Čeština‎English

Základní škola Písnická v Praze 12

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Základní škola Písnická v Praze 12 je otevřena od roku 1980. Je to sídlištní škola střední velikosti, která se rozprostírá v klidném a bezpečném prostředí s dobrou dopravní dostupností. Součástí školy je školní družina a školní jídelna.

Jsme úplnou školou s prvním až devátým postupným ročníkem.

Výuka probíhá ve dvou odloučených budovách. Objekt v ulici Krhanická tvoří dva pavilony vzájemně propojené chodbou. V každém pavilonu jsou dvě učebny s prostornými hernami, takže mladší děti zde mají ideální podmínky pro výuku. V budově je jedna menší tělocvična vybavená základním nářadím a náčiním, ale vzhledem k vyššímu počtu žáků ve třídách, probíhá výuka tělesné výchovy v tělocvičnách v hlavní budově.

Ve venkovním areálu objektu je hřiště s umělým povrchem, které je intenzivně využíváno pro rozmanité pohybové aktivity dětí. Po vyučování budovy i areál slouží zájmovému vzdělávání, v odděleních školní družiny a v keramické dílně s vypalovací pecí probíhají oblíbené kroužky keramiky. V letošním školním roce se v tomto objektu vzdělávali žáci tří prvních tříd a žáci jedné druhé třídy.

Výuka ostatních ročníků včetně druhého ročníku probíhala v hlavní budově v ulici Písnická. Část této budovy má od roku 1994 v pronájmu státní osmileté Gymnázium Písnická.

V hlavní budově máme k dispozici celkem 16 kmenových učeben, tři jazykové učebny, samostatnou počítačovou učebnu, kuchyňku a dílničku, školní knihovnu, jako kmenovou učebnu využíváme i jazykovou učebnu. Všechny učebny prvního i druhého stupně jsou vybaveny interaktivní tabulí a počítačem. Ze tří jazykových učeben je jedna vybavena audio technikou a dvě multimediální technikou. Učitelé mají k dispozici osobní počítače ve svých kabinetech, každá metodická sekce má jeden notebook. Chceme tímto podpořit učitele v intenzivnějším využívání ICT při jejich práci a v rozvoji komunikace s žáky a jejich rodiči. Obě budovy školy jsou připojeny na vysokorychlostní internet a instalací vnitřní wifi sítě jsme rozšířili přístup na internet, abychom mohli využívat ICT ve všech prostorách školy za účelem modernizace vyučování, zejména v oblasti práce s informacemi v elektronické podobě. V obou budovách ZŠ (hlavní a Krhanické) jsou všude nainstalovány Windows 10.

Letos se nově ve všech třídách zavedla elektronická třídní kniha včetně systému komunikace se zákonnými zástupci přes systém Bakaláři – Komens. Bylo možné absenci omlouvat buď v papírové žákovské knížce nebo v elektronickém systému Komens (přístupném pouze pro rodiče – rodiče a žáci mají různá přihlašovací jména a hesla)

Vzhledem k platnosti zákona „GDPR“ je toto zabezpečená komunikace s rodiči. Samozřejmě i nadále má možnost rodič domluvit si s učiteli schůzku a vše vyřídit ústně.

Pro pohybové aktivity jsou v hlavní budově využívány dvě tělocvičny a venkovní víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, kde mohou žáci hrát míčové hry a učit se základním atletickým disciplínám. V rámci doplňkové činnosti po ukončení vyučování pronajímáme hřiště a tělocvičny tělovýchovným jednotám a veřejnosti.

Prostory školy jsou světlé, čisté a estetické, na jejich výzdobě se podílí žáci i učitelé. Chodby, hala a schodiště jsou využívány k prezentaci žákovských prací a úspěchů žáků v různých soutěžích. Tyto prostory a webové stránky školy slouží jako informační zdroj o životě školy pro rodiče a veřejnost.

Průběžně modernizujeme zastaralé vybavení učeben i kabinetů včetně učebních pomůcek, aby materiální a technické podmínky napomáhaly zvýšit kvalitu výchovně vzdělávací činnosti. Budovy školy a provozní zázemí postupně prochází rekonstrukcí, abychom v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy vytvořili bezpečné a příjemné prostředí pro žáky i zaměstnance školy. Bezpečnost žáků ve škole zajišťuje služba ve vrátnici.

Žákům i zaměstnancům jsou k dispozici dva nápojové automaty a pro žáky 1. stupně automat Happy Snack s nabídkou ochuceného mléka a svačinek schválených „Pamlskovou vyhláškou“. Škola je zapojena do projektu EU Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol.

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců základní školy a také studentů a zaměstnanců Gymnázia Písnická. V denní nabídce obědů je možnost výběru ze dvou jídel, několika druhů nápojů, častou přílohou jsou saláty, kompoty, dezerty, mléčné výrobky, müsli tyčinky a ovoce. Školní jídelna je distributorem dotovaného mléka a mléčných výrobků a je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol.

V souladu se zřizovací listinou škola vedle hlavní činnosti provozuje doplňkovou činnost, kterou tvoří pronájmy školních prostor, hostinská činnost, organizace a vedení vzdělávacích a zájmových kurzů pro žáky.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Písnická 760, 142 00, Praha 4

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Eva Čulíková

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Písnická, 760, Hlavní město Praha, 142 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *