nenásilnému chování

Rovnováha by měla být vytvořena mezi prací , odpočinkem a zábavou.
V celém objektu a venkovních prostorách mateřské školy je zákaz kouření.

 

Práva dítěte
Dítě má právo:
· aby mu byla společností poskytnuta ochrana ( potřeba jídla, pití, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by ho mohli zranit )
· být respektováno jako jedinec ve společnosti ( právo na přátelství, respektování barvy pleti, rasy, jazyka, sociální skupiny )
· na emočně kladné prostředí a projevování lásky ( právo žít s každým ze svých rodičů, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo dostávat i projevovat lásku..)
· být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život ( právo na chování přiměřeně k věku, právo jednat a žít svým vlastním způsobem )

Vybráno z Úmluvy o právech dítěte

 

Práva zákonných zástupců
Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání uspokojováním přirozených potřeb dítěte zaměřené na základy celoživotního vzdělávání. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a MŠ. Zákonní zástupci mají právo :
· na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
· po dohodě s učitelkou být přítomní výchovným činnostem ve třídě
· konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
· přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy
· požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

Zákonní zástupci jsou informováni o všem , co se v MŠ děje webovými stránkami

https://radotinska-ms-hastrmanek.webnode.cz/
nástěnkami v šatnách dětí, na schůzkách, při individuálních pohovorech, na besídkách a při různých společných akcích.
Zákonní zástupci mají povinnosti:
· zajistit, aby přihlášené dítě řádně docházelo do MŠ a bylo předáno osobně učitelce do třídy
· při vyzvedávání dítěte jinou osobou, mít vyplněné „Zmocnění“, kde jsou uvedeny pověřené osoby
· předat dítě do MŠ zcela zdravé ( učitelky mohou, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí , nepřijmout dítě se silným nachlazením či infekčním onemocněním )
· po vyléčení infekčního onemocnění dítěte přinést potvrzení od lékaře
· nahlásit změny v důležitých datech dítěte ( změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny )
· v termínech platit úplaty za předškolní vzdělávání a stravné
· na vyzvání ředitelky se osobně dostavit k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, porušování provozu MŠ

Více zde: https://radotinska-ms-hastrmanek.webnode.cz/products/zakladni-cile-materske-skoly/

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo

náměstí Osvoboditelů 1367/25, 153 00, Praha 5

Kontaktní osoby

Bc. Věra Rohlíková

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

náměstí Osvoboditelů, 1367, Hlavní město Praha, 153 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *