Čeština‎English

Střední škola – Waldorfské lyceum

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
 • Nabízí celostní, na osobnostní rozvoj zaměřené vzdělávání. Vychází především z vývojových potřeb studenta a vytváří prostor pro utváření jeho individuality, ale také zodpovědnosti za utváření svého života i okolí
 • Realizuje perspektivní vzdělávací model, osvědčený více než 90 letou praxí v zahraničí. Zájem o tento typ vzdělávání výrazně roste – za posledních 30 let se počet waldorfských škol ve světě zvýšil desetkrát.
 • Má výraznou evropskou a mezinárodní dimenzi. Je součástí standardů obvyklých v Evropě, univerzální charakter jeho učebního plánu nabízí rozsáhlé možnosti studentských a učitelských výměn a společných evropských projektů.
 • Poskytuje široký vzdělanostní základ s důrazem na vnitřní motivaci, který otevírá žákům cestu k celoživotnímu rozvoji a učení. Absolventi obdobného středoškolského studia v zahraničí jsou podle různých výzkumů a analýz nadprůměrně flexibilní, aktivní a úspěšní jak ve vysokoškolském vzdělávání, tak v uplatnění na trhu práce.
 • Dosahované výsledky jsou vynikající. Např. ve státní maturitě v roce 2011 (jediný rok kdy byl zveřejněn žebříček škol) byla naše škola na 1. místě v České republice v rámci středních odborných škol. Další SOŠ v absolutním pořadí všech středních škol (včetně gymnazií) se umístila o 113 míst níže.
 • V červnu 2014 udělila společnost Člověk v tísni naší škole oprávnění používat titul Světová škola“. Od té doby ho každoročně obhajujeme, což svědčí o tom, že jsme školou, která se ve výuce zabývá tématy globálních souvislostí světa a z ní plynoucích problémů, lidských práv, humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, která se zajímá o sociální, ekologické, občanské a další souvisící problémy v místě svého působení a navrhuje možná řešení těchto problémů.
 • Z pohledu studentů a absolventů patří Waldorfské lyceum k TOP středním školám v České republice. V jejich hlasování v projektu Střední Roku se každoročně umisťujeme na předních místech. Ve školním roce 2018/2019 získala škola 1. místo v kategorii Hlavní město Praha.

Hlavní principy vyučování:

 • naší první otázkou je, co máme v mladých lidech věku středoškoláků rozvinout. Až ve druhém plánu je, že to děláme také prostřednictvím nějaké učební látky. Východiskem učebního plánu jsou tedy vývojová hlediska.
 • koncentrované vyučování – většina předmětů se zde neučí v průběžných hodinách po celý rok, ale koncentruje se do různých bloků. To umožňuje jít do hloubky i do souvislostí, nezůstávat jen v rovině informací, ale dostat se k opravdovému poznání a pochopení věcí, k vlastnímu myšlení a názoru. Žáci jsou vedeni k tomu, aby se učili aktivně myslet – řešit problémy, klást otázky, formulovat hypotézy, zabývat se variantami apod.
 • fenomenologické (exemplární) vyučování – nezahlcujeme žáky systematickými přehledy, ale věnujeme se hlouběji vybraným jevům – fenoménům (které až následně zařazujeme do systémových souvislostí). Tak je možno dostat se i k jádru komplexních problémů a pochopit základní procesy, aniž bychom se ztratili a zabředli do detailů. Tento přístup rozvíjí i schopnost bádat a objevovat, odhalovat a specifikovat problém, hledat různé postupy řešení.
 • objevitelské vyučování – žákům nejsou poznatky sdělovány, ale přicházejí na ně spolu s učitelem. Žáci se tak podílí na řešení, mohou přicházet s vlastními náměty a pohledy na věc, mají čas o tom přemýšlet, popř. si dohledávat informace
 • zaměření výuky na rozvoj obecných metodických, sociálních a osobnostních kompetencí – např. práce s textem a informacemi, komunikace a prezentace na veřejnosti, pozornost, pečlivost, důslednost, aktivní a tvůrčí přístup k řešení problémů, aplikace znalosti v praxi, získávání zkušeností v dosud neznámých prostředích a situacích (sociální a profesní praktikum), podnikatelský projekt atd.

 

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Křejpského 1501, 149 00, Praha 4

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Ing. Ivan Smolka
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Křejpského, 1501, Hlavní město Praha, 149 00, Česko.

Lidé

Ing. Ivan Smolka

Napsat uživateli
Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *