Čeština‎English

Základní škola Klíček

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *
  • Základní škola Klíček je nestátní základní škola, provozovaná od 1. 7. 1998. Škola vznikla z potřeby a zájmu rodičů o efektivní a vstřícný způsob výchovy a vzdělávání žáků od 1. do 9.ročníku.
  • Naším cílem je poskytování nadstandardní péče všem žákům školy. Důraz klademe především na vytvoření bezpečného a přátelského prostředí pro děti a pěstování otevřené vstřícné komunikace, založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě.
  • Škola se vyznačuje rodinnou atmosférou.
  • Snížený počet žáků(max. 16) ve třídě umožňuje respektování individuálních potřeb a možností každého žáka.
  • Do tříd jsou integrovány děti z odlišných kulturních prostředí a  děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Do 3. třídy jsou děti hodnoceny slovně.
  • Vyučování začíná v 8:30 hod.
  • Individuální návštěvu je možné sjednat kdykoliv po předběžné telefonické domluvě.
  • Maximální kapacita školy je 160 žáků.
  • Možnost doplnění žáků do jednotlivých tříd je nutno konzultovat s vedením školy.

Mezi zájemce o naši školu patří zejména:

  • žáci, jejichž rodiče mají ujasněné požadavky na výchovu a vzdělávání svých dětí a jejichž požadavkům odpovídá filosofie naší školy
  • žáci vyžadující individuální přístup a pozornost
  • žáci z cizojazyčného prostředí
  • rodiče, kteří mají špatnou zkušenost s neosobním prostředím a špatnými vztahy na velkých školách

Zápis do první třídy

 • K zápisu jsou vyzváni rodiče žáků, kteří podali žádost o zařazení ke vzdělávání.ke stažení zde
 • O přijetí dítěte ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy na základě níže popsaných kritérií s ohledem na kapacitu a filozofii školy.
 • Do prvního ročníku je přijímáno 16 žáků.
 • Zájemcům o přijetí dětí do ZŠ Klíček doporučujeme seznámit se s pedagogickou koncepcí školy, naším týmem, organizací výuky a provozními záležitostmi školy. Doporučujeme  se zúčastnit dne otevřených dveří, při kterém si, mimo jiné, vzájemně vyměníme informace o hodnotách, postojích a zjistíme, jestli je právě naše škola vhodná pro Vaši rodinu.
 • Vzhledem k velkému počtu zájemců o naši školu doporučujeme před podáním žádosti o zařazení ke vzdělávání zvážit, zda se filozofie a technické možnosti školy shodují s vaším očekáváním.
 • Při přijímání žáků vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené a harmonické skupiny dětí. Přihlížíme k faktu, zda již školu navštěvuje sourozenec. Neméně důležité je, zda se shodují hodnoty, postoje a očekávání rodičů a školy, která si vzájemně sdělujeme při dni otevřených dveří, zápise či individuálně domluvené schůzce. Nelze-li na základě zmíněných kritérií rozhodnout, přistupujeme k losu.
 • Případný odklad povinné školní docházky, o který zákonný zástupce zažádá v naší škole, nezakládá automaticky právo na přijetí v následujícím roce.

Školné

  • Vzhledem ke sníženému počtu žáků ve třídách se vedle financí ze státního rozpočtu rodiče spolupodílí na financování provozu školy formou školného. Výše školného může být v souvislosti se změnou ekonomických podmínek upraveno po projednání a schválení Radou školy. V takovém případě je tato informace zveřejněna na webu školy nejpozději 31. března pro následující školní rok.
  • Školné pro školní rok 2021/22 činí 40.000,-Kč.

Úplnost a velikost školy, vybavení školy

   • ZŠ Klíček se na sídlišti městské části Chodov v sousedství Chodovské tvrze a přilehlého parku. Budova je v majetku Městské části Praha 11.
   • Areál školní zahrady nabízí možnost výuky venku.
   • Každý třída má svoji kmenovou učebnu s oddělenými částmi pro práci a odpočinek. Ve škole jsou specializované učebny pro práci s informačními technologiemi a výtvarnou výchovu, pracovna speciálního pedagoga, školní studovna a ZOO koutek.
   • Žáci mají k dispozici šatní skříňky, které poskytují možnost bezpečného uložení osobních věcí.
   • V prostorách školy je též zřízen školní kuchyňka a umístěn automat na studené nápoje a též automat se zdravými pochutinami.
   • Součástí školy je školní družina, která má k dispozici velkou hernu.
   • Školní stravování je zajištěno ve vlastní jídelně. Dovoz jídla je zajišťován společností SCOLAREST.
   • Vnitřní i venkovní prostory pro výuku TV si škola pronajímá od cizích subjektů.

Provoz školní družiny

    • Školní družina je v provozu od 7.15 do 8.00 hod a odpoledne od 12.10 do 18 hod. ŠD má dvě věkově smíšená oddělení, která jsou určena dětem 1. -5. třídy. Obě tato oddělení se v 15 hodin slučují v jedno.
    • Hlavním obsahem je výtvarná a rukodělná činnost, ale také pohyb a odpočinek. Družina pro své činnosti též využívá školní zahradu.

Zájmové kroužky

     • Žáci mohou v odpoledních hodinách navštěvovat širokou škálu různých zájmových kroužků, viz sekce „kroužky“. Pro dospělé nabízíme Otevřený keramický klub a Tvoření s rodiči.
Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Donovalská 44, 149 00, Praha 4

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. David Havelka
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Donovalská, 44, Hlavní město Praha, 149 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *