Čeština‎English

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Ve školním roce 2019/20 byla již desátým rokem (od 1. září 2009) realizována výuka podle školního
vzdělávacího programu „Škola pro děti“. Cílem našeho programu je plnění klíčových kompetencí,
všestranný rozvoj osobnosti žáka, otevřenost školy pro děti, rodiče a širokou veřejnost. Pozornost
věnujeme jak žákům mimořádně nadaným, tak žákům, kteří mají některou ze specifických poruch
učení i žákům s odlišným mateřským jazykem. Žákům se se specifickými poruchami učení pomáhají
asistenti pedagoga. Při výuce využíváme moderní vyučovací metody a postupy a prostředky
informačních technologií. Používáme i klasickou výuku založenou na práci s učebnicí a psaným
textem. Klademe důraz na čtení s porozuměním, na zdravý životní styl, na aktivní vedení života, na
vedení dětí ke slušnosti, ohleduplnosti, taktu a jednání fair-play. Prostřednictvím preventivního
programu školy seznamujeme děti s nebezpečím rizikového chování, s tím, jak se zachovat a jak
pomáhat v krizových situacích. Pořádáme pro děti také besedy, exkurze, výlety, chodíme na filmová
představení, do divadel, na výstavy a veletrhy vědy. Druhé pololetí školního roku proběhlo ve
zvláštním režimu. 11.3.2020 bylo Ministerstvem zdravotnictví nařízeno uzavření škol z důvodu
korona-virové pandemie. Upravili jsme osnovy, tematické a časové plány, zredukovali jsme učivo.
Výuka se tak přesunula do domácího prostředí. Po počátečním tápání si všichni vyučující osvojili práci
na Google učebně a využívali celou řadu informačních kanálů a platforem, např. možnosti online
výuky prostřednictvím nástrojů Google, Microsoft; pracovali v systému Bakaláři. Od 11. 5. 2020 se
základní školy otevřely pro žáky devátých tříd za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední
školy. Od 25. 5. 2020 se do školy mohli vrátit žáci 1. stupně a od 8.6. mohli přicházet žáci 2. stupně
na konzultace nebo třídnické hodiny. Vše výše zmiňované bylo pro žáky dobrovolné a návrat do škol
probíhal za striktního dodržování hygienických pravidel a pokynů dokumentu „Ochrana zdraví a
provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. Žáci, kteří do školy nedocházeli,
byli i nadále vzděláváni distanční formou. Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
probíhala zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohloubily rozdíly v podmínkách, které
mají doma žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání bylo vzhledem k této situaci zohledněno. V průběhu distanční výuky jsme hodnotili především formativně.

 

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Kodaňská 16, 101 00, Praha 10

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Ivana Vaňková
Ředitelka školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Kodaňská, 16, Hlavní město Praha, 101 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *