Čeština‎English

Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Zaměření školy
Škola se zapojila do aktivit vedoucích k získání mezinárodního titulu Ekoškola, kde je
důraz kladen nejen na pozitivní vnímání životního prostředí, ale hlavně i na vlastní aktivity a
iniciativu dětí. Ekologické aktivity doplňují a rozšiřují obsah vzdělávacích oblastí daných
rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Cílem školy je:
– poskytovat všem žákům základní vzdělání s ohledem na jejich schopnosti
– motivovat všechny žáky, rozvíjet jejich nadání, podporovat je v jejich zájmech
– rozvíjet u všech žáků samostatné myšlení, učit je vytvářet si a slušně veřejně prezentovat
svůj názor
– rozvíjet estetické cítění, vztah ke kulturním a uměleckým hodnotám, ke kultivovanému
vystupování a vyjadřování
– vést všechny žáky ke zdravému životnímu stylu, zaměřit se na prevenci sociálně
patologického chování
– vést všechny žáky k ochraně přírody a životního prostředí
– seznámit všechny žáky s ochranou člověka za mimořádných situací
– vytvářet návyky bezpečnosti práce a ochrany zdraví, vychovávat k bezpečnosti
v dopravním provozu
– účinně vést všechny žáky v oblasti výchovy k volbě povolání
– vytvořit ve škole příjemné prostředí pro všechny žáky, vést všechny žáky proti projevům
rasismu, xenofobie, intolerance
– poskytnout žákům širokou nabídku volnočasových aktivi

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

K Lučinám 18, 130 00, Praha 3

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Václav Havelka
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

K Lučinám, 18, Hlavní město Praha, 130 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *