Čeština‎English

Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Charakteristika

 • individuální přístup k žákům
 • efektivní vzdělávací metody a strategie
 • spolupráce s rodiči
 • formativní hodnocení
 • rozvíjení individuálního učebního stylu žáků

Charakteristika školy

Naše škola je tvořivou dílnou, kde se při výchově a vzdělávání společně setkávají žáci, rodiče a učitelé. V této dílně si žáci osvojují vše potřebné pro úspěšný rozvoj svých schopností a vstup do života dospělých. Získávají nejen potřebné vědomosti, znalosti a dovednosti, ale především základní dovednost – učit se učit. Naše škola je tedy místem tvořivé práce a průvodcem při rozvoji žáků a řešení jejich  problémů.

 

Cíle školy

Našimi cíli při výchově a vzdělávání je:

 • efektivně komunikovat v českém i cizím jazyce
 • dovednost učit se učit se
 • plánovat a organizovat svoji práci
 • naslouchat druhým a vnímat jejich potřeby
 • spolupracovat, hledat a objevovat
 • vyjadřovat se na základě faktů a věcně argumentovat
 • přijímat odpovědnost za sebe i druhé
 • vědomě a smysluplně použít získané vědomosti a dovednosti v životě
 • být tolerantní a ohleduplný

Výchova a vzdělávání

Naše základní škola dlouhodobě vytváří model výuky, který umožňuje kvalitní rozvoj schopností a dovedností všech žáků. Základem takové výuky je důsledný individuální přístup ke každému žákovi a zároveň rozvíjení dovednosti poznat a vytvořit si svůj vlastní učební styl.

Poskytujeme všeobecně zaměřené základní vzdělávání, přičemž důraz klademe na rozvoj komunikačních dovedností českém i cizím jazyce a na badatelský přístup k výuce především přírodovědných předmětů, vše probíhá za smysluplného využití ICT.

 

Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníku. Od 6. ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk. V rámci rozvoje jazykových znalostí každoročně pořádáme vícedenní zahraniční poznávací zájezd a umožňujeme kontakty   rodilými mluvčími.

Při vzdělávacím procesu klademe důraz na co nejefektivnější zapojení žáků do procesu učení pomocí vhodných metod a forem práce. Při výuce přírodovědných předmětů používáme měřící techniku PASCO, která vyučujícím umožňuje pracovat badatelskou formu výuky za použití moderní technologie, která je žákům blízká.

 

Od 3. do 6. ročníku je pro žáky povinná výuka informatiky. Od 6. ročníku pak mohou zájemci prohlubovat své znalosti ve volitelném předmětu.

Žáci devátých tříd pod vedením učitelů píší závěrečnou práci, kterou před učiteli a žáky obhajují, čímž prokazují své dovednosti.

Naše žáky učíme přijímat odpovědnost za sebe i za druhé, vyjádřit a zdůvodnit své názory prostřednictvím třídnických hodin a žákovského parlamentu. Každoročně organizujeme vícedenní projekty  poznání kulturního dědictví a rozvoji národní hrdosti.

Škola má kompletní školní poradenské pracoviště, které se podílí na vytváření pozitivního klimatu a pomáhá při řešení vzdělávacích a výchovných problémů.

Školní družina a školní klub

Školní družina má k dispozici 6 samostatných tříd, které jsou zařízeny jako víceúčelové herny s pracovními koutky. Třídy mají přímý vstup na zastřešenou školní terasu a dále na školní hřiště a pozemek s herními prvky. Vzdělávací program je koncipovaný tak, aby žáky zaujal a vedl je k aktivnímu odpočinku.

Sportovní aktivity se střídají s výtvarnými činnostmi, soutěžemi, společenskými hrami, četbou, dopravní výchovou a dramatickou výchovou.

Žáci druhého stupně mohou svůj volný čas trávit ve školním klubu, kde hrají míčové hry, nebo se věnují výtvarným činnostem. Dále jim je k dispozici celá řada deskových her.

Škola v číslech a údajích

Jsme úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Školu navštěvuje přibližně 450 žáků. Průměrná naplněnost tříd je 22 žáků.

Budova základní školy je situována do obytné zástavby ve Vršovicích, obklopená parkovou zelení. V blízkosti školy se nachází tramvajová i autobusová zastávka.

Výuka probíhá v kmenových učebnách a odborných pracovnách (přírodopis, fyzika, chemie, český jazyk, 2 PC učebny, zeměpis, hudební výchova, dějepis, výtvarná výchova, cizí jazyky, infocentrum, dílna a školní kuchyňka). Většina učeben je vybavena interaktivní tabulí. Pro sportování žáci využívají 2 tělocvičny, z nichž jedna je určena pro sportovní hry a má umělý povrch, druhá je určena pro gymnastiku a je v ní nainstalována horolezecká stěna. Dále mohou žáci využívat venkovní běžeckou dráhu s umělým povrchem a doskočištěm pro skok do dálky a 2 venkovní víceúčelová hřiště s umělým povrchem.

Ve škole je vybudováno infocentrum, ve kterém mají žáci volný přístup k odborné i zájmové literatuře. Škola je vybavena keramickou dílnou s pecí.

V budově školy je školní jídelna.

Na závěr

Každý žák, učitel a prostředí školy je jedinečné a vyžaduje individuální přístup. Efektivní výuka se proto odvíjí od schopnosti učitele naslouchat žákům, spolupracoval s kolegy a rodiči a samozřejmě  také od používaného portfolia výukových metod a strategií.  Stejně tak hledáme z pohledu žáka efektivní přístup v členění výuky.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

U Roháčových kasáren 19, 100 00, Praha 10

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Jindra Pohořelá
Ředitelka školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

U Roháčových kasáren, 19, Hlavní město Praha, 100 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *