Čeština‎English

Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Podskalská 10

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

SPŠ a SOŠ je přímou pokračovatelkou první pivovarské a lihovarské školy (na území dnešní České republiky) založené v Rakousku-Uhersku již na počátku druhé poloviny 19. století. Současná podoba potravinářské školy se utváří od začátku 50. let minulého století, kdy byla škola přemístěna právě do budovy v Podskalské ulici. V současné době probíhá výuka v budově v Praze 2 v Podskalské ulici (studijní obory Analýza potravin, Ekologie a ochrana životního prostředí a všechny realizované obory Technologie potravin) a v budově v Praze 1 v Navrátilově ulici (studijní obory Přírodovědné lyceum a Veterinářství).

Studium všech oborů na střední škole je ukončeno maturitní zkouškou. Ke studiu se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili povinnou školní docházku, a kteří vyhoví podmínkám pro přijetí. Zdravotní způsobilost ke studiu musí všichni uchazeči doložit potvrzením od lékaře. Jako cizí jazyk (s výjimkou Přírodovědného lycea) se vyučuje angličtina, německý jazyk pouze v případě zájmu 10 a více přijatých uchazečů. V oboru Přírodovědné lyceum se jako 1. cizí jazyk učí jazyk anglický, jako 2. cizí jazyk se učí jazyk německý; v případě zájmu 10 a více přijatých uchazečů může být 1. cizím jazykem němčina a 2. cizím jazykem angličtina. Z 1. cizího jazyku žák na konci studia může konat maturitní zkoušku.

Výuka v SPŠ a SOŠ je realizována formou denního i dálkového studia. Uskutečňuje se v moderních učebnách vybavených audiovizuální technikou. Praktická výuka probíhá v odborných laboratořích, které jsou průběžně vybavovány moderními přístroji. V Podskalské ulici jsou také dvě technologické učebny: minipivovar pro kvasnou technologii a školní pekárna pro zpracování mouky; v Navrátilově ulici jsou školní dílny pro praktickou výuku zpracování masa.

V rámci programu Erasmus, se kterým má škola bohaté zkušenosti, mohou žáci všech oborů absolvovat část odborné praxe i v zahraničí. Krátkodobé i dlouhodobé stáže probíhají v pivovarech, laboratořích, cukrárnách, pekárnách, výrobnách masa a uzenin, farmách, veterinárních klinikách a dalších pracovištích v Portugalsku, Itálii, Irsku, Skotsku.

Žáci mají k dispozici učebny výpočetní techniky, tělocvičnu, posilovnu a nafukovací sportovní halu. Pro studijní potřeby žáků má škola knihovnu a studovnu, kde jsou k dispozici počítače s připojením na internet. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, využívat lze i školní bufet.

Žáci denního studia, kteří bydlí mimo Prahu, mají možnost ubytování v partnerských domovech mládeže v přijatelných cenových relacích.

Vztah mezi žáky a školou vždy byl a je na velmi dobré úrovni. To potvrzuje tradičně výborná spolupráce s patronátními podniky, která je často zprostředkovávána absolventy školy. Ti rádi na školu vzpomínají, často jí pomáhají a řada z nich ve škole i působí.

O absolventy je velký zájem. Pracují v potravinářských závodech, výzkumných ústavech, kontrolních orgánech, na vysokých školách, v nemocnicích a v dalších organizacích, kde se vyrábí potraviny nebo se provádějí chemické či mikrobiologické rozbory a kontroly. V poslední době je běžné, že absolventi školy najdou uplatnění i v zahraničí. Po úspěšném složení maturitní zkoušky mohou také pokračovat ve studiu na kterékoli vysoké škole. Nejčastěji si volí VŠCHT (fakultní škola), Českou zemědělskou univerzitu, Přírodovědeckou fakultu UK.

Škola se též podílí na přípravě nových pedagogů studujících na VŠCHT, FTVS UK, PedF UK. V nejednom případě studenti závěrečných ročníků vysokých škol zpracovávají své diplomové práce ve školních laboratořích.

Pro žáky školy jsou připravovány i akce nad rámec přímé profesní přípravy, jako např. aklimatizační sportovní kurz, lyžařský kurz, nebo tuzemské i zahraniční exkurze.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Podskalská 10, 128 46, Praha 2

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Ing. Milan Chmelař
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Podskalská, 10, Hlavní město Praha, 128 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *