Čeština‎English

Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

ZŠ a MŠ Antonína Čermáka je úplná základní škola s 1. – 9. ročníkem, která se podle
Školského zákona dělí na dva stupně. Ve školním roce 2017/2018 měla škola 25 tříd, z toho
17 tříd na 1. stupni a 8 tříd na 2. stupni. Školu navštěvovalo celkem 571 žáků, 25 žáků bylo
zapsáno ve škole na § 38 školského zákona (žáci studující v zahraničí nebo na zahraničních
školách).
Škola se nachází ve staré zástavbě městské části Prahy Bubenče, na rozhraní Dejvic
a Bubenče. Jedná se o třípatrovou budovu s šatnami v suterénu, se školní kuchyní
a jídelnou oddělenou od školy koridorem. Má dvě tělocvičny a víceúčelové hřiště s umělým
povrchem. Součástí školy je i zahrada s bohatou zelení, v níž se nachází „Zelená učebna“,
která se využívá v rámci environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání. Samostatným
projektem je zahrada „Modrá třešeň“, která vznikla ve spolupráci s holandskou ambasádou
a je významným příspěvkem k osvětě a výchově v oblasti zdravého životního stylu a zdravé
výživy. Kromě toho je v jarních i podzimních měsících v prostorách těchto „zahrad“
realizována část školní výuky.
Vybavení školy je nové a moderní. Ve škole se nachází multimediální knihovna
s počítači, cvičná kuchyňka, učebna dílen, počítačová učebna, ve většině tříd (ve 24 třídách)
jsou interaktivní tabule nebo interaktivní řešení v podobě interaktivních projektorů, ve
zbývajících třídách je možnost projekce a vysokorychlostní připojení k internetu.
Od srpna 2017 probíhala ve škole realizace projektu, jehož cílem je navýšení kapacity
školy v souvislosti s inkluzí a to rekonstrukcí půdních prostor. Vzniklo zde nových
5 kmenových tříd a došlo k navýšení rejstříkové kapacity školy na 725 žáků. Projekt byl
realizován Městskou částí Praha 6 v rámci výzvy OP PPR (operační program Praha pól růstu)
2
– Výzva č. 23 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze. Tento
projekt umožní jednak navýšení kapacity dnes přeplněné budovy základní školy a současně
přispěje ke zvýšení kvality výuky a to především v oblasti inkluze a integrace žáků s různými
hancapy.
Součástí školy jsou dvě mateřské školy. Jedna sídlí v budově základní školy, druhá
v Janákově ulici 9 na Na Babě. Kapacita na pracovišti MŠ Janákova je 56 dětí a na pracovišti
MŠ Čermáka 50 dětí, celkem tedy 106 dětí.
Další nezbytnou součástí školy je školní družina a školní klub. Družinu mohou
z kapacitních důvodů navštěvovat pouze žáci 1. až 4. tříd.
V oblasti výchovně vzdělávací se ve své činnosti škola zaměřuje na 1. stupni na
projekt „Začít spolu“, který nabízí od 1. třídy. Paralelně s tím je možné zvolit třídu
„klasickou“ bez alternativních prvků vzdělávání nebo třídu bilingvní, ve které výuka
některých předmětů probíhá v anglickém jazyce.
Na 2. stupni od 6. třídy škola nabízí různé možnosti zaměření tříd. Jedná se o třídy se
zaměřením na rozvoj tvořivosti (třídy s rozšířenou výukou českého jazyka, výtvarné
a dramatické výchovy), dále se jedná o třídy se zaměřením přírodovědným (třídy s rozšířenou
výukou přírodopisu a ekologie) a nakonec otevíráme i třídy bez zaměření. Výuka probíhá ve
všech třídách podle školního vzdělávacího programu.
Na naší škole nabízíme žákům celou řadu kroužků pořádaných školou, ale také
kroužky pořádané ve spolupráci s DDM Praha 6, nebo kroužky externí (Věda nás baví,
Taneční studio, Sólový zpěv apod.).
Již devátým rokem spolupracuje naše škola s FK Dukla Praha. Její spolupráce je
charakterizována na 2. stupni nabídkou nepovinné výuky tělesné výchovy v rozsahu 2 hodiny
týdně nad rámec běžného vyučování a nabídkou řady kroužků, pronájmem tělocvičen
a školního hřiště.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Antonína Čermáka 6, 160 00, Praha 6

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Petr Karvánek
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Antonína Čermáka, 6, Hlavní město Praha, 160 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *