Čeština‎English

Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r. o., je soukromá škola rodinného typu (zařazena do sítě škol MŠMT od roku 1993), která nabízí kvalitní alternativu na trhu vzdělání především svým individuálním přístupem k žákům. Naše škola úzce spolupracuje s partnerskou školou Metropolitní univerzita Praha

Škola hospodaří na neziskovém principu – veškeré finanční prostředky jsou využívány pro její rozvoj.

Ve vzdělávacím procesu působí profesionálové, zkušení i s prací se žáky se slabším prospěchem nebo poruchami učení. Na škole působí metodik prevence, výchovný poradce, psycholog i právní poradce.

Všichni absolventi školy získají odborné vzdělání s možností dobrého uplatnění na trhu práce. Jsou připraveni vykonávat ekonomické, manažerské, organizační a řídicí činnosti. Absolventi studijního zaměření Management sportu se také mohou uplatnit jako vrcholoví manažeři sportovních klubů a zařízení.

Maturitní zkouška je organizovaná dle školského zákona:
a) společná část: český jazyk a literatura, cizí jazyk (dle výběru: AJ, NJ, RJ, SJ) nebo matematika
b) profilová část: podniková ekonomika (ústní zkouška), podnikatelský záměr (maturitní práce s obhajobou)

Našim žákům nabízíme:
Rozšiřující výuku cizích jazyků (čeština pro cizince, AJ, NJ, RJ, SJ).
Výuku českého jazyka pro cizince.
Prospěchové, sociální stipendium.
Možnost studia podle individuálních studijních programů.
Účast v mezinárodních projektech, poznávací zájezdy, odborné exkurze.
Zapojení do studentských aktivit (fiktivní firmy, sportovní turnaje, soutěže, besedy).
Příspěvek na stravování ve školní jídelně. Možnost ubytování pro mimopražské studenty.

 

Pro následující školní rok nabízíme tyto studijní obory:

63–41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – denní čtyřleté studium se zaměřením:
MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT SPORTU

64–41-L/51 PODNIKÁNÍ – denní dvouleté nástavbové studium se zaměřením:
PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

64–41-L/51 PODNIKÁNÍ – dálkové dvouleté nástavbové studium se zaměřením:
PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

Vyučované obory studia je možno studovat za určitých podmínek i individuální formou studia.

 

ŠKOLNÉ

Školné je stanoveno dle příslušného studijního oboru:
28.500,- Kč ročně u denní formy studia,

28.500,- Kč ročně u dálkové formy studia.

Příspěvek na školné je splatný najednou, nebo v jednotlivých splátkách v průběhu školního roku dle smlouvy o poskytování vzdělání. Platby se provádí bezhotovostní platbou na účet školy u ČSOB č. 130578388/0300, nebo v hotovosti v kanceláři školy. Variabilní symbol platby je rodné číslo žáka (bez lomítka) a specifický symbol označení třídy, kterou žák v daném školním roce navštěvuje (ev. v poznámce pro příjemce). Žáci denního studia mohou získat prospěchové nebo sociální stipendium.
O konkrétní výši příspěvku na školné, o splátkách, či případných slevách na příspěvek se informujte přímo u vedení školy.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Žerotínova 1100, 130 00, Praha 3

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Věra Kašajová
Ředitelka školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Žerotínova, 1100, Hlavní město Praha, 130 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *