Čeština‎English

Základní škola „Poznávání“ s.r.o.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Jsme laboratorní škola. Tento koncept vznikl před více než 100 lety v USA a dnes jej najdete na všech kontinentech. Laboratorní školy se snaží přibližovat vzdělávání co nejvíce praktickému životu a motivovat žáky k celoživotnímu učení a poznávání. Aplikují se v nich inovativní přístupy a metody z různých oborů, a tak laboratorní školy efektivně připravují děti na uplatnění ve společnosti 21. století. 

Naše škola je v úzkém kontaktu s první českou laboratorní školou ZŠ Labyrinth v Brně a inspiruje se také aktivitami Mezinárodní asociace laboratorních škol.

 

Základní principy

 • Rozvíjíme potenciál dětí na maximum: Spojuje nás upřímný zájem o každé dítě, jeho rozvoj a duševní pohodu. Podporujeme jeho silné stránky a pomáháme mu rozvinout ty oslabené. Motivujeme děti k  celoživotnímu učení.
 • Upřednostňujeme praxi před teorií: Vzdělávání jde ruku v ruce s každodenní realitou. Teorie propojujeme s praktickou stránkou života a učíme je především díky zážitkům a vlastnímu poznání za využití těch různorodých vzdělávacích metod.
 • Budujeme sebedůvěru i respekt k ostatním: Vedeme děti k jejich sebeuvědomění a důvěře v sebe sama, stejně jako k respektu k druhým.

Jak pracujeme

 • Základem je aktivní interakce dítě – učitel – rodič. Všichni jsme si rovnocennými partnery a všichni máme podíl na výsledku.
 • Respektujeme individuální tempo žáků, jejich způsob učení a přemýšlení. Vedeme je k tomu, aby si našli svoji strategii učení. Aby se naučili plánovat a průběžně vyhodnocovat svůj učební proces. A hlavně aby zažívali individuální i týmový úspěch.
 • Máme vlastní Centrum podpory a poradenství ‒ jakmile se něco nedaří, hned hledáme způsoby, jak můžeme dítěti pomoci.
 • Spolupracujeme s odborníky z různých oblastí a s vysokými školami. Propojujeme školu s reálným životem, pracovním trhem a inovacemi.
 • Pečlivě si vybíráme učitele. V naší škole musejí dobře zvládat pedagogickou diagnostiku, široké spektrum inovativních metod výuky (např. pro malé skupiny, pro celou třídu, individuální podporu, tandemovou výuku) i ovládat moderní technologie. Snažíme se  je v tom všem co nejvíce podporovat.
 • A soustavně se rozvíjíme. V centru zájmu jsou děti, ale pracujeme i sami na sobě, protože chceme, abychom byli skutečnými profesionály, a to se každý den odráželo v práci se žáky.

Co je charakteristické pro naši výuku

 • Moderní výukové metody, které jsou v souladu s nejnovějšími psychoneurologickými zjištěními, které se odrážejí ve využívaných pedagogických přístupech. Velkou inspirací je pro nás přístup R. Feuersteina, díky kterému si děti osvojují nejlepší strategie pro učení a osvojování nových poznatků. V matematice využíváme Hejného metody. Číst děti učíme “zdravou” kombinací analyticko-syntetické a genetické metody a psát písmem Comenia script. Ve výuce se děti běžně setkávají i s brainstormingem, myšlenkovými mapami a s inscenační a simulační metodou a metodou dramatizace.
 • Projektová výuka. Máme klasické předměty, ale jejich konkrétní obsah určují měsíční témata a práce na projektech. Děti učíme souvislostem a přemýšlení v kontextu. 
 • Slovní hodnocení a tripartity. Nepoužíváme známky, ale jen slovní hodnocení, které nejlépe vystihne, jak se dětem daří a čemu je třeba věnovat větší pozornost. Vždy propojujeme pohled dětí, pedagogů a rodičů.
 • Rozšířená výuka angličtiny od první třídy. Děti mají angličtinu od první třídy jako běžnou součást výuky, od školního roku 2020/2021 mají všichni také  hodiny s rodilým mluvčím. Součástí Odpoledního klubu je anglická konverzace a některé projekty jsou vedeny pouze v angličtině. Důraz klademe i na individuální podporu dětí, které ji potřebují. Takovým dětem nabízíme tzv. předučování, aby měly možnost seznámit se s látkou dříve než na hodině, a získaly tak větší sebejistotu v hodině.
 • Bez domácích úkolů. Naše děti nedělají klasické domácí úkoly. Několikrát do roka dostávají děti ke zpracování samostatný “domácí” projekt, na kterém mohou spolupracovat spolu s rodiči. Občas mají něco zjistit, vypátrat, zapsat.
 • Mindfullnes a relaxace. Do výuky pravidelně zařazujeme relaxační a meditační techniky, jejichž cílem je děti zklidnit a posílit koncentraci, aby se zvládly věnovat soustředěné práci.
 • Well-being a duševní rovnováha. Soustředíme pozornost na prostředí, ve kterém se děti učí, a na to, jak se cítí. Duševní pohoda je totiž základem úspěšného vzdělávání. Nedílnou součástí výukového procesu je také podpora tzv. měkkých dovedností – spolupráce, sebereflexe, komunikace atd.
Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Veverkova 459/3, 170 00, Praha 7

Kontaktní osoby

Mgr. Jana Brodská
Ředitelka školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Veverkova, Hlavní město Praha, 170 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *