Čeština‎English

Mateřská škola „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře, Beníškové 988

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Příspěvková organizace Mateřská škola „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře, Beníškové 988

Koncepce školy

Začít spolu a „CESTUJEME PO ČESKU“

Program Začít spolu a jeho principy

Všechny třídy naší školy pracují podle vzdělávacího programu Začít spolu, který je součástí mezinárodní vzdělávací sítě ČR a je se souhlasem MŠMT realizován od r. 1994. Klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Je v naprostém souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV).

Již v MŠ se úspěšně pracuje se sebehodnocením dětí (prostřednictvím portfolií a vlastních řízených aktivit, např. ranní kruh, hodnotící kruh, aj), což posiluje jejich pozitivní motivaci k aktivnímu a samostatnému učení.

Veliká pozornost se věnuje rozvíjení jazykových kompetencí a čtenářské gramotnosti (rozvoj kritického myšlení). Pracujeme v centrech aktivit (např. Knihy a písmena, Ateliér, Domácnost, Pokusy a objevy), ve kterých zařazujeme činnosti, které odpovídají věku, schopnostem a dovednostem dětí (naše třídy jsou věkově heterogenní). Tato organizační, forma práce zajišťuje prožitkové a kooperační učení, skupinové a individuální formy práce.

Jedním ze základních předpokladů pro naplňování všech uvedených principů je svobodná volba dítěte a s ní spojená odpovědnost za vlastní učení a charakter vztahu mezi učitelem a dítětem, který je dítěti partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě poznávání.

Charakteristika Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání (ŠVP PV)

 „CESTUJEME PO ČESKU“

V našem ŠVP školy se odráží náš přístup k otevřenosti, komunikaci a spolupráci na všech úrovních vztahů. Interakce při cestě za prožitky a poznávání se promítá do obsahu vzdělávacího programu. Slouží pedagogům jako návod a kontrola při utváření třídního vzdělávacího programu (TVP). Oba jsou vzájemně propojené vzdělávacím obsahem (integrovanými bloky) a podmínkami vzdělávání, které nám zároveň slouží jako ukazatele při evaluaci. Snažíme se plnit program vyváženě a zasáhnout co nejširší spektrum rozvoje osobnosti dítěte. Vše je založeno na prožitkovém učení. Snahou je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k získání vlastní identity, sebedůvěry, samostatnosti, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu k chápání jeho okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení. Učit jej žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy společenského chování.

K „CESTOVÁNÍ PO ČESKU“ využijeme velkou barevnou puzzle mapu, hračky, stavebnice, obrázkové encyklopedie, interaktivní tabule, vzdělávací programy, atd.  Za poznáváním našich tradic, zvyků (budeme zpívat a hrát na hudební nástroje, hrát divadlo), umění, kulturou a přírodou vycestujeme kamkoliv, nezapomeneme poznávat kulinářské umění české kuchyně, řemesla a povolání (za využití polytechnických her a dílen). Vše budeme s dětmi společně plánovat, radovat se a též naslouchat druhým.

Průběh dne:

Při spontánních i řízených činnostech děti a pedagogové společně hledají řešení, odpověď, projektují, zkoumají a především si hrají. Jakákoliv činnost je pro děti hrou.

Při všech činnostech během dne vytváříme předpoklady zájmu o učení. Prožitkem se snažíme maximálně podporovat individuální rozvoj každého dítěte. Snažíme se maximálně respektovat potřeby dětí v závislosti na prostředí, ve kterém se pohybují (vytváříme inkluzivní podmínky), jejich zájem, věk, aktivitu, zkušenosti a jejich spontánnost. Každé dítě má možnost pracovat podle svých individuálních možností a schopností, tak, aby mohlo splnit záměr v rámci svého osobního maxima. Snažíme se v dětech rozvíjet citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost k potřebám k druhým, zdvořilost, vzájemnou pomoc a angažovanost, vytvářet vzájemnou důvěru. Děti vedeme tak, aby samy sebe vnímaly jako plnohodnotné a schopné jedince, kteří jsou okolím uznávané a přijímané. Napomáháme jim najít odvahu ukázat, co všechno už samy umí, zvládnou a dokážou.

S dětmi vytváříme společná pravidla soužití. Učíme se vyjadřovat vlastní názory a city, přemýšlet, hledat příčiny, objevovat základní hodnoty lidského života.

Doufáme, že k našemu „CESTOVÁNÍ PO ČESKU“ se přidají i rodiče dětí a budeme všechny radosti sdílet společně.

Za celý tým MŠ „Slunéčko“,  MgA. Petra Solarová Prylová, ředitelka školy

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Mateřská škola jako místo praxe

Sjednocená metodika praxí ke stažení ZDE. Myšlenka vzniku seznamu mateřských škol (dále jen MŠ) jako míst pro praxi studentů pedagogických škol vznikla v rámci projektu s názvem: Progr...

Výzkum, vývoj a vzdělávání
Více informací

Kontakty

Sídlo

Beníškové, 150 00, Praha 5

Kontaktní osoby

MgA. Petra Solarová Prylová Dipl.um., dis
Ředitelka

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Beníškové, Hlavní město Praha, 150 00, Česko.

Lidé

Tereza Hráská

Zástupkyně školky

Napsat uživateli
Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *