Čeština‎English

Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha 9 – Čakovice, náměstí Jiřího Berana 500

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Základní škola Dr. Edvarda Beneše, náměstí J. Berana 500, Praha 9 – Čakovice patří k velkým
školám. Počet žáků prudce roste, na sklonku školního roku 2018/2019 to bylo 1198. Jsme úplnou
školou, která poskytuje základní vzdělání v 1. až 9. postupném ročníku. Všechny ročníky mají dvě
až 7 paralelních třídy. Součástí školy je také 1 přípravná třídy, ve které se až 15 dětí připravuje na
zahájení školní docházky. Škola rovněž pořádá přípravný kurz pro předškolní děti „Těšíme se do
školy.“ Škola je spádovou pro děti z Čakovic, Miškovic a Třeboradic. Vzhledem k výhodnému
spojení jsou našimi žáky i děti z blízkých obcí Středočeského kraje – Veleň, Sluhy, Mratín,
Hovorčovice atd.:

V současnosti však děti z nespádových oblastí škola nepřijímá, protože rapidně přibývá dětí
v městské části Čakovice.
Areál školy se skládá z několika budov. Hlavní budova se skládá ze starší části, postavené
v roce 1936 a pozdější přístavby z 80. let. Obě budovy mají čtyři nadzemní podlaží. V těsné blízkosti
se nachází další 2 budovy, které slouží žákům 1. stupně a přípravné třídy. V ulici Dyjská je budova
pro 7 tříd s malou cvičebnou a víceúčelovým atletickým areálem. V ulici Jizerská je pak 23
kmenových tříd, ICT učebna, 2 jazykové učebny, aquaponická laboratoř (AEL), tělocvična a jídelna.
Hlavní školní jídelna je v samostatné budově, která je s hlavní budovou školy propojena chodbou.
Výuka probíhala celkem ve 49 kmenových třídách a 11 odborných učebnách (4 ICT učebny, 3
jazykové učebny, polytechnická dílna, cvičná kuchyně, AEL a třída budoucnosti (FC)). Všechny třídy
a učebny jsou připojeny k internetu a jejich součástí je také 47 interaktivních tabulí, nebo
interaktivních panelů. Součástí vybavení IT je také cca 150 tabletů. Po celé škole je i volně dostupný
internet na veřejné wifi síti, který mohou využívat žáci ve svém volném čase, anebo přímo
v hodinách. Díky modernímu vybavení, může škola používat elektronickou třídní knihu a
elektronickou žákovskou knížku. Ve vestibulu školy je umístěna velkoplošná obrazovka, na které
vysílá školní TV kanál a informační interaktivní panel. K dispozici je i studovna s malou knihovnou.
Část jedné z prostorných chodeb na 2. stupni je vyčleněna jako relax zóna pro trávení volného času
mezi výukou. Každý žák má vlastníšatní skříňku. Součástí školy jsou 4 tělocvičny. Jedna z tělocvičen
slouží i jako prostor pro veřejná vystoupení. K hodinám tělesné výchovy je využívána i přistavěná
5
fiko
sportovní hala. U školy se nachází víceúčelové hřiště s umělým povrchem a atletický areál rovněž
s víceúčelovým hřištěm.
16 oddělení školní družiny provozuje svou činnost v hlavní budově a budově Jizerská.
Ve školních jídelnách, se stravují žáci naší školy, studenti gymnázia, vyučující základní školy,
čakovického gymnázia, zaměstnanci ÚMČ Praha – Čakovice a v rámci sociálního programu i místní
senioři. Všichni strávníci mají možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Objednávat a odhlašovat
obědy si mohou i přes internet.
Svačinu či nápoje si mohou žáci zakoupit ve školním bufetu či v mléčném automatu. V době
mezi jednotlivými bloky výuky nebo po výuce mohou navštívit žáci školní studovnu s knihovnou a
relaxační zónu v prostorách novější budovy. V budovách jsou rozmístěny rovněž automaty na
drobné papírenské zboží a školní pomůcky tzv. Papíromaty.
Učitelé mají plně vybavené kabinety včetně počítačů připojených na školní síť a tiskáren.
Každý učitel 2. stupně používá svůj služební notebook.
Převážná většina žáků jsou děti z okrajové nesídlištní oblasti Prahy, tedy žáci žijící v podstatě „na
malém městě“, či v okolních obcích.
V posledních letech vzdělává naše škola také stále se rozrůstající skupinu dětí cizích státních
příslušníků, kteří se bez větších problémů integrují do běžných tříd. V tomto školním roce se v naší
škole vzdělávalo 59 žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Těmto žákům se v rámci adaptace
věnovali pracovníci Školního poradenského pracoviště a učitel českého jazyka pro žáky s OMJ.

 

Část našich žáků má speciální vzdělávací potřeby, těm je pak věnována individuální péče,
kterou zajišťuje Školní poradenské pracoviště. V poradenském pracovišti poskytují své služby
speciální pedagožky, školní psycholožka, koordinátorka prevence a výchovná poradkyně.
Poradenské pracoviště se rovněž věnuje talentovaným žákům, kteří opouštějí naši školu ve větší
míře po 5. ročníku, v menší míře po 7. ročníku do víceletých gymnázií, nebo mají schválený
individuální vzdělávací plán. Těmto žákům se také věnujeme ve školním klubu pro nadané žáky
„Klub zvídavých dětí“, který provozujeme ve spolupráci s Mensou ČR. Pro děti s matematickým
nadáním byla ve školním roce 2019/2020 otevřena 1. třída s rozšířenou výukou matematiky.
V následujících letech budou otevírány tyto třídy v každém novém ročníku.

 

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

náměstí Jiřího Berana 500/1, 196 00, Praha 9

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Martin Střelec
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

náměstí Jiřího Berana, 1, Hlavní město Praha, 196 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *