Čeština‎English

Mateřská škola při Národním ústavu pro autismus

Sledovat
Sleduje: 2
X

Sledovat

E-mail: *

Jsme soukromá mateřská škola, jejímž zřizovatelem je Národní ústav pro autismus. Jsme zapsání ve školském rejstříku.

Mateřská škola sídlí v budově libeňské sokolovny. K budově přiléhá zatravněná plocha s doskočištěm, která je využívána jako školní zahrada. V blízkosti mateřské školy jsou Thomayerovy sady, které nabízejí mnoho možností pro venkovní aktivity.

Mateřská škola poskytuje prostor, kde se děti i dospělí mohou cítit bezpečně a spokojeně. Jsou respektovány individuální potřeby dětí. Vztah pedagogů k dětem je přátelský a podporující, bere v úvahu aktivní účast dětí. Je respektována osobní svoboda dítěte a zároveň jsou děti vedeny k porozumění a dodržování pravidel vzájemného soužití. Děti dostávají jasné a srozumitelné pokyny, režim dne je dětem vizualizován pomocí fotografií či piktogramů. Ve vztazích je podporována tolerance, vzájemná pomoc a zdvořilost.

Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Mámo, táto- chystáme se do světa“, který byl vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným MŠMT. Každé z dětí s PAS má vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého s ním pedagogové denně pracují.

 

Ve školním vzdělávacím programu jsou zařazeny aktivity na rozvíjení hrubé i jemné motoriky, rozvíjení jazyka a řeči, poznávacích schopností, na podporu porozumění a přiměřeného projevování citů a vůle, komunikace a spolupráce (s dětmi, s dospělými), na podporu zařazení dítěte do skupiny (třídy), na podporu porozumění a přijetí společenských pravidel a návyků a na zprostředkování poznatků a informací o okolním prostředí. Zvláštní důraz je kladen především na rozvíjení komunikační schopnosti, schopnosti sociální interakce a rozvíjení okruhu zájmů a her.

V týdenním programu jsou rovnoměrně rozloženy:

pohybové aktivity (zařazovány do programu pravidelně každý den),
didaktické činnosti (zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností, poznávacích schopností),
hudební aktivity (zpěv a rytmizace na různé hudební nástroje),
výtvarné a pracovní činnosti (práce s různými materiály a výtvarnými a pracovními pomůckami).
Mimo pravidelné denní aktivity chodí děti 2x týdně cvičit do tělocvičny libeňské sokolovny, 1x týdně ve středu probíhá v MŠ muzikoterapie, pod vedením MgA. Hany Holé, sezónně navštěvujeme solnou jeskyni, 1x do měsíce snoezelen v Integračním centru Zahrada, jezdí k nám paní Katarina Z divadla Na houpačkách s krátkou pohádkou, kterou uzpůsobuje dětem s PAS.

Do týdenního programu jsou zařazeny i výlety na zajímavá místa (např. Stromovka, přírodovědná stanice, Zemědělské muzeum, botanická zahrada, výstavy, kino Bio oko aj.).

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo

Zenklova 37/2, 180 00, Praha 8

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Dita Derková
Ředitelka

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Zenklova, 37, Hlavní město Praha, 180 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 2
X

Sledovat

E-mail: *