Čeština‎English

Třebešín mateřská škola, s.r.o.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Budova nové mateřské školy Třebešín byla postavena v roce 2017 s kapacitou pro 60 dětí v krásné a klidné lokalitě, plné zeleně. Mateřská škola je postavena jako modulární dřevostavba složená ze tří modulů, kdy každý modul bude sloužit pro 20 dětí jako herny, šatny a umývárny. Čtvrtý, servisní modul, je určen jako zázemí pro personál a pro přípravu jídla. Jídlo se dováží z provozovny ZŠ a MŠ Chelčického. Budově dominuje dřevo, ze kterého jsou i pergoly nad vstupy do zahrady, která patří ke školce. V interiéru je školka vybavena umývárnami s protiskluzovou dlažbou a v hernách tepelně izolačními PVC v kombinaci s koberci. Příjemné prostředí umocňuje výmalba s barevnými motivy v kombinaci s bílou barvou. Od jara 2018 se školka postupně zařizovala a vybavovala tak, aby bylo vše připravené na slavnostní otevření dne 3. 9. 2018. Od března 2018 z rozhodnutí MČ Prahy 3 byla MŠ Lobkovicova rozšířena o detašované pracoviště MŠ Třebešín, na adrese Zvěřinova 3416/16, Praha 3. Od září 2018 se zde vzdělává 60 zapsaných dětí ve třech homogenních třídách po 20ti dětech ve třech třídách se sociálním zařízením u třídy, šatnami a výdejnou jídla. U školy je zahrada s herními prvky a dvěma pískovišti, která se v roce 2019 zvětšila o další prostor, který byl v létě roku 2019 oplocen. Vyrostla zde nová školní zahrada s herními prvky a na podzim roku 2020 bylo vystavěno nové sportovní hřiště z umělého povrchu, pítka, nová houpačka i lavice pro možnost vzdělávání dětí na zahradě. O prázdninách roku 2021 byly u všech herních prvků na obou zahradách vyměněny travnaté povrchy za bezpečnostní dopadové plochy SmartSoft EPDM.

Vize školy

Filosofií naší mateřské školy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti a aby bylo připravené vnímat své okolí a komunikovat s ním a neztratit se ve velkém světě. K tomu vytváříme podnětné, estetické a multikulturní vzdělávací prostředí, obsahově bohaté tak, aby se děti u nás ve škole cítily bezpečně a spokojeně. Cestou přirozené výchovy rozvíjíme samostatné a zdravě sebevědomé dítě.

Děti budou ve škole šťastné a budou se těšit na každý další den, pokud jim nabídneme:

– zdravé, klidné prostředí s maximálním omezením rušivých vlivů, s radostnou atmosférou,

podporující přátelské vztahy mezi dětmi a poskytující citové zázemí,

– účelné, modernizované vybavení, tvůrčí prostředí s dostatkem hraček a pomůcek,

které podporují tvořivost a jsou přístupné dětem,

– jasně definovaná, společně přijatá pravidla, která při dodržování poskytují pocit jistoty,

– vlídné, vstřícné, tvořivé a nápadité paní učitelky, které mají pochopení pro všechny děti,

jednají s nimi bez pocitu nadřazenosti, dokážou děti zaujmout a získat si jejich důvěru.

Děti se budou všestranně rozvíjet, jestliže:

– budou získávat nové poznatky především cestou vlastních prožitků a zkušeností při hře

a praktických činnosti,

– pro ně připravíme množství podnětů bohatých a rozmanitých činností,

každodenní nabídku možností bude tvořit pestrá mozaika slova, kresby, malby, zpěvu,

tance, pohybu, práce a zábavy,

– všechny kvalifikované paní učitelky jsou průvodcem, nikoliv vůdcem,

děti motivují, inspirují, dítě dochází k poznání samo, základním předpokladem

úspěchu bude úzká spolupráce s rodiči na základě partnerství.

Vzdělávací program “ Skřítek Vítek objevuje svět“

ŠVP Skřítek Vítek – 2021

ŠVP je vypracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, odpovídá cílům a záměrům předškolní výchovy. Vše, co nás obklopuje je různorodé a barevné jako barvy duhy, kterou máme v logu školy. Pojítkem mezi tématy našeho ŠVP je Skřítek Vítek, který v průběhu čtyř ročních období, zdárně dovede dítě do cíle, tedy připravené pro vstup do ZŠ, samostatné, tvořivé, zvídavé a zdravě sebevědomé, které dokáže komunikovat, samostatně se rozhodovat, spolupracovat s bohatou slovní zásobou a dobrou výslovností. Vzdělávací obsah je rozdělen do 4 integrovaných bloků, na jejichž základě si paní učitelky vytvoří TVP pro jednotlivé třídy. Integrované bloky obsahují nabídku témat. Tato témata nejsou závazná, ani časově ohraničená. Obsahová náplň jednotlivých témat vychází z věkového složení třídy a individuálních zvláštností dětí a ze situací, které přináší život dětí, třídy, školy a společnosti. TVP lze tedy během jeho naplňování měnit, doplňovat a aktualizovat dle vzniklé situace.

ŠVP každoročně doplňujeme o nový Doprovodný projekt akcí a aktivit, který nabízí pedagogům i dětem bohatou nabídku aktivit, akcí a podporuje tak pestrost nabídky pro plnění dlouhodobých vzdělávacích cílů a konkretizuje nabídku aktivit vhodných pro plnění jednotlivých kompetencí.

Mateřská škola má dále zpracované vlastní projekty a programy dle kterých pracuje a které jsou vypracovány přímo na míru škole, najdete v „Projekty MŠ“.

Máme vypracovaný vlastní „Adaptační program“, „Desatero rad pro rodiče“ a „Školní zralost“ (dokumenty si můžete stáhnout v sekci dokumenty ke stažení). Každý rok se zapojujeme i do projektů „Celé Česko čte dětem“, „Zelená školka“, V září Světlušky září“, každoročně se zapojujeme do projektů vypsaných MČ Praha 3.

Naše mateřská škola dále dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Lobkovicovo nám. 22, kam jsou děti i se svými rodiči zvány na akce pořádané touto školou speciálně pro předškoláky.  Paní učitelky s dětmi pravidelně navštěvují ZŠ, kde se účastní dopolední výuky. Paní učitelky si navzájem předávají potřebné informace o dětech a snaží se tak předškolním dětem a jejich rodičům co nejvíce usnadnit vstup do ZŠ.

Při mateřské škole funguje „Spolek rodičů při mateřské škole“, který pomáhá při organizování akcí, zajišťuje nákup hraček pro děti, z vybraných peněz hradí divadla, školní výlety, drobná vybavení, knihy, herní prvky pro MŠ a maminky úzce spolupracují s vedením školy.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo

Na Třebešíně 3374/39b, 108 00, Praha 10

Kontaktní osoby

Kristýna Sovinská
Ředitelka

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Na Třebešíně, 3374, Hlavní město Praha, 100 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *