Čeština‎English

Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *

Základní profil a charakteristika školy

Tato tradiční základní škola, jejíž motto je „Škola v pohodě, škola pro život“, se nachází v klidném prostředí malešického sídliště v Praze 10 s dobrou dopravní dostupností. Do provozu byla uvedena v roce 1968, od roku 1993 je právním subjektem. Ve škole je ustanovena Školská rada.

Škola má 1. a 2. stupeň, letech ji navštěvuje průměrně 560 žáků. Patří k větším školám na obvodě.

Do školní družiny se každoročně přihlásí okolo 200 žáků. Součástí nabídky školy je i školní klub. Ten má za cíl nabídnout žákům 4. – 9. ročníků smysluplné trávení volného času v odpoledních hodinách. V prostorách klubu mohou žáci relaxovat, sportovat, hrát si, ale i diskutovat o různých tématech. Díky jasně stanoveným a důsledně prosazovaným pravidlům (žáci se podílejí na formulování jejich konkrétní podoby), se zde mohou cítit bezpečně a jistě. Stěžejním záměrem sociálně-pedagogického programu školního klubu je podpora rozvoje občanské odpovědnosti mladých lidí.

Škola je vybavena všemi potřebnými odbornými pracovnami, tj. cvičným bytem s kuchyňkou, pro výuku pracovních činností, dílnou, chemickou pracovnou s laboratoří, pracovnou fyziky a přírodopisu. Žáci i učitelé mají k dispozici dvě učebny informatiky a školní knihovnu. Chloubou školy je posluchárna, ve které je k dispozici 35 tabletů pro žáky a učitele. Areál dvou tělocvičen je ve spolupráci s různými organizacemi i jednotlivci přístupný také mimo vyučování, služby poskytujeme i veřejnosti, denně do 22 hodin včetně sobot a nedělí. Rozšiřujeme nabídku předmětů, které dělíme do menších skupin, např. český jazyk, matematika, fyzika, pracovní činnosti, výtvarná výchova, a to z důvodu zvýšení efektivity vyučování. Osvědčuje se nám také zařazování prvků párové výuky např. do vyučovacích hodin fyziky.

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola v pohodě, škola pro život“. Nadané děti se v různých oborech mohou vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů, aby tak mohly lépe rozvíjet své nadání nebo již vyhraněné zájmy a splnily předepsanou školní docházku. Ve škole je k dispozici kompletní školní poradenské pracoviště, tvořené výchovnými poradci, metodikem prevence, speciálními pedagogy a školním psychologem.

Od sedmého ročníku si žáci mohou volit z široké nabídky volitelných předmětů. Od osmého ročníku je žákům (jako druhý cizí jazyk) nabízen německý, ruský, francouzský a španělský jazyk. Škola je zapojena do projektu Sazka olympijský víceboj. V hodinách tělesné výchovy žáci mj. plní disciplíny OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů).

Škola je Centrem sportu Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) pro Prahu 10 a komunitním centrem oblasti Malešic a Strašnic, jehož aktivity zastřešuje KC Kruh. Obě organizace realizují kroužky, do kterých se mohou děti podle zájmu zapojit. Nabídka kroužků je každoročně obměňována, aktuální nabídka je zveřejněna na webu školy. Ve stálé nabídce je kroužek dramatické výchovy (Divadlo Kašpárek), kroužek cizích jazyků, kroužek výuky českého jazyka pro cizince, individuální logopedická péče, klub mladých diváků, pozemní hokej ve spolupráci s HC Bohemians atd. Dlouhodobě škola spolupracuje s jazykovou agenturou JIPE.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Hostýnská 2, 108 00, Praha 10

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Albert Hotový
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Hostýnská, 2, Hlavní město Praha, 108 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 1
X

Sledovat

E-mail: *