Čeština‎English

Základní škola, Praha 13, Janského 2189

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Naše škola je postavena na okraji sídliště Velká Ohrada s výhledem na Prokopské údolí. První žáky jsme přivítali 1.9.1991, právní subjektivitu škola získala 1.1.1992. V současné době vzděláváme 304 žáků, z toho 199 žáků v 10 třídách na 1. stupni a 105 žáků v 7 třídách na 2. stupni. Průměrný počet žáků ve třídách je 18. Nově jsme otevřeli přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky nebo pro děti v posledním ročníku MŠ. .

Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Správná škola“.

Protože chceme uplatňovat nové trendy ve výchově a vzdělávání žáků, velmi pečlivě a zodpovědně jsme připravili nový ŠVP a zároveň vyučujeme na 1. stupni podle programu „Začít spolu“ www.sbscr.cz, který upřednostňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti, klade důraz na podnětné prostředí, kooperativní učení, projektové vyučování a integrovanou tématickou výuku. Z uplatňování těchto prvků ve výuce vychází i náš nový program „Správná škola“.

Při výuce čtení využíváme různých metod, od tradiční analyticko-syntetické přes novější genetickou až po metodu splývavého čtení www.abcmusic.cz, čímž jsme u dětí zvýšili úroveň čtení a čtenářské gramotnosti. Děti čtou plynule a s porozuměním a daří se to i dětem se specifickými poruchami učení (např. dyslexie).

Výuka anglického jazyka probíhá již od 1. ročníku. Od 6. ročníku nabízíme třídy s rozšířenou výukou jazyků (německý a ruský jazyk)

Žáci 9. ročníku se na konci školního roku prezentují svými ročníkovými pracemi z vybraných předmětů a veřejně ji obhajují před komisí a veřejností.

Naše škola spolupracuje s Evropským centrem jazykových zkoušek a nabízí pro žáky 1.-9. roč. přípravné kurzy a možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky Starters (pre A1), Movers (A1) a Flyers (A2). Po jejich úspěšném zvládnutí žáci získají svůj první diplom z University of Cambridge.

Vybavenost školy je na velmi dobré úrovni – máme odborné učebny pro výuku zeměpisu (s interaktivní tabulí), přírodopisu (s interaktivní tabulí), českého jazyka (s interaktivní tabulí), fyziky, chemie, cizích jazyků, výtvarné výchovy, 2 počítačové učebny s napojením na internet, 2 multimediální učebny s interaktivní tabulí, 2 tělocvičny, posilovnu, fotbalové hřiště, atletickou dráhu, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřiště na házenou, kinosál s výborným ozvučením, keramickou dílnu, cvičný byt, školní dílnu a školní knihovnu s širokou nabídkou knih. Dalších sedm interaktivních tabulí je ve třídách I. stupně.

Každoročně pořádáme školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, výjezdy žáků do zahraničí, poznávací výlety, spolupracujeme se sdružením pro ekologickou výchovu TEREZA a sportovním klubem SK Velká Ohrada. Výuku zpestřujeme návštěvami kulturních a naučných pořadů a výtvarných galerií.
Ve 3. a 4. ročníku žáci absolvují bezplatný kurz plavání. Při školní knihovně pracuje Klub mladého čtenáře.

Nabízíme také možnost psychologického poradenství, nápravy řeči a spolupracujeme se středisky protidrogové prevence.

Ve škole pracují 3 speciální pedagogové, kteří se věnují integrovaným dětem a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a pomáhají vytvářet individuální vzdělávací plány.

Pro žáky 1.-4. ročníku jsou k dispozici 5 oddělení školní družiny s ranním i odpoledním provozem.

V odpoledních hodinách se žáci mohou věnovat zájmové činnosti v mnoha kroužcích pořádaných školou i jinými organizacemi v budově školy.

Žáci dostávají zdravé svačinky z akce „Ovoce do škol“, k dispozici je i svačinový automat na mléčné výrobky.

Obědy se vydávají v  prostorné jídelně  s možností výběru ze 2 teplých jídel se zaměřením na zdravou výživu. Po domluvě s kuchařkami je možné individuálně přistupovat i k dietám pro děti nemocné cukrovkou či k dětem s bezlepkovou dietou.

Ve školním roce 2013/14 byla naše škola vybrána mezi pilotní školy v rámci projektu „Pohyb a výživa“ (pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků ZŠ), podporovaného MŠMT.

V roce 2004 se žáci zapojili do akce zaměřené na záchranu ježků ve spolupráci se Záchrannou stanicí v Pardubickém kraji. Také spolupracovali na projektu „Pražská veverka“, který připravilo občanské sdružení Ornita www.ornita.cz  v návaznosti na úspěšné projekty „Pražská avifauna – Náš les“ a „Sovy do škol“, kterých se naše škola v minulých letech zúčastnila. Žáci, učitelé i rodiče jsou také pravidelnými dárci finančních příspěvků o.s. Život dětem (z prodeje magnetků) a výtěžkem z prodeje na vánočním jarmarku sponzorují děti nemocné rakovinou prostřednictvím projektu Můj nový život.

Naši žáci se pravidelně účastní vědomostních, pěveckých a sportovních soutěží v rámci obvodu i celé Prahy, ve kterých často obsazují přední místa, což dokladuje výstavka diplomů a pohárů na chodbách školy.

V říjnu 2011 bylo v budově školy nově otevřeno Rodinné centrum „Skřítci ve škole„, které nabízí mnoho aktivit pro menší děti, těhotné maminky a rodiče s dětmi.

Škola jako celek se hlásí k novým trendům ve vzdělávání, jejichž cílem je motivovat žáky pro celoživotní učení, vést je k všestrannému rozvoji osobnosti, naučit je účinné a otevřené komunikaci a připravovat je k tomu, aby se projevovali jako svobodné a odpovědné bytosti se všemi právy a povinnostmi.

Vizitkou práce našich pedagogů je řada spokojených žáků a rodičů.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Janského 2189, 155 00, Praha 5

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Jan Havlíček
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Janského, 2189, Hlavní město Praha, 155 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *