Čeština‎English

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *

Základní škola Klausova byla založena v roce 1993 a přijala své jméno podle světově známého gynekologa, profesora Prof. MUDr Karla Klause, DrSc., kterému byl za neohrožený postoj za druhé světové války udělen Čs válečný kříž. Podobně neohroženě, trpělivě a s velkým pracovním nasazením se všichni zaměstnanci školy vyrovnali s velkou přestavbou budovy, která probíhala v letech 2010 -2012. Během přestavby byl renovován vestibul,před hlavním vstupem do školy byla položena nová zámková dlažba a v současné době má škola díky novým oknům a zateplení mnohem lepší mikroklima, je hezká zvenku i uvnitř.

Škola leží v klidné lokalitě na jihozápadním okraji Prahy v blízkosti Prokopského údolí. Přístup do školy je umožněn podchodem pod okružní silnicí sídliště Velká Ohrada. Tím je pro všechny žáky školy odstraněno nebezpečí přecházení dopravně silně využívané silnice.

 

 

Vzdělávání a výchova

 

V současné době jsou žáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu R. O. Z. U. M.. Tato zkratka vyjadřuje pojetí našeho programu – Rozvoj Osobnosti, Zdraví, Učení, Morálky – podle řeckého kalokagathia. To spolu s citlivým přístupem k dětem a tzv. „Otevřenými dveřmi“ pro rodiče (možnost kdykoli se ke komukoli objednat a projednat otázky související s výukou a výchovou dětí) tvoří krédo naší školy.

Hlavními principy vzdělávání v ZŠ Klausova, díky kterým se naši žáci bez problémů dostávají na vybrané střední školy, jsou:

 • anglický jazyk od 1. ročníku, německý a španělský jazyk od 6. ročníku
 • množství volitelných předmětů napříč 2. stupněm: Sportovní příprava, Přírodovědný seminář, Humanitní seminář, Mediální výchova
 • mezipředmětové a celoškolní projekty
 • otevřenost veřejnosti
 • velmi příjemné klima ve škole, ke kterému přispívá stálost pedagogického sboru
 • dbáme na množství vědomostí, na umění vyhledat, klasifikovat a používat informace
 • vedeme žáky nejen k vědomostem, ale i k morálním vlastnostem
 • snažíme se o existenci pocitu vzájemného respektu a důvěry mezi žákem a pedagogem
 • podporujeme rozvoj tolerance, ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné pomoci a podpory mezi žáky
 • chceme, aby žáci byli odpovědní za práci týmu, respektovali odlišné názory a potřeby druhých
 • učíme děti komunikačním dovednostem – vyjádřit se, naslouchat a diskutovat

 

Všichni zaměstnanci školy se snaží o férový a jednotný přístup ke všem žákům. Zároveň věnujeme maximální péči vzdělávání žáků se specifickými potřebami učení a cizinců. Zvýšenou pozornost věnujeme žákům devátých tříd při teoretické přípravě na zkoušky na střední školy. Vážíme si také každého velmi nadaného žáka a i jim věnujeme zvláštní péči. Ke stejnému postupu při výchově a vzdělávání se snažíme přesvědčit také rodiče žáků. Bez sjednoceného postupu by totiž i ty nejlepší myšlenky byly neuskutečnitelné. Spolupracujeme se školní psycholožkou a Pedagogicko-psychologickou poradnou.

Škola pořádá spoustu aktivit pro své žáky a jejich rodiče. V průběhu roku tak můžete u nás navštívit tradiční Vánoční týden, Den otevřených dveří, MUZOR (sportovní a vědomostní aktivity pro budoucí šesťáky), Sportovní den, Karneval, velice oblíbené jsou Školičky pro budoucí prvňáčky, otevřené hodiny pro rodiče, Cyklo-pěško jízda, slavnostní vyřazování žáků devátých tříd. Pravidelně spolupracujeme s okolními mateřskými školami, pořádáme celoškolní, třídní nebo předmětové projekty, školy v přírodě, exkurze, školní výlety, dle zájmu i zahraniční zájezdy, lyžařský kurz, školní akademii a mnoho soutěží, olympiád a dalších aktivit. Každoročně přispíváme výtěžkem sběru druhotných surovin na dobročinné akce (Srdíčkový den, Život dětem,…)

Nabízíme množství kroužků – vzdělávacích, technických, sportovních, uměleckých, tanečních,… které vedou naši učitelé nebo externisté.

 

Řídíme se heslem: Neslibujeme víc, než můžeme splnit.

 

 

Vybavení školy a další služby

 

Naše škola je vybavena dvěma velkými tělocvičnami a novým venkovním sportovištěm, dvěma počítačovými učebnami, sedmi interaktivními tabulemi, tabletovou přenosnou učebnou, divadelním a tanečním sálem, novou učebnou dílen, zrekonstruovaným kinosálem a kuchyňkou, novou přírodovědnou a venkovní učebnou a množstvím dalších odborných učeben. Součástí školy je také fotbalový stadion, na kterém probíhají tréninky fotbalistů – žáků naší školy a zároveň členů Sokol Stodůlky. Naše škola spolupracuje zejména při výuce tělesné výchovy právě s Sokol Stodůlky. Děti mladšího školního věku mají třídy v oddělené části školní budovy, která je vlastně takovým prostředím rodinného typu.

 

Školní družina pro žáky 1. až 3. ročníku je na přání rodičů v provozu od 6:30 do 17:30. Činnost ve školní družině probíhá v samostatných dobře vybavených hernách. Pro odpolední aktivity dětí je využívána velká školní zahrada i okolní přírodní oblasti Prokopského údolí.

 

Ve školní jídelně mají žáci možnost volby mezi dvěma jídly (vaříme i přes ulici). Kvalita jídelny je na vysoké úrovni a jídla jsou velmi oblíbená. Jsme také zapojeni do programů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol.

Zobrazit více Zobrazit méně

Aktuální akce

Kalendář z Akce

Po Po

Út Út

St St

Čt Čt

So So

Ne Ne

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

0 akce,

Zobrazit více

Akce

Aktuálně zde nejsou žádné nadcházející akce.

Rekvalifikační kurzy

Aktuálně zde nejsou žádné rekvalifikační kurzy.

Kroužky & aktivity

Aktuálně zde nejsou žádné kroužky & aktivity.

Projekty & spolupráce

Aktuálně zde nejsou žádné projekty & spolupráce.

Kontakty

Sídlo školy

Klausova 2450, 155 00, Praha 5

Obecné kontakty

Kontaktní osoby

Mgr. Petr Neuvirt
Ředitel školy

Komentáře (0)

Napsat první komentář

Komentáře ke škole (0)

Napsat komentář

Napsat komentář

Kde nás najdete

Klausova, 2, Hlavní město Praha, 155 00, Česko.

Sledovat
Sleduje: 0
X

Sledovat

E-mail: *