Čeština‎English

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Dušní 17

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *

Charakteristika školy

Škola je výhodně situována v centru města v bezprostředním dosahu prostředků MHD. Svým odborným zaměřením je spádovou školou nejen pro hlavní město Prahu, nýbrž též pro Středočeský kraj. VOŠS a SPŠS v Praze 1, Dušní 17 je průmyslovou školou s mnohaletou úspěšnou tradicí a velmi dobrými výsledky ve vzdělávání svých žáků, jehož cílem je kvalitní příprava jak pro výkon povolání, tak pro další studium, zejména na VŠ technického typu. V posledních pěti letech prošla budova školy rozsáhlou stavební rekonstrukcí a modernizací vnitřního vybavení a v oblasti informačních technologií.

Prvním cizím jazykem je v návaznosti na ZŠ angličtina a v případě dostatečného počtu žáků též němčina. Podle nových ŠVP si žáci ve 2. ročníku zvolí 2. cizí jazyk, a to z nabídky německý jazyk a ruský jazyk.

Odborné exkurze do stavebních podniků, na zajímavé stavby, na veletrhy a výstavy s odbornou tématikou jsou nedílnou součástí výuky. Škola udržuje stálý kontakt s předními stavebními firmami, které prezentují nové stavební materiály a technologie na přednáškách ve školním informačním centru.

Soutěže Enersol, Modely rodinných domků a vodohospodářských staveb, Středoškolská odborná činnost, Celostátní matematická soutěž aj. vytvářejí předpoklady pro další rozvoj znalostí a dovedností nadaných žáků.

Výchovná poradkyně spolupracuje se školní psycholožkou zejména v péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a v rámci Minimálního preventivního programu školy.

K dalším rozmanitým aktivitám školy patří lyžařské, turistické a vodácké kurzy, sportovní turnaje a sportovní den školy, cyklojízdy v rámci projektu „Bezpečná cesta do škol“, divadelní a filmová představení, školní koncerty, maturitní ples v Lucerně s vlastním předtančením žáků i učitelů, činnost Klubu mladého diváka a zájmové kroužky.

Vybavení školy

Za posledních pět let prošla budova školy v několika etapách rozsáhlou rekonstrukcí. Bylo přebudováno sociální zařízení v bočním traktu budovy, provedeny zateplení fasády do vnitrobloku a výměna oken. Pokračovala modernizace tříd a obnova počítačového vybavení. Byla zřízena další, v pořadí již pátá učebna informatiky. Výraznou proměnou prošly bývalá odborná učebna pozemního stavitelství a kinosál, kde vznikly moderní posluchárny s konferenční úpravou, vybavené moderní multimediální technikou. Zlepšilo se materiální a technické vybavení kabinetů pro učitele. Vyklizením a úpravami garáží na dvoře vznikly prostory vhodné pro výuku praxe. Náročná byla jak rekonstrukce školního výtahu, tak celková rekonstrukce suterénu budovy. Největší zásah čekal ale budovu průmyslovky o prázdninách 2011, kdy se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce veškeré elektroinstalace a síťových rozvodů. Všechny školní prostory získaly nové výkonné osvětlení.

V následujícím školním roce 2011/2012 pokračovala obnova materiálně technického vybavení školy. Všechny kmenové a odborné učebny jsou v současné době vybaveny novým nebo renovovaným školním nábytkem, dataprojektory a další technikou pro využití informačních technologií ve výuce.

V současnosti škola disponuje pěti kvalitně vybavenými učebnami pro výuku informačních technologií, konstrukčních CAD programů a aplikované ekonomie, připojenými k síti s možností přístupu na internet. V loňském školním roce šly nemalé investice do nového serverového řešení. Každý žák má samostatné pracoviště u PC. Pro tisk ročníkových prací mají žáci k dispozici dvě multifunkční zařízení Konica Minolta bizhub C224 formátu A3  a velkoformátový plotr EPSON Stylus Pro 9700 až do velikosti formátu B0.

K 1. červnu 2009 splnila naše škola úspěšně podmínky firmy Autodesk pro vstup do Autodesk Academia Programu a získala tak statut Autodesk Academia Partner pro stavebnictví. Členství v programu zajišťuje nadstandardní výuku grafických programů kvalifikovanými učiteli, kteří své znalosti prokázali získáním certifikátu ATC. Výuka CAD systémů probíhá na nejnovějším programovém vybavení společnosti Autodesk. Žáci se s grafickými programy seznamují již od prvního ročníku. Při výuce je k dispozici AutoCAD 2014, AutoCAD Architecture 2014, AutoCAD CIVIL 2014, AutoCAD REVIT Architecture 2014 a další. Díky členství školy v Autodesk Academia Programu mohou všichni učitelé i žáci školy zdarma získat pro svou domácí přípravu studentské licence výše jmenovaných programů. Naše škola má zároveň právo udělovat žákům certifikát o absolvování výuky na konkrétní produkt a jeho verzi. Autodesk Certificate of Completion má celosvětovou platnost a je centrálně firmou Autodesk registrován. Členství přináší i mnoho dalších výhod jak pro žáky, tak i pro učitele. Další náplní výuky jsou OS WIN 7, kancelářský balík MS Office 2013, programy Kros Plus, Winplan a další odborné programy stavebního zaměření.

Část praktické výuky se uskutečňuje v odborné laboratoři stavebních materiálů, stavebních konstrukcí a geologie a zakládání staveb. Zejména v tomto předmětu se používá ucelená sbírka minerálů a hornin, kterou má škola k dispozici.

Pro výuku jazyků jsou určeny tři učebny vybavené audiovizuální, resp. multimediální technikou.

Studijní a informační centrum školy je žákům k dispozici pro studijní účely i pro relaxaci v době mimo vyučování. Tvoří je studovna, knihovna a pracoviště knihovnic. K dispozici je bohatá mediatéka s odbornou i všeobecně kulturně vzdělávací tématikou a kopírka v samoobslužném provozu pro potřeby žáků.

Pracovní zázemí učitelů zabezpečují kromě modernizované sborovny též kabinety, které jsou všechny vybaveny počítači s kancelářským softwarem, s přístupem na internet, intranet a na síťovou tiskárnu ve sborovně. Ve školním roce 2011/2012 bylo dokončeno vybavení všech učitelů notebooky.

Škola nemá vlastní školní jídelnu, ale strava je zabezpečená pro žáky i učitele v sousední budově základní školy. Objednávka jídel se provádí buď v prostorách jídelny, nebo prostřednictvím internetu. Žákům i učitelům je k dispozici bufet. Pro odkládání svršků a obuvi jsou žákům k dispozici skříňky v přízemí. Ke sportovnímu vyžití slouží nově vybavené fitness centrum.

 

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Dušní 17, 110 00, Praha 1

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

PaedDr. Marie Plíhalová
Ředitelka školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Dušní, 17, Hlavní město Praha, 110 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *