Čeština‎English

Základní škola Novoborská

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

STRATEGICKÉ CÍLE

na období let 2015 – 2021

Ø  Výchovně vzdělávacím procesem formovat žáky v morálně kvalitní osobnosti připravené pro úspěšný praktický život.

Ø  Vytvářením příznivého klimatu a bezpečí (rodinné atmosféry) docílit vzájemné podpory, spolupráce a důvěry mezi žáky, pracovníky školy, zákonnými zástupci a veřejností.

 

K dosažení těchto cílů je třeba:

 

1. Zajistit potřebné financování chodu organizace a hospodárně disponovat s finančními prostředky za účelem zachování kvalitní činnosti organizace a zlepšování stavu majetku a vybavení.

Ø  Dodržovat rozpočet zřizovatele a spolupodílet se na efektivní tvorbě a využití finančních prostředků.

Ø  Co nejúčinněji a nejefektivněji řešit problémy spojené s vysokým počtem žáků a jejich nárůstem v dalších letech.

Ø  Zapojit se do projektů a rozvojových programů vyhlašovaných Magistrátem hlavního města Prahy, MŠMT dalšími subjekty za účelem získání materiální či finanční podpory pro zlepšení kvality výuky, materiálně technického vybavení, interiérů, exteriérů organizace apod.

Ø  Zlepšit orientaci ve škole vhodným informačním systémem.

2.  Zabezpečit pozitivní a vysoce profesionální přístup pracovníků školy – kvalitu práce, vystupování, přirozenou autoritu a pracovní disciplínu.

Ø  Stabilizovat pedagogický sbor, vytvářet dobré pracovní podmínky, požadovat kvalitní výkon a prohlubování odborné kvalifikace.

Ø  Oceňovat kvalitní a nadstandardní práce, vytvořit efektivní systém motivace.

Ø  Poskytnout dobré zázemí v kabinetech a učebnách učitelů, kvalitní didaktické pomůcky.

Ø  Zabezpečovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporovat nové metody práce (kooperativní výuka, projektové vyučování, atd.).

3.  Vytvářet, řídit a ovlivňovat zdravé klima školy.

Ø  Usilovat o dosažení příznivého klimatu ve škole, klást důraz na vhodné vzájemné formy komunikace.

Ø  Uplatňovat demokratické zásady a principy společného soužití ve vzájemných vztazích (žáci, pracovníci školy, zákonní zástupci, veřejnost)

4.  Vytvářet síť vztahů se všemi významnými partnery a veřejností, využívat zpětné 

     vazby pro zvýšení image školy.

Ø  Klást důraz na udržování vzájemných dobrých vztahů se zřizovatelem při plánování a realizaci akcí, a to jak v oblasti ekonomické, tak i společenské.

Ø  Posilovat formy spolupráce s Radou školy, partnery (PPP, SPC, atd.), zákonnými zástupci a veřejností, zapojit žáky do spolupráce s nejrůznějšími organizacemi – Český červený kříž, domovy důchodců, apod.

Ø  Zkvalitnit informační síť uvnitř školy i vně školy, zlepšit www stránky školy, umožnit žákům větší možnost seberealizace na stránkách školy.

5.  Změnit úroveň využití výpočetní techniky

Ø  Pokračovat ve vybavování školy kvalitní multimediální technikou, zvyšovat úroveň počítačové gramotnosti žáků a pracovníků školy.

Ø  V maximálním smysluplném rozsahu využívat multimediální techniku ke zkvalitnění výuky.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Novoborská 371, 190 00, Praha 9

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Ing. Tereza Štaubrová
Ředitelka školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Novoborská, 371, Hlavní město Praha, 190 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *